Κυριακή 27 Απριλίου 2008


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ Κ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ:

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ

Κυριακή 20 Απριλίου 2008

Ξεκινά η επιμόρφωση β΄ επιπέδου στις νέες τεχνολογίες

Αρχίζει τελικά αυτό το Μάιο - μετά από μεγάλη καθυστέρη-ση- η επιμόρφωση β΄επιπέδου, που αφορά την επιμόρφωση 15.000 εκπαιδευτικών της Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης, και ειδικότερα των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ60/ΠΕ70, με στόχο την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειμένου.

Πιο αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

"Υλοποίηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης
Β’ Επιπέδου

Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική ∆ιδακτική ∆ιαδικασία» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και Εθνικούς Πόρους, θα διεξαχθεί η πρώτη περίοδος επιµόρφωσης. Συγκεκριµένα θα υλοποιηθούν Προγράµµατα επιµόρφωσης για εκπαιδευτικούς της Α’θµιας και Β’θµιας εκπαίδευσης, και ειδικότερα των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ60/ΠΕ70, τα οποία αφορούν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειµένου (επιµόρφωση Β’ επιπέδου). Η επιµόρφωση αυτή αποτελεί το επόµενο βήµα µετά την επιµόρφωση Α’ επιπέδου, που υλοποιήθηκε
α) στο πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» του µέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ ΚΠΣ) και
β) στο πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ II και αφορούσαν στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην χρήση των ΤΠΕ.

Η διάρκεια κάθε Προγράµµατος Επιµόρφωσης Β’ επιπέδου είναι 96 ώρες, οι οποίες πραγµατοποιούνται εκτός σχολικού ωραρίου. Τα επιµορφωτικά προγράµµατα ξεκινούν τον Μάιο 2008 σε επιλεγµένα Κέντρα Στήριξης Επιµόρφωσης Β΄ Επιπέδου (Κ.Σ.Ε.) σε όλη τη χώρα και θα είναι οργανωµένα κατά το πρότυπο των επιµορφωτικών προγραµµάτων Α΄ Επιπέδου.
Συνοπτικά, τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών Β’ Επιπέδου περιλαµβάνουν:
■ Την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στις παιδαγωγικές αρχές -µεθοδολογικές και διδακτικές - στις οποίες βασίζεται η µάθηση µε την υποστήριξη των ΤΠΕ.
■ Την εκπαίδευση στην παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού, λογισµικού γενικής χρήσης και άλλων σχετικών εργαλείων.
■ Την επιµόρφωση σε θέµατα εφαρµογής των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

Στα επιµορφωτικά προγράµµατα Β’ Επιπέδου µπορούν να συµµετάσχουν µόνιµοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60/ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, οι γνώσεις και οι δεξιότητες των οποίων πιστοποιήθηκαν στο Α’ Επίπεδο.

Τα προγράµµατα της παρούσας επιµορφωτικής περιόδου προβλέπεται να ξεκινήσουν την Τετάρτη 7 Μαΐου 2008 και να ολοκληρωθούν το αργότερο στις 19 Ιουλίου 2007. Θα υπάρχει δυνατότητα σύµπτυξης των προγραµµάτων (µέχρι 12 ώρες ανά εβδοµάδα, δηλ 4 τρίωρα ή 3 τετράωρα) ώστε να περιοριστούν τα µαθήµατα που θα γίνουν το µήνα Ιούλιο. Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν για τα προγράµµατα που πρόκειται να διεξαχθούν στην περιοχή τους και να υποβάλλουν αιτήσεις για συµµετοχή στα προγράµµατα αυτά, από τα µέσα µέχρι το τέλος Απριλίου (εκτιµώµενο διάστηµα υποβολής αιτήσεων 17/4/2008 έως 2/5/2008) ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση:
http://b-epipedo.cti.gr/esepB
κάνοντας χρήση των κωδικών που τους είχαν αποδοθεί στο Α Επίπεδο.

Για άµεση ενηµέρωση σχετικά µε τις ηµεροµηνίες υποβολής αιτήσεων και άλλες λεπτοµέρειες για τη διεξαγωγή των προγραµµάτων, οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να επισκέπτονται τον «Ιστότοπο Υποστήριξης Επιµόρφωσης Β’ Επιπέδου» στη διεύθυνση:
http://b-epipedo.cti.gr
και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις και λοιπό πληροφοριακό υλικό που δηµοσιεύεται εκεί.
Επίσης, µπορούν να επικοινωνούν µε την Επιτροπή Επιµόρφωσης της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης που ανήκουν.
Πλοηγηθείτε στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://b-epipedo.cti.gr/portal/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=32&Itemid=828
για να δείτε το «Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ιαχείρισης (MIS) για την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής στην επιµόρφωση Β’ Επιπέδου από τους εκπαιδευτικούς», το οποίο περιλαµβάνει αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και ανάκτησης κωδικών."

.........................................................................
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Για όσους έχουν ξεχάσει τους κωδικούς τους από το επίπεδο 1, μπορούν να τους ανακτήσουν εύκολα με τον Αριθμό Μητρώου και το Α.Φ.Μ. τους από εδώ:
http://b-epipedo.cti.gr/esepB/passwordRetreival.jsp?currLink=197

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Υπενθυμίζεται ότι αυτή είναι η ανακοίνωση για την α΄ περίοδο επιμόρφωσης β΄ επιπέδου και αφορά στη διεξαγωγή της κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο 2008.
Εννοείται ότι από το Φθινόπωρο του 2008 θα υπάρξουν και άλλες περίοδοι επιμόρφωσης που θα διαρκέσουν συνολικά τουλάχιστον δύο χρόνια, έτσι ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των 15.000 εκπαιδευτικών. Δε χρειάζεται λοιπόν βιασύνη, άγχος και συνωστισμός για να προλάβουμε να συμμετάσχουμε εγκαίρως στη νέα επιμόρφωση.

Σάββατο 19 Απριλίου 2008

Μονιμοποιούνται υπό όρους χιλιάδες αναπληρωτές

Μονιμοποίηση: ή με 3 χρόνια προϋπηρεσία και ΑΣΕΠ ή 40 μήνες χωρίς ΑΣΕΠ

Μονιμοποίηση υπό όρους για χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (δασκάλους και καθηγητές)ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Παιδείας Ευριπίδης Στυλιανίδης. Οι όροι αυτοί προκάλεσαν αντιδράσεις από την πλευρά των εκπαιδευτικών, καθώς περιορίζει δραστικά τον αριθμό των μονιμοποιήσεων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, μονιμοποιούνται όσοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν ή θα υπηρετήσουν στο μέλλον 3 διδακτικά χρόνια στην εκπαίδευση, εφόσον έχουν επιτύχει σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ αλλά δεν έχουν διοριστεί. Επίσης κατ΄ εξαίρεση γίνονται μόνιμοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν στις 30/6/2008 40 μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας, ανεξαρτήτως του αν είναι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ.

Αντιδράσεις
Η απόφαση αυτή αφορά πάνω από 22.000 αναπληρωτές και ωρομισθίους της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην πράξη όμως θα περιλάβει πολύ λίγους, οι οποίοι σε πρώτη εκτίμηση υπολογίζονται σε μερικές χιλιάδες, καθώς συνδέεται η μονιμοποίηση με την επιτυχή συμμετοχή σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Αυτή η σύνδεση, η οποία ουσιαστικά οδηγεί τους αναπληρωτές να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για να έχουν την δυνατότητα διορισμού, βρήκε αντίθετους πολλούς εκπαιδευτικούς, καθώς περιορίζει δραστικά τον αριθμό των μονιμοποιήσεων και προκάλεσε μάλιστα παραίτηση του εκπαιδευτικού κ. Β. Τσούκα, ο οποίος διαφώνησε, από το προεδρείο της Ένωσής τους.
Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση που ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει ο κ. Ευρ. Στυλιανίδης έπειτα από συνάντησή του με την Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών:
1. Θεσμοθετείται μέγιστος χρόνος παραμονής για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς τα 3 διδακτικά έτη (24 μήνες). Ο εκπαιδευτικός που θα συμπληρώνει 24 μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας, είναι επιτυχών του ΑΣΕΠ και έχει παιδαγωγική επάρκεια, διορίζεται στη δημόσια εκπαίδευση.
2.Κατ΄ εξαίρεση, για κοινωνικούς λόγους, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν συμπληρώσει στις 30/6/2008 40 μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας, ανεξαρτήτως του αν είναι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ, και εφόσον έχουν ή θα αποκτήσουν παιδαγωγική επάρκεια, διορίζονται εντός πενταετίας στη δημόσια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Η ποσόστωση
3. Στους διορισμούς διατηρείται η ποσόστωση 60% διοριστέοι του ΑΣΕΠ και 40% από τον πίνακα πραγματικής προϋπηρεσίας.
4. Οι διορισμοί που θα προκύψουν από την παρούσα ρύθμιση είναι επιπλέον της ποσόστωσης 60% διοριστέοι του ΑΣΕΠ και 40% από τον πίνακα πραγματικής προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
5.Τέλος, σε συνεννόηση με την ΑΣΠΑΙΤΕ θα γίνει αύξηση των θέσεων αναπληρωτών ΠΕ που εισάγονται σε αυτήν και θα τεθούν ως κριτήριο εισαγωγής οι μήνες προϋπηρεσίας. Οι θέσεις ανά ειδικότητα θα καθορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Επίσης προτείνεται η δημιουργία προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης για τις ειδικότητες ΤΕ και ΔΕ και τίθεται ως κριτήριο εισαγωγής τους στην ΑΣΠΑΙΤΕ οι μήνες προϋπηρεσίας.
Σύμφωνα με τον κ. Στυλιανίδη, και παρά τις αντιδράσεις πολλών αναπληρωτών, με τη νέα ρύθμιση «περιορίζεται η πολύχρονη αναμονή στην αναπλήρωση. Η επιτυχία στο ΑΣΕΠ εισάγεται ως προϋπόθεση της νέας ρύθμισης και η παιδαγωγική επάρκεια τίθεται ως προαπαιτούμενο διορισμού. Βελτιώνεται η ρύθμιση του 2004 (ήταν στους 30 μήνες) και θεσμοθετείται μέγιστος χρόνος παραμονής και όχι εφάπαξ ρύθμιση όπως είχε συμβεί το 1998 και το 2004».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Νίκος Μάστορας
Εφημερίδα: ΤΑ ΝΕΑ, 17/4/2008.

Τετάρτη 16 Απριλίου 2008

Παρουσίαση ερευνών για την αναβάθμιση της σχολικής τάξης

Τα αποτελέσματα τριών ερευνών, για τις δυνατότητες μετεξέλιξης και αναβάθμισης της τυπικής ελληνικής σχολικής τάξης, θα παρουσιαστούν την Πέμπτη 17 Απριλίου 2008 και ώρα 18.30, στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ., στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων «Πέμπτη στον Πύργο».

Ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., Δημήτρης Γερμανός θα παρουσιάσει την πρότασή του για «παιδαγωγικό ανασχεδιασμό του σχολικού χώρου». Πρόκειται για μια μεθοδολογία αναβάθμισης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μέσα από αλλαγές στο χώρο, η οποία στηρίζεται στην εφαρμογή ενός συνδυασμού παιδαγωγικών, αρχιτεκτονικών και ψυχο-κοινωνικών κριτηρίων. Σύμφωνα με τον κ. Γερμανό, η αλλαγή αυτή κρίνεται αναγκαία, επειδή το σημερινό πρότυπο σχολικού χώρου ακολουθεί, ακόμα, τις λειτουργικές κατευθύνσεις των διδακτηρίων που νομοθετήθηκαν το 1895. Με την εφαρμογή αυτής της μεθόδου, οι αλλαγές στη διαρρύθμιση και την αισθητική του σχολικού χώρου συναρτώνται με αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία και το εκπαιδευτικό περιβάλλον αποκτά νέα μορφή και τρόπους λειτουργίας, κατάλληλους για την ανάπτυξη μεθόδων συνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης. Η αξιολόγηση των πιλοτικών εφαρμογών της μεθόδου σε 60 σχολεία στην Ελλάδα και την Κύπρο έδειξε ότι οι αλλαγές αυτές συνδέονται με βελτίωση στη σχολική ένταξη των παιδιών και την εργασία τους στην τάξη, αλλά και στις σχέσεις στο εσωτερικό της σχολικής κοινότητας.

Η Επίκουρη Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., Αναστασία Ρουτζούνη-Μπίκα θα παρουσιάσει τη μελέτη της με θέμα «Ο χώρος: τόπος και παιδαγωγικό τοπίο». Σύμφωνα με την κ. Ρουτζούνη-Μπίκα, η εμπειρία του παιδιού στο χώρο συνδέεται με την αναζήτηση και ανακάλυψη του κόσμου, του εαυτού του, της σχέσης του με τους άλλους και προσφέρει στο παιδί καινούργιες εμπειρίες, που γίνονται όλο και πιο ενδιαφέρουσες, όσο μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας απαιτούν για την απόκτησή τους. Τότε ο χώρος μεταμορφώνεται σε πρόκληση και αυτή σε αλληλεπιδραστική διαπραγμάτευση του παιδιού μαζί του. Πρόκειται για ένα «χώρο» που δημιουργείται μέσα στο δομημένο χώρο και συντίθεται από την εμπλοκή αντικειμένων, δράσεων και αντιδράσεων, από καταστάσεις και αντικαταστάσεις, από ανάγκες που στην πραγματικότητα δεν είναι ανάγκες και σηματοδοτεί αυτό που θα ονομάζαμε «επιθυμίες - απαιτήσεις» του παιδιού από το χώρο και για το χώρο.

Η Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καφένια Μπότσογλου θα παρουσιάσει μια μέθοδο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, που καλύπτει μια σημαντική ανάγκη στη διαδικασία αναβάθμισης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Με τον τίτλο «Βελτιώνοντας την ποιότητα στην προσχολική εκπαίδευση: Η κλίμακα αξιολόγησης περιβάλλοντος προσχολικής ηλικίας ECERS-R», η κ. Μπότσογλου θα αναφερθεί στην αναθεωρημένη έκδοση της κλίμακας αξιολόγησης του περιβάλλοντος για την προσχολική ηλικία η ECERS-R, (Harms, Clifford, & Cryer) η οποία αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και αξιόπιστο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τον ερευνητή όσο και από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Η ιδιαιτερότητα της κλίμακας είναι ότι η έννοια «περιβάλλον» εκλαμβάνεται ως ένα σύνολο, που περιλαμβάνει παράγοντες όπως το υλικό περιβάλλον, (χώρος, εξοπλισμός, υλικά, συνθήκες), το κοινωνικό περιβάλλον (μαθητές, εκπαιδευτικό προσωπικό, γονείς), καθώς και τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τους. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η κλίμακα και, μέσα από ένα παράδειγμα εφαρμογής της σε προσχολικές τάξεις, τα αποτελέσματά της και οι δυνατότητες αξιοποίησής της από τον ερευνητή και τον εκπαιδευτικό.

Πηγή: www.esos.gr

Τρίτη 15 Απριλίου 2008

Οι αυξήσεις στα ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου (εκπαιδευτικών κ.ά.)

Τις αυξήσεις που θα λάβουν φέτος στις συνολικές αποδοχές τους οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στους βασικούς μισθούς τους οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, οι πυροσβέστες, οι καθηγητές των ΑΕΙ και των ΤΕΙ καθώς και οι ιατροί του ΕΣΥ παρουσιάζει σήμερα, κατ’ αποκλειστικότητα, ο ΕΤ.

Σύμφωνα με τα όσα θα προβλέπει το νομοσχέδιο για την εισοδηματική πολιτική του 2008 στο Δημόσιο, το οποίο θα καταθέσει σύντομα στη Βουλή η κυβέρνηση:

1. Οι μηνιαίες αποδοχές των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αυξηθούν κατά 69 έως 85 ευρώ αναδρομικά από την 1η/1/2008 και κατά 19 έως 33 ευρώ από την 1η/10/2008. Σε ποσοστά, οι αυξήσεις αυτές θα κυμαίνονται από 4,1%-4,9% την 1η/1/2008 και από 1,3%-1,5% την 1η/10/2008.

Οι υψηλές αυτές αυξήσεις θα οφείλονται:
- Στην αναπροσαρμογή των βασικών μισθών κατά 2,5% αναδρομικά από την 1η/1/2008 και κατά 2% από την 1η/10/2008, σύμφωνα με την ήδη εξαγγελθείσα εισοδηματική πολιτική.
- Στην αναπροσαρμογή του επιδόματος εξωδιδακτικής απασχόλησης κατά το ποσοστό της μέσης αύξησης του πληθωρισμού του 2007, δηλαδή κατά 2,9% αναδρομικά από την 1η/1/2008. Το επίδομα αυτό θα αυξηθεί από τα 332 στα 342 ευρώ.
- Στο διπλασιασμό του επιδόματος διδακτικής προετοιμασίας από τα 35 στα 70 ευρώ αναδρομικά από την 1η/1/2008.

2. Ο βασικός μισθός του ανθυπολοχαγού και των αντιστοίχων, ο οποίος αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών και των υπόλοιπων βαθμών της ιεραρχίας των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, θα αυξηθεί κατά 2,5% αναδρομικά από την 1η/1/2008 και θα διαμορφωθεί στα 882 ευρώ από 860 ευρώ που είχε καθοριστεί από την ίδια ημερομηνία, μετά την αύξηση του 8,2% που προβλεπόταν με ειδική νομοθετική ρύθμιση.

Ανάλογες αυξήσεις, της τάξης του 2,5%, θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2008 και
για τους βασικούς μισθούς των υπόλοιπων βαθμών, δεδομένου ότι οι μισθοί αυτοί καθορίζονται αυτόματα με πολλαπλασιασμό του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού του ανθυπολοχαγού επί συγκεκριμένους συντελεστές. Από την 1η Οκτωβρίου 2008 ο βασικός μισθός του ανθυπολοχαγού θα αυξηθεί επιπλέον κατά 2% και θα φθάσει τα 900 ευρώ. Αυξήσεις 2% θα προκύψουν αυτόματα από την ίδια ημερομηνία και για τους βασικούς μισθούς των υπόλοιπων βαθμών.

Επιπλέον από την 1η/10/2008 τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού θα λάβουν αύξηση 27,30 ευρώ στις συνολικές ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές τους. Κατά το ποσό αυτό θα αυξηθεί από την 1η/10/2008 το μηνιαίο επίδομα ειδικών συνθηκών το οποίο λαμβάνουν όλοι οι ένστολοι. Το επίδομα αυτό ισούται με το 8% του βασικού μισθού του ανθυπολοχαγού. Δεδομένου ότι από την 1η/10/2008 ο βασικός μισθός του ανθυπολοχαγού θα έχει ανέλθει στα 900 ευρώ, το συγκεκριμένο επίδομα θα αναπροσαρμοστεί στα 72 ευρώ (8% των 900 ευρώ) από 44,70 ευρώ σήμερα.

3. Αυξήσεις 2,5% από την 1η/1/2008 και 2% από την 1η/10/2008 θα ισχύσουν και για τους βασικούς μισθούς των μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων, των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ και των ιατρών του ΕΣΥ. Οι βασικοί μισθοί που αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών των υπόλοιπων βαθμών των εν λόγω δημοσίων λειτουργών θα αυξηθούν ως εξής:

- Του λέκτορα από τα 1.132 ευρώ στα 1.160 ευρώ αναδρομικά από την 1η/1/2008 και στα 1.184 ευρώ από την 1η/10/2008.
- Του καθηγητή εφαρμογών από τα 1.003 ευρώ στα 1.028 ευρώ αναδρομικά από την 1η/1/2008 και στα 1.049 ευρώ από την 1η/10/2008.
- Του επιμελητή Β’ από τα 1.151 ευρώ στα 1.180 ευρώ αναδρομικά από την 1η/1/2008 και στα 1.203 ευρώ από την 1η/10/2008.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ

Ελεύθερος Τύπος, 12/4/2008

Παρασκευή 11 Απριλίου 2008

Εξίσωση ωραρίου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


Κ.Κ.Ε. Κοινοβουλευτική Ομάδα

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
Θέμα: Ωράριο εκπαιδευτικών.


Ένα χρόνιο αίτημα των εκπαιδευτικών είναι η εξίσωση ωραρίου όλων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ζήτημα αυτό, όπως επισημαίνουν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, αφορά περίπου 60.000 διορισμένους αλλά και χιλιάδες υποψηφίων προς διορισμό εκπαιδευτικών.

Αυτό το αίτημα εντάσσεται στα πλαίσια της αναγκαίας ισοτιμίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση αφού και οι δυο κλάδοι εργάζονται στη βασική εκπαίδευση και παράγουν την ίδια εργασία.
Αυτή τη στιγμή σύμφωνα με το νόμο 2517/97 οι διδακτικές ώρες που προβλέπονται για τον εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι 24. Ταυτόχρονα υπάρχουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων που δουλεύουν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση με διαφορετικό ωράριο από αυτό των συναδέλφων τους στη Δευτεροβάθμια της ίδιας ειδικότητας.


Επιπλέον είναι γνωστό ότι η παραμονή του εκπαιδευτικού στο σχολείο διευρύνεται πέραν του καθιερωμένου ωραρίου για διάφορες άλλες δραστηριότητες (συνεδριάσεις Συλλόγου, συναντήσεις με γονείς, διάφορες άλλες υποχρεώσεις), αλλά και το ότι για το εκπαιδευτικό έργο απαιτείται περαιτέρω μελέτη και προετοιμασία.
Όλα αυτά σε συνδυασμό και με την αύξηση των χρόνων υπηρεσίας κάνουν τη δουλειά του εκπαιδευτικού αρκετά κοπιαστική.
Από την άλλη προβλήματα ωραρίου αντιμετωπίζουν και οι νηπιαγωγοί. Σύμφωνα με φετινή εγκύκλιο του Υπουργείου για τα νηπιαγωγεία, το ωράριο λειτουργίας τους επεκτείνεται. Την ίδια στιγμή μέσω της αποκέντρωσης που αφορά πρώτα και κύρια την Προσχολική αγωγή προκύπτει και ένα άλλο ζήτημα. Το ωράριο των Νηπιαγωγών δεν καθορίζεται από καμία διάταξη αλλά συμβαδίζει με το ωράριο λειτουργίας των Νηπιαγωγείων.
Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην εντατικοποίηση της δουλειάς του εκπαιδευτικού με προφανές κόστος στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή και συγκεκριμένα αν θα προχωρήσει στην εξίσωση του ωραρίου όλων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας (δασκάλων και νηπιαγωγών) και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι βουλευτές
Σπύρος Χαλβατζής
Γιάννης Ζιώγας
Κώστας Καζάκος
Λίλα Καφαντάρη
Εύα Μελά
Γιάννης Πρωτούλης

Κυριακή 6 Απριλίου 2008

ΓΥΡΟΣ ΓΑΛΛΙΑΣ: Η ΦΕΤΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ


12ήμερη ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ (21-6-2008 έως 2-7-2008)

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

1η μέρα: Θεσσαλονίκη – Γρεβενά – Μέτσοβο – Ηγουμενίτσα

Πρώτη στάση για καφέ στα Γρεβενά. Συνεχίζουμε για Μέτσοβο. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό. Αναχώρηση για Ηγουμενίτσα, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για Ιταλία. Τακτοποίηση στις καμπίνες. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η μέρα: Ανκόνα - Μόντε Κάρλο – Νίκαια

Άφιξη το πρωί στην Ανκόνα. Διέλευση από τη Γαλλοϊταλική Ριβιέρα. Αφού κάνουμε μια στάση στο Μόντε Κάρλο, όπου θα δούμε το καζίνο του, φτάνουμε το βράδυ στη Νίκαια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Νίκαια –– Κάννες –Aix en Province- Μασσαλία – Αβινιόν

Αφού περάσουμε από την παραλιακή λεωφόρο Promenade des Anglais της Νίκαιας, συνεχίζουμε για τις Κάννες. Κάνουμε μια στάση στην παραλιακή λεωφόρο Boulevard de la Croisette, όπου βρίσκεται το κτίριο του Φεστιβάλ των Καννών. Συνεχίζουμε για τη Μασσαλία. Χρόνος ελεύθερος στο παλιό λιμάνι της πόλης. Αναχώρηση για την Αβινιόν. Επισκεπτόμαστε το παπικό ανάκτορο και τη γέφυρα St – Benezet, γνωστή από το παιδικό τραγούδι Sur le Pont d’ Avignon. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Αβινιόν –– Pont du Gard – Καρκασόν – Μπορντώ

Κοντά στην Αβινιόν επισκεπτόμαστε ένα από τα ωραιότερα κτίσματα του αρχαίου κόσμου, το Pont du Gard, που είναι τμήμα ενός ρωμαϊκού υδραγωγείου. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την πόλη Καρκασόν με τις μεσαιωνικές οχυρώσεις. Χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ φτάνουμε στο Μπορντώ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Μπορντώ – Κάστρα Λίγηρα – Παρίσι

Αφού περάσουμε από την πλατεία Quinconces, με το μνημείο των Γιροντίνων, την πλατεία του Χρηματιστηρίου, το Grand Theatre θα δούμε τον καθεδρικό ναό St – Andre. Συνεχίζουμε για τα κάστρα του Λίγηρα. Αρχικά θα επισκεφθούμε το κάστρο Chenonceau, αναγεννησιακού ρυθμού, του οποίου τον έλεγχο είχαν πάντοτε γυναίκες και στη συνέχεια το βασιλικό κάστρο Chambord, που είναι το μεγαλύτερο από τα κάστρα της κοιλάδας του Λίγηρα. Το βράδυ φθάνουμε στην «Πόλη του Φωτός», το Παρίσι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Παρίσι (ξενάγηση)

Θα δούμε τον κήπο του Λουξεμβούργου, την Παναγία των Παρισίων, την εκκλησία Sainte – Chapelle, την πλατεία Vosges, την Όπερα, το πολιτιστικό κέντρο Πομπιντού, την πλατεία Concorde,τα Ηλύσια Πεδία, την Αψίδα του Θριάμβου, τον Πύργο του Άιφελ, το Hotel Les Invalides. Θα επισκεφθούμε το Μουσείο του Λούβρου και το Μουσείο Ορσέ. Το βράδυ προαιρετική μίνι κρουαζιέρα στο Σηκουάνα με τα Μπατώ Μους. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Παρίσι – Νορμανδία – Παρίσι

Το πρωί αναχωρούμε για το Mont – St – Michel, φρούριο και μοναστήρι μαζί, που μετατρέπεται πότε σε νησί και πότε σε χερσόνησο από την παλίρροια. Χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε τη μεσαιωνική πόλη Ρουέν. Θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό, που ενέπνευσε το ζωγράφο Κλοντ Μονέ και θα δούμε την πλατεία du Vieux – Marche, όπου κάηκε στην πυρά η Ιωάννα της Λορένης, κατηγορούμενη ως αιρετική. Επιστροφή στο Παρίσι. Το βράδυ θα επισκεφθούμε τη Μονμάρτη. Διανυκτέρευση.

8η μέρα: Παρίσι – Disneyland – Παρίσι

Επίσκεψη στην Disneyland περιλαμβάνει η σημερινή ημέρα. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε ένα από τα πασίγνωστα καμπαρέ της πόλης (Μουλέν Ρουζ, Λίντο). Διανυκτέρευση.

9η μέρα: Παρίσι – Βερσαλλίες – Αβαείο Fontenay – Λυών

Το πρωί αναχωρούμε για τις Βερσαλλίες, όπου θα επισκεφθούμε το Παλάτι και τους κήπους του. Συνεχίζουμε για τη Λυών. Στην περιοχή της Βουργουνδίας θα επισκεφθούμε το Αβαείο Fontenay, που αποτελεί ένα από τα πιο πλήρη μοναστηριακά συγκροτήματα στη Γαλλία. Το βράδυ φθάνουμε στη Λυών, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

10η μέρα: Λυών – Σαμονί – Μιλάνο

Το πρωί θα δούμε την παλιά πόλη της Λυών με τα σπίτια γοτθικού και αναγεννησιακού ρυθμού. Αναχωρούμε για το ορεινό θέρετρο Σαμονί, που είναι χτισμένο στους πρόποδες του Λευκού Όρους. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα ανεβούμε, προαιρετικά, με το τελεφερίκ στην κορυφή Aiguille du Midi (υψόμετρο 3.800 μ, να έχετε μαζί σας ζεστά ρούχα), απ΄ όπου θα δούμε πανοραμικά τη γαλλική πλευρά του Λευκού Όρους. Αφήνουμε το Σαμονί και αναχωρούμε για το Μιλάνο. Αφού δούμε το ιστορικό κέντρο (Piazza del Duomo), πηγαίνουμε στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση. Διανυκτέρευση.

11η μέρα: Μιλάνο – Μπολόνια – Ανκόνα

Το πρωί αναχωρούμε για την Ανκόνα. Στάση στην Μπολόνια, όπου θα δούμε το ιστορικό της κέντρο (Piazza del Nettuno). Στην Ανκόνα θα επιβιβαστούμε στο πλοίο για Ηγουμενίτσα. Τακτοποίηση στις καμπίνες. Διανυκτέρευση εν πλω.

12η μέρα: Ηγουμενίτσα – Ιωάννινα – Θεσσαλονίκη

Άφιξη στην Ηγουμενίτσα. Στάση για καφέ στα Ιωάννινα. Συνεχίζουμε για Θεσσαλονίκη.

Τιμή συμμετοχής: 810€
Προκαταβολή: 200€


Περιλαμβάνεται:
1. Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο
2. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε τετράκλινες καμπίνες ΑΒ4 με ντους και WC στη διαδρομή Ηγουμενίτσα – Ανκόνα
3. Διαμονή σε ξενοδοχεία 3 αστέρων
4. Ημιδιατροφή
5. Περιηγήσεις
6. Αρχηγός – συνοδός
7. Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Δεν περιλαμβάνεται:
Η είσοδος στην Disneyland, τα επιπλέον γεύματα, τα γεύματα στο πλοίο, ποτά, τηλεφωνήματα, εισόδους αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, προαιρετικές εκδηλώσεις και ότι δεν αναφέρεται σαν παροχή.
Η εκδρομή γίνεται σε συνεργασία με το τουριστικό γραφείο Athos Hellas, Μητροπόλεως 16, τηλ. 2310-284300.

Δηλώσεις συμμετοχής – πληροφορίες, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (καθημερινά μετά τις 19:00):
Γαλάνη Γιώργο (τηλ. 6945346645),
Συρμαλόγλου Ελευθερία (τηλ. 6977707448) και
Χριστόπουλο Παναγιώτη (τηλ. 6945103964).