Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

Οι επιπτώσεις της πολιτικής του Μνημονίου στην εκπαίδευσηΜε επίμονο τρόπο η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προσπαθεί να μας πείσει πως «δεν υπάρχει μνημόνιο στην εκπαίδευση». Δυστυχώς όμως τα κείμενα που υπέγραψε η Ελληνική κυβέτρόρνηση με την τρόικα δηλαδή τα επικαιροποιημένα μνημόνια «3» και «4» άλλα γράφουν. Η κυβέρνηση υπογράφοντάς τα ανέλαβε την ευθύνη να συστήσει μιαν επιτροπή για να προτείνει λύσεις για την ασφυκτικότερη διαχείριση των ήδη ελάχιστων πόρων που διατίθενται για την εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το νέο «Μνημόνιο 3» και στο κεφάλαιο «Δράσεις για την τέταρτη αξιολόγηση» και με τον τίτλο «Αναβάθμιση (!!) του εκπαιδευτικού συστήματος» προβλέπεται πως «η κυβέρνηση συστήνει μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2011, μια ανεξάρτητη ειδική ομάδα εκπαιδευτικής πολιτικής με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση) και της αποτελεσματικότερης χρήσης πόρων»!!

Και όχι μόνο αυτό, με το μνημόνιο «4» προχωρά ακόμα περισσότερο ο έλεγχος της ελληνικής εκπαίδευσης από την τρόικα και διάφορους αντιδραστικούς διεθνείς οργανισμούς. Ποιο συγκεκριμένα στο κείμενο αυτό υπάρχει η δέσμευση της κυβέρνησης ότι στην ανά τρίμηνο έκθεσή της προς την τρόικα θα πρέπει να δίνει λογαριασμό για το τι έκανε και τι δεν έκανε για την εκπαίδευση. Μέχρι και η ψήφιση νόμου για την ποιότητα της εκπαίδευσης καθώς και για την εφαρμογή του θα ελεγχθεί η κυβέρνηση από την τρόικα!!

Κατά τα λοιπά υποτίθεται πως η εκπαίδευση αποτελεί θέμα των εθνικών κρατών και σύμφωνα με τις αρχές της ΕΕ η συμβολή της είναι μόνο επικουρική. Όταν χρωστάς όμως φαίνεται πως οι δανειστές θέλουν να τα ελέγχουν όλα. Και την εκπαίδευση. Ίσως κυρίως την εκπαίδευση. Να μην μορφώνεται ο κόσμος ολιστικά και κοινωνικά και να μαθαίνει να αντιστέκεται στην νεοφιλελεύθερη πολιτική τους. Μόνο δεξιότητες και αποσπασματικές εργαλιακές γνώσεις χρήσιμες για τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς επιδιώκουν να δίνει στη νεολαία το εκπαιδευτικό σύστημα.

Έτσι η ελληνική εκπαίδευση τίθεται ουσιαστικά και τυπικά υπό την κηδεμονία του ΔΝΤ μιας και θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να υλοποιεί τις προτάσεις της ειδικής ομάδας και αυτό θα ελέγχεται από την τρόικα!! Έτσι πλέον οι αποφάσεις για τη λειτουργία της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων θα λαμβάνονται με αυστηρώς λογιστικά κριτήρια έχοντας ως δηλωμένο στόχο το «φτηνό σχολείο». Με το «νέο σχολείο της αγοράς» πρέπει να υπάρξει με κάθε τρόπο εξοικονόμηση κόστους, οικονομίες κλίμακας και αναζήτηση των φθηνότερων λύσεων αδιαφορώντας για τις σοβαρές εκπαιδευτικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Και όλα αυτά σε συνδυασμό με τις δραματικά μειωμένες δαπάνες για την παιδεία για το 2011 (2,75 % του ΑΕΠ) οι οποίες και προβλέπεται να μειώνονται συνεχώς.Δραματική μείωση δαπανών

Από τις πρώτες επιπτώσεις του μνημονίου στην εκπαίδευση ήταν η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (2/4431/25-1-2010) να περικόψει κατά 10% τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του 2010 σε όλα τα Υπουργεία (άρα και του Υπ. Παιδείας κατά 781 εκατ. , δηλ. το 10% των 7.808 εκατ.  που ήταν ο συνολικός τακτικός προϋπολογισμός του). Με αυτό τον τρόπο εξαϋλώθηκαν πολύ γρήγορα οι υποσχέσεις και τις εξαγγελίες για χορήγηση ενός επιπλέον δις. ευρώ για την παιδεία το 2010, που ήταν μια από τις βασικές προεκλογικές εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ.

Με τον προϋπολογισμό του 2011 οι δαπάνες για την παιδεία οδηγούνται σε μείωση ρεκόρ και για πρώτη φορά το ποσοστό τους βρίσκεται κάτω από το 3% του ΑΕΠ (2,75% αν αφαιρέσουμε και τις δαπάνες για την έρευνα, την κατάρτιση και τα θρησκεύματα). Έτσι για πρώτη φορά έχουμε μείωση των δαπανών και σε απόλυτες τιμές εκτός από τη μείωση του ποσοστού.

Στην πραγματικότητα όμως οι περικοπές δεν σταμάτησαν εκεί. Ούτε αυτά τα κονδύλια πρόκειται να εκταμιευτούν. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που κατέθεσε πρόσφατα η κυβέρνηση στη βουλή, επιβάλλεται μια εξωφρενική και απίστευτη μείωση των δημόσιων δαπανών μέσω του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και έτσι ουσιαστικά ξεθεμελιώνεται και διαλύεται η δημόσια εκπαίδευση με τις εντολές της τρόικας (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ),

Έτσι, προγραμματίζεται στο πλαίσιο των συμφωνιών που θα υπογράψει η κυβέρνηση με την τρόικα να συνεχιστεί χωρίς σταματημό η μείωση των δαπανών για την παιδεία, ώστε το 2015 να φτάσει στον παγκόσμιο πάτο. Όταν οι δαπάνες για τη δημόσια παιδεία φτάσουν, όπως υπολογίζεται, μόλις στο 2,23 % (!!) επί του ΑΕΠ, αντιλαμβανόμαστε πως οι επιπτώσεις στο δημόσιο σχολείο θα είναι δραματικές.

Οι δαπάνες για την παιδεία μειώνονται, λοιπόν, σταδιακά μέχρι το 2015. Στο 2,23%. Και ας προέβλεπαν, όχι μόνο οι εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά και οι δεσμεύσεις της απέναντι στην ΕΕ, αύξηση μέχρι το 2013 στο 5% επί του ΑΕΠ, να πλησιάσει, δηλαδή, το μέσο όρο των χωρών της ΕΕ (βλέπε τον πίνακα).

Να σημειώσουμε πως τα ποσά αυτά αφορούν προϋπολογισμούς και σενάρια που ούτε κι αυτά μέχρι σήμερα δεν επιβεβαιώνονται. Στην πραγματικότητα, οι δαπάνες θα είναι πολύ λιγότερες. (σημ.:Για να είναι συγκρίσιμα τα ποσά, αφαιρέσαμε τις δαπάνες που προστέθηκαν τα τελευταία χρόνια στο Υπουργείο Παιδείας (Γεν. Γραμματείες Έρευνας-Τεχνολογίας και Διά Βίου Μάθησης-Κατάρτισης), καθώς και τα κονδύλια που προβλέπονται για τον τομέα των Θρησκευμάτων. Υπολογίζοντας ότι αυτά αποτελούν περίπου το 7 % του προϋπολογισμού τα τελευταία χρόνια, κάναμε ανάλογο υπολογισμό και για τα επόμενα μέχρι το 2015, μια και δεν υπάρχουν οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των επόμενων χρόνων).

Η μείωση, λοιπόν, των κρατικών δαπανών από το 2009 μέχρι το 2015 θα είναι της τάξης των 1.436 εκατ. , δηλ. μείωση κατά 19,2 % (!).

Όπως δε προβλέπεται από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 για το ΥΠΔΜΘ, «η διαμόρφωση των εξοικονομήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών» θα προέλθει από τη μείωση των δαπανών που αφορούν μισθούς «κατά 541,4 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 10%, λειτουργικές και λοιπές δαπάνες κατά 98,74 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 14,1%, με ιδιαίτερη αναφορά στη μείωση των δαπανών για προμήθειες υλικοτεχνικού εξοπλισμού κατά 39,74 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 49,9% και επιχορήγηση φορέων κατά 22,44 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 4,2%».Συγχωνεύσεις - καταργήσεις σχολείων

Η κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη την κρίση και εφαρμόζοντας την πολιτική του μνημονίου, επιδιώκει σαρωτικού χαρακτήρα αντιεκπαιδευτικές αλλαγές με στόχο την περικοπή των δαπανών για την εκπαίδευση, την προώθηση του σχολείου της αγοράς, η εφαρμογή του «Καλλικράτη» και στα σχολεία και τελικά τη διάλυση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας.

Σʼ αυτά τα πλαίσια προχώρησε ήδη και παρά τις έντονες αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας και αγνοώντας τις τοπικές κοινωνίες, στην υλοποίηση εκτεταμένων συγχωνεύσεων – καταργήσεων δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων σε όλη τη χώρα. Στο όνομα του ΔΝΤ, το σχολείο της γειτονιάς ή της κοινότητας καταργείται για να δώσει τη θέση του σε πολυπληθή, απρόσωπα και μαζικά «πολυδύναμα» σχολικά κέντρα. Με τα «πολυδύναμα σχολεία» θα διευκολυνθούν όλα τα σχέδια για το σχολείο στην εποχή του «Καλλικράτη». Είναι φανερό πως εάν υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια, το σχολείο της γειτονιάς θα γίνει παρελθόν, χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί θα εξαναγκαστούν σε εξοντωτικές μετακινήσεις. Ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα θα αυξηθεί κατακόρυφα με δραματικές συνέπειες στην ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Όπως η ίδια η κυβέρνηση έχει παραδεχθεί η πολιτική των συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολικών μονάδων θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Όπως αναφέρεται και στην έκθεση για το δημόσιο τομέα του αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. Πάγκαλου, αλλά και στις κατευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών για το ΜΠΔΣ, οι καταργήσεις σχολείων αποτελούν μια από τις κεντρικές πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης και της τρόικας για τη μείωση του δημόσιου τομέα. Στην έκθεση του κ. Πάγκαλου μάλιστα αναφέρεται ότι η μείωση των σχολικών μονάδων θα ξεπεράσει τις 2.000 τα επόμενα χρόνια. Ούτε παιδαγωγικά κριτήρια λοιπόν υπάρχουν, ούτε για εξορθολογισμό κάποιων οριακών περιπτώσεων πρόκειται.Σχολικές επιτροπές - σχολικά προγράμματα

Τις μεγάλες περικοπές άρχισαν ήδη να τις βιώνουν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές στην καθημερινότητα της λειτουργίας των σχολείων. Μειώθηκαν δραματικά οι επιχορηγήσεις των σχολικών επιτροπών, με αποτέλεσμα την οικονομική ασφυξία του δημόσιου σχολείου και την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις καθημερινές ανάγκες του. Οι γονείς όλο και πιο συχνά καλούνται να συμβάλλουν οικονομικά στην αγορά καθημερινών ειδών πρώτης ανάγκης για τη λειτουργία του σχολείου.

Από τη λαίλαπα αυτή, όπως διαφαίνεται και από το πλαίσιο για την «αναβάθμιση» της διοίκησης, δεν θα γλιτώσει καμία σχολική μονάδα, καθώς όλες θα πρέπει να αποδεικνύουν, μέσω της διαδικασίας της «κοινωνικής λογοδοσίας», ότι αξίζουν τα ψίχουλα της κρατικής χρηματοδότησης. Με άλλα λόγια, τα σχολεία θα φορτωθούν ευθύνες τις οποίες εκ των προτέρων δεν μπορούν να αναλάβουν και θα τιμωρηθούν επειδή δεν κατάφεραν αυτό που ήταν γνωστό ότι δεν θα καταφέρουν. Τα σχολεία θα ωθούνται σε ανταγωνιστικές μεταξύ τους σχέσεις και εντέλει θα πρέπει να αναζητούν τους χορηγούς τους για να επιβιώσουν.

Από την άλλη σταδιακά και μελετημένα το Υπουργείο Παιδείας προχωρεί στην κατάργηση σημαντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στα Λύκεια και η ενισχυτική διδασκαλία στα γυμνάσια.

Η ουσιαστική κατάργηση των αθλητικών τάξεων και τα σοβαρά προβλήματα στη μεταφορά των μαθητών που πλήττει ιδιαίτερα τα μουσικά και τα καλλιτεχνικά σχολεία, αλλά και αυτά της περιφέρειας και των νησιών, ήταν άλλο ένα πλήγμα στη δημόσια εκπαίδευση τη χρονιά του μνημονίου.

Ακολούθησαν η απόφαση για το κλείσιμο ολοήμερων δημοτικών σχολείων και οι παρεμβάσεις στην διοργάνωση των Πανελλαδικών εξετάσεων. Οι περικοπές εδώ εμφανίστηκαν με τη μείωση των εξεταστικών κέντρων, την κατάργηση των ειδικών εξεταστικών κέντρων των νυκτερινών σχολείων εξαναγκάζοντας εργαζόμενους μαθητές να εξετάζονται πρωί, τη μείωση των ειδικών εξεταστικών κέντρων στα ΕΠΑΛ εξαναγκάζοντας μαθητές από όλη την Ελλάδα να μετακομίσουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κ.λπ.

Ακόμα και η αιφνιδιαστική ρύθμιση για τα δύο, «ισότιμα» κατά το Υπουργείο, απολυτήρια Λυκείου σε αυτή την ανάγκη απαντούσε (περικοπές δαπανών και μείωση αριθμού εισαγόμενων φοιτητών) συνδυαζόμενη με την πολιτική του «Καλλικράτη σε ΑΕΙ-ΑΤΕΙ».Ξένες γλώσσες

Παρά τις διακηρύξεις για πολυγλωσσία το Υπουργείο Παιδείας με πρόσφατη και αιφνιδιαστική απόφασή του, υποβαθμίζει περαιτέρω την διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο Γυμνάσιο. Έχει προηγηθεί ανάλογη υποβάθμισή τους σε Δημοτικό και Λύκειο.

Έτσι με την αντιπαιδαγωγική αυτή απόφαση, η δεύτερη ξένη γλώσσα δεν αποτελεί πια επιλογή των μαθητών, αφού δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να τις διδάσκονται σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες, αλλά με βάση την οργανική θέση των εκπαιδευτικών στο συγκεκριμένο σχολείο. Αφαιρείται ένα ουσιαστικό κίνητρο από τους μαθητές και τις μαθήτριες να διδάσκονται τη ξένη γλώσσα που επιθυμούν.

Η εφαρμογή αυτής της απόφασης θα οδηγήσει τους μαθητές σε εξεύρεση ιδιωτικών λύσεων, θα υπονομεύσει τη χορήγηση του πιστοποιητικού επάρκειας στις ξένες γλώσσες από το δημόσιο σχολείο, πριν αυτό καλά-καλά θεσμοθετηθεί, και θα οδηγήσει στη δημιουργία μεγαλύτερων τμημάτων και διαφορετικού επιπέδου γνώσεων στις γλώσσες που θα διδάσκονται. Ουσιαστικά θα υπονομεύσει συνολικά τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο.Εκπαιδευτικοί

Με τη νέα μείωση μισθών και συντάξεων των εκπαιδευτικών που προωθείται με το λεγόμενο «ενιαίο μισθολόγιο» στο δημόσιο και το ΜΠΔΣ (μεσοπρόθεσμο) οι εκπαιδευτικοί θα χάσουν ακόμα ένα μεγάλο μέρος του μισθού τους που θα προστεθεί στις περικοπές των μισθών που έγινε το 2010 με τα πρώτα μνημονιακά μέτρα. Η μεγάλη μείωση των μισθών, η σύνδεση του μισθού των εκπαιδευτικών με την παραγωγικότητα (;;), η γήρανση του εκπαιδευτικού δυναμικού ως αποτέλεσμα της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, οι υποχρεωτικές μετακινήσεις, η αύξηση του ωραρίου, ο εκπαιδευτικός «ντελίβερι» που συμπληρώνει ωράριο σε πολλά σχολεία, η διαφαινόμενη τελικά συνολική ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, θα έχει σημαντική αρνητική επίπτωση στην ποιότητα της εκπαίδευσης μιας και οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών είναι συγχρόνως και συνθήκες μάθησης των μαθητών.

Από την άλλη, εκατοντάδες οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών απειλούνται με κατάργηση, όπως σε αυτές των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, πληροφορικής, κοινωνιολογίας αλλά και της ΤΕΕ. Ουσιαστικά οι εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων απειλούνται με εργασιακή περιπλάνηση σε όλη την χώρα, με το φάντασμα της απόλυσης να κρέμεται πάνω από τα κεφάλια τους.

Παρατηρείται επίσης συνεχής μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών, με τη δραματική μείωση των προσλήψεων που έφερε το μνημόνιο αλλά και με την εξώθηση μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών στη σύνταξη με την ολοένα χειροτέρεψη των όρων απονομής της. Υπολογίζεται έτσι ότι θα μειωθεί κατά 25% τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των εκπαιδευτικών. Ήδη η εκπαίδευση, ενώ αρχικά είχε εξαιρεθεί τυπικά από το περιορισμό των προσλήψεων στο δημόσιο, εντάχθηκε στην αναλογία 1:5 που έγινε ήδη 1:10. Αποδεικνύεται και από αυτό, πως ο πραγματικός λόγος που το Υπ. Παιδείας προώθησε την αλλαγή του συστήματος προσλήψεων είναι η δραματική μείωση των διορισμών μονίμων εκπαιδευτικών τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Οι επιπτώσεις των περικοπών αυτών θα είναι: περισσότερα κενά στα σχολεία, μεγάλη αύξηση των προσλήψεων ωρομισθίων, πίεση στα σχολεία για δημιουργία τμημάτων αυστηρά με 30 μαθητές και αυξήσεις στο ωράριο των μονίμων εκπαιδευτικών.Κατασπατάληση κονδυλίων

Την ίδια ώρα που γίνονται αυτές οι περικοπές συνεχίζεται η διάθεση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ για κατευθύνσεις που τίποτε θετικό δεν θα προσφέρουν στην εκπαίδευση. Όπως έχουμε ήδη καταγγείλει είναι πρόκληση τα προγράμματα λιτότητας να επιβάλλονται το ένα μετά το άλλο, οι περικοπές στη δημόσια εκπαίδευση να μην έχουν τέλος και για παράδειγμα σαράντα τρία εκατομμύρια (43 εκ.)  να δίνονται απλόχερα για την «ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης» και τη «δημοσιότητα» και την «πληροφόρηση»!!. (9, 5 εκ.  για το Σύμβουλο δημοσιότητας, 4εκ.  για υπηρεσίες δημοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης και 12εκ.  για τις υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης είναι κάποια τρανταχτά παραδείγματα πρωτοφανούς σπατάλης).

Άμεσα απαιτείται να γίνει αναπροσανατολισμός των κονδυλίων του προγράμματος αυτού με στόχο όλη η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ να κατευθυνθεί στις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης.Επίλογος

Στο πλαίσιο του μνημονίου και για να είναι πλήρης η παράδοση της εκπαίδευσης της χώρας μας στους διεθνείς οργανισμούς και κυρίως στο ΔΝΤ, η κυβέρνηση επέλεξε σε συνεργασία μαζί τους, τον ΟΟΣΑ για να του αναθέσει την έκθεση «για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της Ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης». Και για όποιο δεν έχει ακόμη αντιληφθεί τι θα σημάνει η υιοθέτηση από την κυβέρνηση των συστάσεων του ΟΟΣΑ, ας δούμε τις εκτιμήσεις της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εκπαιδευτικών (Education International-Ε.Ι.) για τη φετινή έκθεση του ΟΟΣΑ, με τίτλο «Η εκπαίδευση με μια ματιά 2010». Αναφέρει λοιπόν η Ε.Ι. πως «ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει μια πιο αποδοτική δαπάνη και επιπρόσθετα ενδυνάμωση των μηχανισμών της αγοράς στη δημόσια εκπαίδευση, ακόμη και μετά από αρκετά χρόνια οδυνηρών συνεπειών της οικονομικής κρίσης, που προκάλεσαν οι αχαλίνωτες αγορές». Αυτές οι πολιτικές που συστήνει ο ΟΟΣΑ αναφέρει η Ε.Ι. «είχαν ως αποτέλεσμα τις περικοπές στον προϋπολογισμό για την εκπαίδευση», (το βιώνουμε και στην Ελλάδα έντονα με το 2,75% επί του ΑΕΠ για την παιδεία), «το κλείσιμο σχολείων», (που ζούμε και στην εκπαίδευσή μας αυτό το διάστημα, με την κα Διαμαντοπούλου να προσπαθεί να μας πείσει για τα «παιδαγωγικά» κριτήρια των συγχωνεύσεων-καταργήσεων σχολείων), και τέλος όπως αναφέρει η Ε.Ι. «τις απολύσεις εκπαιδευτικών».

Μπροστά σε αυτή τη δραματική κατάσταση, μόνο η ενωτική δράση όλων των εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών μπορεί να αποτρέψει τα χειρότερα. Και αυτό είναι που φοβούνται. Θα δουλέψουμε όλοι προς σε αυτή την κατεύθυνση;

ΤΟΥ ΘΕΜΗ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ
Πηγή: Εφημερίδα Η ΑΥΓΗ, 26/6/2011

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011

Διωγμούς δημοσίων υπαλλήλων μέσω... δημοψηφίσματος σχεδιάζει η κυβέρνηση


Θέμα κατάργησης της μονιμότητας στο Δημόσιο ανοίγει -και πάλι- η κυβέρνηση. Δεν ήταν μόνο ο Θ. Πάγκαλος που σε προχθεσινή συνέντευξή του προανήγγειλε το εν λόγω ενδεχόμενο, αλλά και ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Ηλ. Μόσιαλος, που το άφησε... ορθάνοιχτο.

Ασφαλώς όσοι παρακολούθησαν τη χθεσινή -πρώτη- ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κ. Μόσιαλο δεν εξεπλάγησαν, αφού έχει ταχθεί επανειλημμένως κατά του “τρομακτικού” και “εξαιρετικά αντιπαραγωγικού” -όπως έχει πει- αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα.
“Τα θέματα της αναδιάρθρωσης του δημόσιου τομέα έχουν τεθεί από διάφορες πλευρές. Θα αντιμετωπιστούν στα πλαίσια της γενικότερης συνταγματικής μεταρρύθμισης, όταν αυτά ανοιχθούν από την κυβέρνηση τους επόμενους μήνες”, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μόσιαλος, για να προσθέσει ότι “ η συζήτηση θα είναι ευρεία, με ανοικτό διάλογο και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των κομμάτων, χωρίς προκαταλήψεις και προειλημμένες αποφάσεις”. Χαρακτήρισε “άκαιρη”, πάντως, τη συζήτηση περί απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων, επειδή είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, ενώ τις βάφτισε “αντιστοίχιση των δημοσίων υπαλλήλων στις ανάγκες της κοινωνίας”. Άφησε ανοιχτό, ωστόσο, το ενδεχόμενο να τεθεί στο επικείμενο δημοψήφισμα του φθινοπώρου ως ερώτημα η “αναγκαιότητα” των απολύσεων στο Δημόσιο, ανοίγοντας τον δρόμο του κοινωνικού αυτοματισμού.

Το εν λόγω θέμα, πάντως, είχε (ξανα)ανοίξει ήδη από το περασμένο Σάββατο ο Θ. Πάγκαλος. “Δεν καταλαβαίνω γιατί οι τραπεζοκόμοι πρέπει να είναι δημόσιοι υπάλληλοι” είχε πει στην τηλεόραση της ΝΕΤ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, που έριξε στο τραπέζι του δημόσιου διαλόγου τον όρο “μερική άρση της μονιμότητας”: δηλαδή άρση μονιμότητας για όλους πλην αστυνομικών και στρατιωτικών, όπως εξήγησε εμμέσως πλην σαφώς. Έντονη ήταν η αντίδραση του ΚΚΕ, με τον Π. Μεντρέκα να δηλώνει: "Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι η κυβερνητική συνεργασία ΠΑΣΟΚ - Ν.Δ. και άλλων προθύμων προετοιμάζεται για να επιβάλουν στον λαό τα βάρβαρα μέτρα. Όλα τα άλλα που για πολλοστή φορά είπε, με το γνωστό του ύφος, δεν αξίζουν απάντησης".


Ένα, δύο, πολλά δημοψηφίσματα!

Σε κάθε περίπτωση ο κύβος για το δημοψήφισμα έχει ριφθεί. Μάλιστα, κατά πληροφορίες, ο Γ. Παπανδρέου επιθυμεί να διοργανώσει τουλάχιστον 5 τέτοιες διαδικασίες ή μία με πέντε ξεχωριστά ερωτήματα: θεωρείται περίπου δεδομένο ότι αντικείμενα δημοψηφισμάτων θα αποτελέσουν ο νέος εκλογικός νόμος, η αναθεώρηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, το καθεστώς μονιμότητας στο Δημόσιο, αλλά και οι ρυθμίσεις για διαφάνεια στα εσωτερικά των κομμάτων. Την ερχόμενη εβδομάδα, εξάλλου, θα ανακοινωθεί η σύνθεση της Επιτροπής Προσωπικοτήτων που θα αναλάβει να εκπονήσει τις σχετικές διαδικασίες. Μάλιστα, χθες, ακούγονταν έντονα τα ονόματα των κορυφαίων συνταγματολόγων Αντ. Μανιτάκη και Ν. Αλιβιζάτου για τη θέση του επικεφαλής της εν λόγω Επιτροπής Σοφών. Συνομιλητές του πρωθυπουργού, πάντως, αναφερόμενοι στην πρόθεση του Γ. Παπανδρέου για διεξαγωγή δημοψηφισμάτων, σημειώνουν -χωρίς πολλές λεπτομέρειες- ότι με αυτά “θα επιτευχθεί η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού”.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗ
Πηγή: Εφημερίδα Η ΑΥΓΗ, 21/6/2011

Τρίτη 21 Ιουνίου 2011

Τα μυστικά της συνέντευξης για τους υποψήφιους διευθυντέςΜέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθούν τα αντικειµενικά µόρια των πάνω από 30.000 εκπαιδευτικών που έχουν καταθέσει αίτηση για τη διεκδίκηση θέσης διευθυντού σχολικής µονάδας στα περίπου 15.000 σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας.
Αυτή την περίοδο τα επταµελή Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια (ΠΥΣΠΕ - ΠΥΣ∆Ε) εξετάζουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και τις επόµενες µέρες θα ανακοινώσουν τους αξιολογικούς πίνακες µε βάση τα µετρήσιµα µόρια (Επιστηµονική και Παιδαγωγική Συγκρότηση έως 24 µονάδες, Υπηρεσιακή κατάσταση - ∆ιοικητική και Καθοδηγητική Εµπειρία έως 14 µονάδες).

Μετά την ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων θα δοθεί ένα µικρό χρονικό διάστηµα για τυχόν ενστάσεις και µετά τον έλεγχο των ενστάσεων και τους νέους αξιολογικούς πίνακες θα ακολουθήσει η συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του επταµελούς Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Επιλογής.

Μοριοδότηση
Η βαθμολογία κάθε µέλους του Συµβουλίου αποτυπώνεται σε ξεχωριστό έντυπο αξιολόγησης για κάθε υποψήφιο, στο οποίο καταγράφονται οι µονάδες βαθµολόγησής του µε τη σχετική αιτιολόγηση. Τελικές αξιολογικές µονάδες κάθε υποψηφίου για την κατηγορία «Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση» είναι ο µέσος όρος των µονάδων της βαθµολογίας των παρόντων µελών του Συµβουλίου. Ο µέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Τα έντυπα αξιολόγησης συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο του Συµβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος µονογράφεται από τον πρόεδρο και τα µέλη του Συµβουλίου.

Τήρηση πρακτικών
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο γραµµατέας του Συµβουλίου έχει την ευθύνη τήρησης πρακτικών της διαδικασίας, τα οποία περιλαµβάνουν την προσέλευση των υποψηφίων µε τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, τα έντυπα µε την αιτιολογηµένη βαθµολογία των µελών και, τέλος, τη λήξη των εργασιών.

Τι αλλάζει
Οι φετινές κρίσεις - επιλογές των διευθυντών σχολικών µονάδων σε σχέση µε τις προηγούµενες (2006) διαφέρουν στα παρακάτω:

(1) Στις φετινές κρίσεις οι µονάδες για την Επιστηµονική Παιδαγωγική Συγκρότηση φτάνουν µέχρι τις 24 ενώ το 2006 έφταναν έως 14.

(2) Αντίθετα, φέτος µειώνονται τα µόρια για την Υπηρεσιακή Κατάσταση - ∆ιδακτική και ∆ιοικητική Εµπειρία σε 14 από 24 που ήταν το 2006.

(3) Μειώνεται επίσης η βαρύτητα της συνέντευξης (από 20 µονάδες το 2006 σε 15 µονάδες σήµερα). Ωστόσο στην πραγµατικότητα έχουµε αύξηση στη βαρύτητα της συνέντευξης καθώς φέτος τα µέλη των Υπηρεσιακών Συµβουλίων είναι 7, εκ των οποίων οι 5 είναι διορισµένοι και οι 2 αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, ενώ το 2006 οι διορισµένοι ήταν 3 και 2 οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών.

(4) Αυτό που αλλάζει είναι οι αρµοδιότητες του διευθυντή σχολικής µονάδας. Στο πλαίσιο της νέας δοµής, ο ρόλος του διευθυντή αναβαθµίζεται σε ένα είδος manager ενώ, αντίθετα, ο σύλλογος διδασκόντων υποβαθµίζεται.

Καθορισµός τρόπου τήρησης πρακτικών συνεντεύξεων

Ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και η διαδικασία της συνέντευξης των υποψήφιων στελεχών εκπαίδευσης θα έχει ως εξής:

*Οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον του Συµβουλίου Επιλογής.

*Οι ηµεροµηνίες προσέλευσης των υποψηφίων ορίζονται από το οικείο Συµβούλιο Επιλογής.

*Υποψήφιοι, οι οποίοι δηλώνουν κώλυµα προσέλευσης κατά την καθορισµένη γι’ αυτούς ηµεροµηνία, υποβάλλουν µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), αίτηµα αλλαγής ηµεροµηνίας προς το οικείο Συµβούλιο Επιλογής.
Το Συµβούλιο εξετάζει την αναγκαιότητα βάσει της τεκµηρίωσης του αιτήµατος του υποψηφίου και σε εξαιρετική περίπτωση δύναται να ορίζει νέα ηµεροµηνία προσέλευσης, αµέσως µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεντεύξεων. Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη, αποκλείονται από την επιλογή.

Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαµβάνει τρεις (3) φάσεις:

(α) Προετοιµασία του υποψηφίου πάνω σε ένα θέµα –µελέτη περίπτωσης.

(β) Εισήγηση µέλους του Συµβουλίου Επιλογής.

(γ) Παρουσίαση του θέµατος από τον υποψήφιο –ερωτήσεις Συµβουλίου.

Για τη διεξαγωγή της συνέντευξης καταρτίζεται τράπεζα θεµάτων – µελετών περίπτωσης στα οποία προετοιµάζονται οι υποψήφιοι πριν από τη διεξαγωγή της συνέντευξης. Για τον σκοπό αυτό συγκροτείται οµάδα εργασίας, έργο της οποίας είναι η επιλογή θεµάτων για την κατάρτιση πίνακα θεµάτων και η σφράγιση κάθε θέµατος σε ξεχωριστό φάκελο. Ο φάκελος κάθε θέµατος - µελέτης περίπτωσης περιέχει δύο υποφακέλους που προορίζονται ένας για τον υποψήφιο και ένας για το Συµβούλιο.
Οι φάκελοι φυλάσσονται σε ειδικό χώρο, απ’ όπου κάθε ηµέρα συνέντευξης παραλαµβάνονται, κατά τυχαίο τρόπο, από τον πρόεδρο του οικείου Συµβουλίου Επιλογής προ της εισόδου στην αίθουσα συνεδριάσεων, ισάριθµοι των υποψηφίων φάκελοι.

Ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα συνεδριάσεων του οικείου Συµβουλίου Επιλογής και επιλέγει έναν από τους σφραγισµένους φακέλους.

Ο γραµµατέας ανοίγει τον φάκελο ενώπιον του Συµβουλίου και του υποψηφίου και παραδίδει έναν υποφάκελο στον υποψήφιο και έναν στον πρόεδρο του Συµβουλίου.

Ο υποψήφιος αποχωρεί σε ειδικό χώρο προκειµένου να προετοιµαστεί επί του θέµατος - µελέτης περίπτωσης που επέλεξε.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συµβουλίου ανοίγεται ο υποφάκελος και κάθε µέλος παραλαµβάνει αντίγραφο του θέµατος. Το µέλος του Συµβουλίου που είχε αναλάβει τη µελέτη του φακέλου του υποψηφίου παρουσιάζει την εισήγησή του για τον υποψήφιο.

Μετά το πέρας του χρόνου που το Συµβούλιο Επιλογής ορίζει για την προετοιµασία του υποψηφίου, ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και παρουσιάζει την περίπτωση που µελέτησε εντός του χρόνου που ορίζει το Συµβούλιο Επιλογής.

Στη συνέχεια, µέλη του Συµβουλίου υποβάλλουν ερωτήσεις, µε σκοπό να µορφώσουν γνώµη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης για την οποία κρίνεται.

Τέλος, ο πρόεδρος ανακοινώνει την κρίση του Συµβουλίου επί των γραπτών αντιρρήσεων που τυχόν είχε υποβάλει ο υποψήφιος µετά την κοινοποίηση σε αυτόν των αξιολογικών µονάδων, τις οποίες είχε συγκεντρώσει κατά µοριοδοτούµενο κριτήριο και συνολικά.


Μαγνητοφώνηση

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συµβουλίου εγκαθίσταται ψηφιακός εξοπλισµός µαγνητοφώνησης (µικρόφωνα - καταγραφικά) από την εταιρεία που έχει αναλάβει τη µαγνητοφώνηση της διαδικασίας της συνέντευξης.

Με την προσέλευση του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του οικείου Συµβουλίου Επιλογής για την παρουσίαση της περίπτωσης που µελέτησε και την προσφώνηση του ονόµατός του, τίθεται σε λειτουργία το σύστηµα µαγνητοφώνησης.

Η λειτουργία του συστήµατος διαρκεί µόνο για όσο ο υποψήφιος βρίσκεται στην αίθουσα και διακόπτεται µε το πέρας της συνέντευξης και πριν από την αποχώρηση του υποψηφίου.

Το προϊόν µαγνητοφώνησης παραδίδεται ως ηχητικό αρχείο από την προαναφερόµενη εταιρεία στον πρόεδρο του οικείου Συµβουλίου Επιλογής.

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ
Πηγή: Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 21/6/2011

Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011

Νέο χτύπημα στο ολιγοθέσια σχολεία


ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΤΕΙ ΟΡΟΥΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

Νυχτώνει για τα ολοήμερα


Σε περιστολή του θεσμού των ολοήμερων σχολείων, θεσμού που εισήγαγε το ίδιο το ΠΑΣΟΚ πριν από δέκα χρόνια, προχωρά το υπουργείο Παιδείας.
Με απόφαση που έλαβε, χθες, εντελώς αιφινιδιαστικά, καταργεί -ουσιαστικά- τα μικρά ολοήμερα σχολεία στην περιφέρεια και αυστηροποιεί τις προϋποθέσεις σε όλα τα υπόλοιπα.
Μετά τις συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολείων, η συρρίκνωση των ολοήμερων είναι η νέα παρέμβαση με στόχο την εξοικονόμηση πόρων, που στην προκειμένη περίπτωση είναι μισθοί εκατοντάδων ωρομίσθιων, αρκετών μονίμων και σχολικές δαπάνες. Περίπου 500 σχολεία στην περιφέρεια αναμένεται να καταργηθούν και περίπου άλλοι τόσοι ωρομίσθιοι (ειδικοτήτων) να μην ξαναπροσληφθούν τη νέα σχολική χρονιά.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε, χθες, η αρμόδια υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου, απαιτείται πλέον να φοιτούν τουλάχιστον 60 παιδιά στο σχολείο και 15 στο ολοήμερο, ενώ πρέπει να εργάζονται και οι δύο γονείς. Σημειωτέον, η τελευταία προϋπόθεση ισχύει για όλα τα ολοήμερα, τα οποία κατά τ' άλλα θα ευνοούνταν από τις συγχωνεύσεις. Η υπουργός είχε μιλήσει για αντισταθμιστικά οφέλη... Όπως και να έχει, πάντως, τα μόνα τυχερά, είναι μετρημένα: τα 800 περσινά πιλοτικά και άλλα 161 που συμπεριελήφθησαν φέτος στη λίστα.

Εν ολίγοις, σχεδόν καταργείται ο θεσμός στην περιφέρεια, αφού η συντριπτική πλειονότητα των σχολείων είναι ολιγοθέσια, εξαφανίζεται στις δυσπρόσιτες, ενώ συρρικνώνεται εν γένει. Συγκεκριμένα, η απόφαση προβλέπει:

Οι προϋποθέσεις

- Σε όλα τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία που έχουν οργανικότητα κάτω από 6/θ, είναι δυνατόν να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να είναι εγγεγραμμένοι και να φοιτούν ανελλιπώς τουλάχιστον εξήντα (60) μαθητές στο σχολείο.

2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος να είναι 15 μαθητές.

3. Στα ως άνω Δημοτικά Σχολεία με Ολοήμερο Πρόγραμμα θα εγγράφονται και θα φοιτούν στο πρόγραμμα του Ολοήμερου οι μαθητές των οποίων και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή σχετική δήλωση ανεργίας.

4. Η αποχώρηση των μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα μπορεί να γίνεται μετά το τέλος κάθε διδακτικής ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος με την προϋπόθεση ότι θα έχει κατατεθεί στην αρχή του σχολικού έτους σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους.

Έντονες είναι οι αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας στις νέες περισταλτικές παρεμβάσεις στο χώρο της Παιδείας, που έχουν προσλάβει, πλέον, τη μορφή ανεμοστρόβιλου.

Παρασύρονται και διαλύονται κεκτημένα ή ακόμα και πρωτοποριακές κατακτήσεις του παρελθόντος, όπως ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου.

Πολλοί δάσκαλοι θυμήθηκαν τα σχολεία για τα παιδιά εργαζόμενων γονέων (τα ΔΑΜΕΓ) που λειτουργούσαν πριν εισαγάγει ο Γιώργος Παπανδρέου το ολοήμερο. Δέκα χρόνια πίσω...

Κομνηνός Μαντάς, πρόεδρος ΔΟΕ: «Είναι βαρύτατο ατόπημα η αιφνιδιαστική απόφαση της υπουργού Παιδείας, η οποία ουσιαστικά καταργεί τα ολιγοθέσια ολοήμερα σχολεία. Τα μετατρέπει σε παιδοφυλακτήρια αλλοιώνοντας πλήρως το χαρακτήρα της αγωγής που πρέπει να παρέχεται στα παιδιά που φοιτούν σ' αυτά. Αν θέλει να είναι συνεπής με τις εξαγγελίες της θα πρέπει άμεσα να ανακαλέσει αυτή την απόφαση».

Της ΑΝΝΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ
Πηγή: Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 3/6/2011


............................................................................
Σημείωμα σύνταξης: Πρόκειται για μια νέα επίθεση στη δημόσια εκπαίδευση, που έρχεται σε συνέχεια των προηγούμενων χτυπημάτων: ελλιπή έως ανύπαρκτη χρηματοδότηση, συγχωνεύσεις - καταργήσεις σχολείων, μείωση εκπαιδευτικού προσωπικού.
Φαίνεται τελικά πως στόχος της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας είναι η συνεχής υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης, η αποψίλωση της υπαίθρου από κοινωνικές - υποστηρικτικές δομές και η ενορχηστρωμένη στόχευση των λειτουργών της εκπαίδευσης - όπως άλλωστε συμβαίνει αντίστοιχα και στο χώρο της υγείας. (Μην ξεχνάμε πως πρόκειται για δύο δραστηριότητες οι οποίες συμπεριλαμβάνουν αρκετά μεγάλο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων).
Δεν είναι άσχετοι των προηγούμενων άλλωστε οι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί (τεμπέληδες, υπεράριθμοι, άχρηστοι) που εκφέρονται εναντίον συλλήβδην των εκπαιδευτικών σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές από δήθεν "επαΐοντες της πολιτικής", που συμβαίνει εντελώς τυχαία να είναι και οπαδοί του άκρατου νεοφιλελευθερισμού!
Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή όπου οι ένοχοι παίρνουν αρκετά εύκολα το ρόλο του κατήγορου και τα θύματα (βλ. ελληνικός λαός) αναγκάζονται να παίζουν το ρόλο του κατηγορόμενου και του αμυνόμενου απέναντι σε κάθε αντιλαϊκή πολιτική που τελευταία έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν και στην Ελλάδα φορείς της αντίδρασης και της παγκοσμιοποίησης...
Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, εάν δεν υπάρξει αντίδραση από τα υγιή τμήματα της κοινωνίας, από τους εκπαιδευτικούς που βάλλονται πανταχόθεν και γενικότερα από όλους τους εργαζόμενους, τότε θα δούμε την εκπαίδευση και την υγεία, τα δύο μεγάλα δημόσια αγαθά, να αλλάζουν εντελώς μορφή και να μετατρέπονται σε αντικείμενα εκμετάλλευσης από υποκείμενα νεοφιλελεύθερων και κερδοσκοπικών λογικών...