Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2008

Καλά Χριστούγεννα!


ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!


Αντί άλλων ευχών παραθέτουμε στη συνέχεια δύο κείμενα του Φώτη Κόντογλου για την Παραμονή των Χριστουγέννων.
Για να θυμηθούμε λίγο τα... Ελληνικά Χριστούγεννα.


Α. Παραμονή Χριστουγέννων.


«Κρύο τάντανο έκανε, παραμονή Χριστούγεννα. Ό αγέρας σα νά 'τανε κρύα φωτιά κι έκαιγε. Μά ό κόσμος ήτανε χαρούμενος, γεμάτος κέφι. Είχε βραδιάσει κι ανάψανε τά φανάρια με το πετρόλαδο. Τά μαγαζιά στο τσαρσί φεγγοβολούσανε, γεμάτα άπ' όλα τά καλά. Ό κόσμος μπαινόβγαινε και ψώνιζε, άπό τό 'να το μαγαζί έβγαινε, στ' άλλο έμπαινε. Κι όλοι χαιρετιόντανε και κουβεντιάζανε με γέλια, με χαρές.
Οι μεγάλοι καφενέδες ήτανε γεμάτοι καπνό άπό τον κόσμο πού φουμάριζε. Ό καφενές τ' Ασημένιου είχε μεγάλη φασαρία, χαρούμενη φασαρία. Είχε μέσα δυο σόμπες, και τά τζάμια ήτανε θαμπά, άπ' όξω έβλεπες σάν ήσκιους τους ανθρώπους. Οι μουστερήδες είχανε βγαλμένες τις γούνες άπό τή ζέστη, κόσμος καλός, καλοπερασμένοι νοικοκυρέοι.
Κάθε τόσο άνοιγε ή πόρτα και μπαίνανε τά παιδιά πού λέγανε τά κάλαντα. Άλλα μπαίνανε, άλλα βγαίνανε. Και δέν τά λέγανε μισά και μισοκούτελα, μά τά λέγανε άπό τήν αρχή ίσαμε τό τέλος, μέ φωνές ψαλτάδικες, οχι σάν και τώρα, πού λένε μοναχά πέντε λόγια μπρούμυτα κι ανάσκελα, και κείνα παράφωνα.
Άπ' όξω περνούσε κόσμος βιαστικός, μέ γέλια καί μέ χαρές. Άπό 'δώ κι άπό κει ακουγόντανε τά παιδιά πού λέγανε τά κάλαντα στά μαγαζιά.
Ή ώρα περνούσε κι άνάριευε σιγά-σιγά ό κόσμος. Τά μαγαζιά σφαλούσαν ένα-ένα. Μοναχά μέσα στά μπαρμπεριά ξουριζόντανε ακόμα κάτι λίγοι.
Στο τσαρσί λιγόστευε ή φασαρία, μά στους μαχαλάδες γυρίζανε τά παιδιά μέ τά φανάρια καί λέγανε τά κάλαντα στά σπίτια. Οι πόρτες ήτανε ανοιχτές, οι νοικοκυρέοι, οι νοικοκυράδες καί τά παιδιά τους, όλοι ήτανε χαρούμενοι, κι ύποδεχόντανε τους ψαλτάδες, καί κείνοι άρχίζανε καλόφωνοι σάν χοτζάδες:
Καλήν έσπέραν, άρχοντες, αν είναι ορισμός σας, Χρίστου την Θείαν γέννησιν να πω στ'αρχοντικό σας. Χρίστος γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ πόλει, οι ουρανοί άγάλλονται, χαίρει ή κτίσις όλη... Κι άφού ξιστορούσανε όσα λέγει τό Ευαγγέλιο, τον Ιωσήφ, τους αγγέλους, τους τσομπάνηδες, τους μάγους, τον Ηρώδη, τό σφάξιμο των νηπίων καί τήν Ραχήλ πού έκλαιγε τα τέκνα της, ύστερα τελειώνανε μέ τούτα τά λόγια:
Ιδού οπού σας είπαμεν όλην την ιστορίαν, του Ίησού μας του Χρίστου γέννησιν την άγίαν. Και σας καλονυκτίζομεν, πέσετε κοιμηθείτε, ολίγον ύπνον πάρετε και πάλιν σηκωθείτε. Και βάλετε τα ρούχα σας, εύμορφα ενδυθείτε, στην έκκλησίαν τρέξατε, με προθυμίαν μπείτε.
Ν' ακούσετε με προσοχήν όλην την υμνωδίαν και με πολλήν ευλάβειαν την θείαν λειτουργίαν. Και πάλιν σαν γυρίσετε εις το άρχοντικόν σας, ευθύς τραπέζι στρώσετε, βάλτε το φαγητόν σας. Και τον σταυρόν σας κάμετε, γευθείτε, ευφρανθείτε, δότε και κανενός πτωχού, όστις να υστερείται. Δότε κι εμάς τον κόπον μας, ό,τ'είναι ορισμός σας, και ο Χριστός μας πάντοτε να είναι βοηθός σας.
Και εις έτη πολλά.!
Μπαίνανε στο σπίτι με χαρά, βγαίνανε με πιό μεγάλη χαρά. Παίρνανε αρχοντικά φιλοδωρήματα από τον κουβαρντά τον νοικοκύρη, κι άπό τη νοικοκυρά λογιών-λογιών γλυκά, πού δεν τα τρώγανε, γιατί ακόμα δέν είχε γίνει ή Λειτουργία, άλλα τα μαζεύανε μέσα σε μιά καλαθιέρα.Άβραμιαία πράγματα! Τώρα στεγνώσανε οι άνθρωποι και γινήκανε σάν ξερίχια άπό τον πολιτισμό! Πάνε τά καλά χρόνια!
Όλα γινόντανε όπως τά 'λεγε το τραγούδι: Πέφτανε στά ζεστά τους και παίρνανε έναν ύπνο, ώσπου αρχίζανε και χτυπούσανε οι καμπάνες άπό τις δώδεκα Εκκλησιές της χώρας. Τί γλυκόφωνες καμπάνες! Όχι σάν τις κρύες τις ευρωπαϊκές, πού θαρρείς πώς είναι ντενεκεδένιες! Στολιζόντανε όλοι, βάζανε τά καλά τους, και πηγαίνανε στην εκκλησιά.
Σάν τελείωνε ή Λειτουργία, γυρίζανε στά σπίτια τους. Οι δρόμοι αντιλαλούσανε άπό χαρούμενες φωνές. Οι πόρτες τών σπιτιών ήτανε ανοιχτές και φεγγοβολουσανε. Τά τραπέζια περιμένανε στρωμένα μ' άσπρα τραπεζομάντιλα, κι είχανε απάνω ό,τι βάλει ό νους σου. Φτωχοί και πλούσιοι τρώγανε πλουσιοπάροχα, γιατί οι αρχόντοι στέλνανε άπ' όλα στους φτωχούς. Κι αντίς να τραγουδήσουνε στα τραπέζια, ψέλνανε το «Χριστός γεννάται, δοξάσατε» « Ή Παρθένος σήμερον τον ύπερούσιον τίκτει» « Μυστήριον ξένον ορώ και παράδοξον.» 'Αφού εύφραινόντανε άπ' όλα, πλαγιάζανε άξέγνοιαστοι, σαν τ' αρνιά πού κοιμόντανε κοντά στο παχνί, τότες πού γεννήθηκε ό Χριστός, εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας.»


Β. Χριστούγεννα στη σπηλιά


Χριστούγεννα παραμονές. Χριστούγεννα και χιονιάς πάντα πάνε μαζί. Μα εκείνη τη χρονιά οι καιροί ήτανε φουρτουνιασμένοι παρά φύση. Χιόνι δέν έρριχνε. Μοναχά που η ατμόσφαιρα ήτανε θυμωμένη, και φυσούσανε σκληροί βοριάδες με χιονόνερο και μ' αστραπές. Καμμιά βδομάδα ο καιρός καλωσύνεψε και φυσούσε μια τραμουντάνα που αρμενιζότανε. Μα την παραμονή τα κατσούφιασε. Την παραμονή από το πρωΐ ο ουρανός ήτανε μαύρος σαν μολύβι, κ' έπιασε κ' έρριχνε βελονιαστό χιονόνερο.

Σε μια τοποθεσία που τη λέγανε Σκρόφα, βρισκότανε ένα μαντρί με γιδοπρόδατα, απάνω σε μια πλαγιά του βουνού που κοίταζε κατά το πέλαγο. το μέρος αυτό ήτανε άγριο κ' έρημο, γεμάτο αγριόπρινα, σκίνους και κουμαριές, που ήτανε κατακόκκινες από τα κούμαρα. το μαντρί ήτανε τριγυρισμένο με ξεροτρόχαλο [=ξερολιθιά].

Οι τσομπάνηδες καθόντανε μέσα σε μια σπηλιά που βρισκότανε παραμέσα και πιο ψηλά από τη μάντρα και που κοίταζε κατά τη νοτιά. Μεγάλη σπηλιά, με τρία - τέσσερα χωρίσματα, κι αψηλή ως τρία μπόγια. Τα ζωντανά σταλιάζανε κάτω από τις χαμηλές σάγιες, που έσκυβες για να μπεις μέσα. Σωροί από κοπριά στεκόντανε εδώ κ' εκεί, και βγάζανε μια σπιρτόζα μυρουδιά. Χάμω, το χώμα ήτανε σκουπισμένο και καθαρό, γιατί οι τσομπάνηδες ήτανε μερακλήδες, και βάζανε τα παιδιά και σκουπίζανε ταχτικά με κάτι σκούπες κανωμένες από αστοιβιές.

Αρχιτσέλιγκας ήτανε ο Γιάννης ο Μπαρμπάκος, ένας άνθρωπος μισάγριος, γεννημένος ανάμεσα στα γίδια και στα πρόβατα. Ήτανε μαύρος, μαλλιαρός, με γένεια μαύρα κόρακας, σγουρά και σφιχτά σαν του κριαριού. Φορούσε σαλβάρια κοντά ως το γόνατο, σελάχι στη μέση του, ζουνάρι πλατύ, βαριά τζεσμέδια στα ποδάρια του. το κεφάλι του το είχε τυλιγμένο μ' ένα μεγάλο μαντίλι σαν σαρίκι, κ' οι μαρχαμάδες [= τα κρόσια] κρεμόντανε στο πρόσωπό του. Αρχαίος άνθρωπος!
Είχε δυο παραγυιούς, τον Αλέξη και τον Δυσσέα, δυο παλληκαρόπουλα ως είκοσι χρονών. Είχε και τρία παιδιά, που τους βοηθούσανε στ' άρμεγμα και κοιτάζανε το μαντρί νά 'ναι καθαρό. Αυτές οι έξι ψυχές εζούσανε σε κείνο το μέρος, κρυφά από τον Θεό. Ανάρια βλέπανε άνθρωπο.

Η σπηλιά ήτανε καπνισμένη κι ο βράχος είχε μαυρίσει ως απάνω από την καπνιά που έβγαινε από το στόμα της σπηλιάς. Εκεί μέσα είχανε τα γιατάκια τους, σαν μεντέρια, στρωμένα με προβιές. Στους τοίχους της σπηλιάς είχανε μπήξει παλούκια μέσα στις σκισμάδες του βράχου, και κρεμόντανε καρδάρες, τυροβόλια, μαγιές, τουφέκια και μαχαίρια, λες κ' ήτανε λημέρι των ληστών. Απ' έξω φυλάγανε οι σκύλοι, όλοι άγριοι σαν λύκοι.

Η ακροθαλασσιά βρισκότανε ως ένα τσιγάρο απόσταση από τη μάντρα. Ήτανε έρημη, κι άλλο δεν ακουγότανε εκεί πέρα παρά μοναχά ο αγκομαχητός του πελάγου, μέρα - νύχτα. Με τον βοριά απάγκιαζε, και καμμιά φορά πόδιζε κανένα καΐκι. Αλλιώς δεν έβλεπες βάρκα πουθενά. Από το μαντρί αγνάντευε κανένας το πέλαγο ανάμεσα στα δέντρα, και το μάτι ξεχώριζε καθαρά τα βουνά της Μυτιλήνης.

Την παραμονή τα Χριστούγεννα, είπαμε πως ο καιρός χάλασε, κι άρχισε να πέφτει χιονόνερο. Οι τσομπάνηδες είχανε μαζευτεί στη σπηλιά κι ανάψανε μια μεγάλη φωτιά και κουβεντιάζανε. Τα παιδιά είχανε σφάξει δυο αρνιά και τα γδέρνανε. Ο Αλέξης έβαλε απάνω σ' ένα ράφι μυτζήθρες και τυρί ανάλατο μέσα στα τυροβόλια, αγίζι και γιαούρτι. Ο Δυσσέας είχε μια παλιά Σύνοψη, κ' επειδή γνώριζε λίγο από ψαλτικά κ' ήξερε και πέντε γράμματα, διάβαζε τις Κυριακάδες κι όποτε ήτανε γιορτή κανένα τροπάρι και λιγοστά από τον Εξάψαλμο. Εκείνη την ώρα φυλλομετρούσε τη Σύνοψη, για να δει τι γράμματα ήτανε να πει.

Θά 'τανε ώρα σπερινού. Κείνη την ώρα ακούσανε κάτι τουφεκιές. Καταλάβανε πως θά 'τανε τίποτα κυνηγοί. το ένα παιδί, που είχε πάγει να φέρει ξύλα με τον γάϊδαρο, είπε πως το πρωΐ είχε ακούσει τουφεκιές κατά την από μέσα θάλασσα, κατά την Άγια-Παρασκευή. Οι σκύλοι πιάσανε και γαβγίζανε όλοι μαζί και πεταχτήκανε όξω από τη μάντρα.

Σε λίγο φανερωθήκανε από πάνω από τη σπηλιά δυό άνθρωποι με τουφέκια, και φωνάζανε τους τσομπάνηδες να μαζέψουνε τα σκυλιά, που χυμήξανε απάνω τους. Ο Σκούρης άφησε τους ανθρώπους κι άρπαξε ένα από τα ζαγάρια πού 'χανε οι κυνηγοί και το ξετίναζε να το πνίξει. Ο κυνηγός έρριξε απάνου του, και τα σκάγια τον πόνεσανε και γύρισε πίσω, μαζί με τ' άλλα μαντρόσκυλα, που πηγαίνανε πισώδρομα όσο κατεβαίνανε οι κυνηγοί. Τέλος πάντων, εβγήκε ο Μπαρμπάκος με τους άλλους και πιάσανε τον Σκούρη και τον δέσανε, διώξανε και τ' άλλα σκυλιά.

«Ώρα καλή, βρε παιδιά!» φώναξε ο Παναγής ο Καρδαμίτσας, ζωσμένος με τα φυσεγκλίκια, με το ταγάρι γεμάτο πουλιά.

Ο άλλος, που ήτανε μαζί του, ήτανε ο γυιός του ο Δημητρός.
«Πολλά τα έτη!» αποκριθήκανε ο Μπαρμπάκος κ' η συντροφιά του. «Καλώς ορίσατε!»
Τους πήγανε στη σπηλιά.
«Μωρέ, τ' είν' εδώ; Παλάτι! Παλάτι με βασιλοπούλες!» είπε ο μπάρμπα-Παναγής, δείχνοντας τις μυτζήθρες που αχνίζανε.

Τους βάλανε να καθήσουνε, τους κάνανε καφέ. Οι κυνηγοί είχανε κονιάκι. Κεραστήκανε.


«Βρε αδερφέ», έλεγε ο μπάρμπα-Παναγής, «ποιος να τό 'λεγε, χρονιάρα μέρα, πως θα κάνουμε Χριστούγεννα στο σπήλαιο που εγεννήθη ο Χριστός! Εχτές περάσαμε στην Άγια - Παρασκευή, να κυνηγήσουμε λίγο. Ε, δικός μας είναι ο ηγούμενος, κοιμηθήκαμε στο μοναστήρι, και σήμερα την αυγή βγήκαμε στο κυνήγι. Βλέποντας πως φουρτούνιασε ο καιρός, είπαμε πως δε θα μπορέσουμε να περάσουμε το μπουγάζι με τη σαπιόβαρκα του μπάρμπα-Μανώλη του Βασιλέ. Κ' επειδή ξέραμε απ' άλλη φορά το μαντρί, και με το κυνήγι πέσαμε σε τούτα τα σύνορα, είπαμε νά 'ρθουμε στ' αρχοντικό σας... Μωρέ, τι σκύλο έχετε; Αυτό είναι θηρίο, ασλάνι και καπλάνι!

Μπρε, μπρε, μπρε! το ζαγάρι το πετσόκοψε! Για κοίταξε τι χάλια το 'κανε!»
Και γύρισε σε μια γωνιά της σπηλιάς, που κλαμούριζε το σκυλί κ' έτρεμε σαν θερμιασμένο.
«Έλα δω, Φλοξ! Φλοξ!»
Μα η Φλοξ από την τρομάρα της τρύπωνε πιό βαθιά.


Άμα ήπιανε δυό-τρία κονιάκια, ο μπάρμπα-Παναγής άρχισε να μασά τα μουστάκια του, και στο τέλος έπιασε να τραγουδά:
Καλήν εσπέραν, άρχοντες, αν είναι ορισμός σας,
Χριστού την θείαν γέννησιν να πω στ' αρχοντικό σας.

Ύστερα ο Δυσσέας έψαλε το «Χριστός γεννάται, δοξάσατε».
Εκείνη την ώρα ακούσανε πάλι τα σκυλιά να γαβγίζουνε. Στείλανε τα παιδιά να δούνε τι είναι. Ο αγέρας είχε μπουρινιάσει κ' έρριχνε παγωμένο νερό. Κρύο τάντανο!

Σε λίγο πάψανε τα σκυλιά, και γυρίσανε πίσω τα παιδιά. Από πίσω τους μπήκανε στη σπηλιά τρεις άντρες, που φαινόντανε πως ήτανε θαλασσινοί, και δυό καλόγεροι, βρεμένοι όλοι και ξυλιασμένοι απ' το κρύο. Τους καλωσορίσανε, τους βάλανε και καθήσανε.

Μόλις πήγε κοντά στη φωτιά ο πρώτος, ο καπετάνιος, τον γνώρισε ο Μπαρμπάκος κ' έβγαλε μια χαρούμενη φωνή. Ήτανε ο καπετάν-Κωσταντής ο Μπιλικτσής, που ταξίδευε στην Πόλη. Είχε περάσει κι άλλη φορά από τη Σκρόφα, κ' είχανε δέσει φιλία με τον Μπαρμπάκο, που δεν ήξερε τι περιποίηση να τους κάνει. οι άλλοι δυό ήτανε γεμιτζήδες κι αυτοί, άνθρωποι του καϊκιού του.

Ο ένας από τους καλόγερους, ένας σωματώδης με μαύρα γένεια, ομορφάνθρωπος, ήτανε ο πάτερ-Σιλβέστρος Κουκουτός, καλογερόπαπας. Ο άλλος ήτανε λιγνός, με λίγες ανάριες τρίχες στο πηγούνι, σαν τον Άγιο Γιάννη τον Καλυβίτη. Τον λέγανε Αρσένιο Σγουρή.

Ο καπετάν-Κωσταντής ερχότανε από την Πόλη και πήρε στο καΐκι τον πάτερ-Σίλβεστρο, που είχε πάγει στην Πόλη από τ' Άγιον Όρος για ελέη, κ' ήθελε να κάνει Χριστούγεννα στην πατρίδα του. Ο πάτερ-Αρσένιος είχε ταξιδέψει μαζί του από τη Μονή του Παντοκράτορας στο Όρος, κ' ήτανε από τη Θεσσαλία.

Ταξιδέψανε καλά. Μα σαν καβατζάρανε τον Κάβο-Μπαμπά, ο αγέρας μπουρίνιασε, κι όλη τη μέρα αρμενίζανε με μουδαρισμένα πανιά και με τον στάντζο, ως που φτάξανε κατά το βράδυ απ' έξω από το Ταλιάνι. Ο καιρός σκύλιαξε κι ο καπετάνιος δεν μπόρεσε να 'μπει στο μπουγάζι, να κάνουνε Χριστούγεννα στην πατρίδα.
Αποφάσισε λοιπόν να ποδίσει, και πήγε και φουντάρισε στ' απάγκειο, πίσω από έναν μικρόν κάβο, από κάτω από το μαντρί. Κ' επειδή θυμήθηκε τον φίλο του τον Μπαρμπάκο, πήρε τους γέροντες και τους δυο άλλους νοματέους και τραβήξανε για το αγίλι [=μαντρί]. Στο τσερνίκι είχανε αφήσει τον μπαρμπ' - Απόστολο με τον μούτσο.


Σάν είδανε πως στη σπηλιά βρισκότανε κι ο κυρ-Παναγής με τον κυρ-Δημητρό, γίνηκε μεγάλη χαρά και φασαρία.

«Μωρέ να δεις», έλεγε ο κυρ-Παναγής, «τώρα ψέλναμε το τροπάρι, κι απάνω που λέγαμε «εν αυτή γαρ οι τοις άστροις λατρεύοντες υπό αστέρος εδιδάσκοντο...», φτάξατε κ' εσείς οι μάγοι με τα δώρα! Γιατί βλέπω μια νταμιζάνα κρασί, βλέπω λακέρδα, βλέπω χαβιάρια, βλέπω παξιμάδια, μπακλαβάδες, «σμύρναν, χρυσόν και λίβανον»!

Χα! Χα! Χα!» - γελούσε δυνατά ο κυρ-Παναγής, μισομεθυσμένος και ψευδίζοντας, και χάϊδευε την κοιλιά του, γιατί ήτανε καλοφαγάς.

Στο μεταξύ ο πάτερ - Αρσένιος ο Σγουρής ζωντάνεψε ο καϊμένος, κ' είπε σιγανά χαμογελώντας και τρίδοντας τα χέρια του:

«Δόξα σοι ο θεός, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, που μας ελύτρωσες εκ του κλύδωνος!» κ' έκανε τον σταυρό του.

Ο πάτερ - Σίλβεστρος είπε να σηκωθούνε όρθιοι, κ' είπε λίγες ευχές, το «Χριστός γεννάται», κ' ύστερα με τη βροντερή φωνή του έψαλε:
«Μεγάλυνον, ψυχή μου, την τιμιωτέραν και ενδοξοτέραν των άνω στρατευμάτων.

Μυστήριον ξένον ορώ και παράδοξον. Ουρανόν το σπήλαιον, θρόνον χερουβικόν την Παρθένον, την φάτνην χωρίον, εν ω ανεκλίθη ο αχώρητος Χριστός ο Θεός, ον ανυμνούντες μεγαλύνομεν.»

Ύστερα καθήσανε στο τραπέζι. Τέτοιο τραπέζι βλογημένο και χαρούμενο δεν έγινε σε κανένα παλάτι. Τρώγανε και ψέλνανε. Και του πουλιού το γάλα είχε απάνω, από τα μοσκοβολημένα τ' αρνιά, τα τυριά, τα μανούρια, τις μυτζήθρες, τις μπεκάτσες και τ' άλλα πουλιά του κυνηγιού, ως τη λακέρδα και τ' άλλα τα πολίτικα που φέρανε οι θαλασσινοί, καθώς και κρασί μπρούσικο.

Όξω φυσομανούσε ο χιονιάς, και βογγούσανε τα δέντρα κ' η θάλασσα από μακριά. Ανάμεσα στα βουΐσματα ακουγόντανε και τα κουδούνια από τα ζωντανά που αναχαράζανε. Μέσα από τη σπηλιά έβγαινε η κόκκινη αντιφεγγιά της φωτιάς μαζί με τις ψαλμωδίες και με τις χαρούμενες φωνές. Κι ο κυρ-Παναγής έκλεβε κάπου-κάπου λίγον ύπνο, ρουχάλιζε λιγάκι κ' ύστερα ξυπνούσε κ' έψελνε μαζί με τη συνοδεία.

Αληθινά, από τη Γέννηση του Χριστού δεν έλειπε τίποτα. Όλα υπήρχανε: το σπήλαιο, οι ποιμένες, οι μάγοι με τα δώρα, κι ο ίδιος ο Χριστός ήτανε παρών με τους δύο μαθητές του, που ευλογούσανε «την βρώσιν και την πόσιν».

Από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου, "Το Αϊβαλί, η πατρίδα μου".

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2008

Το «σύνδρομο της Ελλάδας» ανησυχεί τους Ευρωπαίους


Το «σύνδρομο της Ελλάδας» έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην πρώτη σημαντική υποχώρηση του Νικολά Σαρκοζί, με την απόφασή του να αναστείλει την εξαγγελθείσα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, γράφει ο διευθυντής σύνταξης του γαλλικού Nouvel Observateur, Ζαν Ντανιέλ, στο κύριο άρθρο του περιοδικού. «Όπως συμβαίνει πάντα, οι φοιτητές και οι μαθητές των λυκείων αποκρυσταλλώνουν, για κατανοητούς ή μη λόγους, μια γενικότερη κοινωνική δυσαρέσκεια», εκτιμά ο Ντανιέλ και συγκρίνει τις ταραχές με τον γαλλικό Μάη του 1968: «Λίγα είναι τα κοινά στοιχεία ανάμεσα στον Μάη του ‘68 και τον Δεκέμβρη του 2008. Εκείνη την εποχή της αντιαυταρχικής εξέγερσης δεν υπήρχε ούτε μιζέρια ούτε φτώχεια ούτε ανεργία… Ένα πράγμα είναι βέβαιο: οι έφηβοι φόβισαν την κοινωνία, το 1968, όπως μας φοβίζουν σήμερα οι Έλληνες ταραξίες. Γιατί εκείνο που μοιράζονται οι νέοι Γαλλίας και Ελλάδας είναι το συναίσθημα ότι τους έχουν στερήσει το μέλλον».

Το κύριο άρθρο του L’ Express διαπιστώνει «ένα άρωμα άνοιξης των λαών, ένα φάντασμα γενικευμένης εξέγερσης της ευρωπαϊκής νεολαίας». Και γράφει για μια εξέγερση «με τόση απελπισία, όση ελπίδα υπήρχε το 1968, με τόσο φιλική διάθεση έναντι των ξένων, όσος εθνικισμός υπήρχε το 1848 και με τόση έλλειψη πνευματικότητας, όσο φιλοσοφικό υπόβαθρο είχε το 1789». Προειδοποιεί δε την άρχουσα τάξη στη Γαλλία ότι «θα ήταν έλλειψη σύνεσης να αγνοήσει το πρόσφατο ελληνικό μάθημα…».

Η ισπανική El Pais γράφει ότι αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη απέχουν πολύ από το να συνιστούν εξέγερση, έχουν ωστόσο τη δύναμη «να φρενάρουν τη νεοφιλελεύθερη πορεία που κυριαρχεί στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Πηγή: www.antinews.gr, 20/12/2008

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2008

Χρονοδιάγραμμα μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2008-2009


Tο χρονοδιάγραμμα επεξεργασίας των αιτήσεων για μετάθεση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανακοινώθηκε σήμερα από το υπ. Παιδείας

Ειδικότερα:
Μέχρι 30/1/2009 θα έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική καταχώριση και επεξεργασία των αιτήσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-Data Center
Στις 2/2/2009 θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Υπ.Ε.Π.Θ. οι πίνακες με τα στοιχεία των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών.
Από 2/2/2009 μέχρι 9/2/2009 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης στοιχείων.
Μέχρι 2/3/2009 θα έχουν ανακοινωθεί οι ειδικές μεταθέσεις (σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Πειραματικά, Διαπολιτισμικά, ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ) εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Μέχρι 15/3/2009 θα έχουν ανακοινωθεί οι γενικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από νομό σε νομό.

Η επεξεργασία, φέτος για πρώτη φορά, των μεταθέσεων μέσω της εφαρμογής τού συστήματος e-Data Center και της καταχώρισης των στοιχείων όλων των εκπαιδευτικών στη βάση δεδομένων, θα επιτρέψει από την ερχόμενη χρονιά οι μεταθέσεις να ανακοινώνονται ταχύτερα, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν την αίτησή τους και ηλεκτρονικά από τον τόπο που διαμένουν, προς αποφυγήν της ταλαιπωρίας που συνεπάγεται η αυτοπρόσωπη υποβολή στον τόπο της οργανικής τους θέσης.

Με την υλοποίηση της εφαρμογής αυτής, τηρώντας αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα, γίνεται πράξη η δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ για ακόμη πιο έγκαιρη και ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού με στόχο οι σχολικές μονάδες να είναι πλήρεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Πηγή: www.esos.gr, 10/12/2008

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2008

Πενθεί ο χώρος της Παιδείας

Ζητούνται: υπεύθυνη πολιτεία και υπεύθυνοι πολίτες...


Γενικευμένες είναι οι κινητοποιήσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε ένδειξη διαμαρτυρίας και πένθους για το θάνατο του 15χρονου μαθητή το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια.
Κλειστά θα μείνουν την Τρίτη δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, ενώ από το πρωί μαθητές πραγματοποιούν πορείες και συγκεντρώσεις κλείνοντας συμβολικά δρόμους, ενώ κάποιοι έκλεισαν το σταθμό του Ηλεκτρικού στη Νερατζιώτισσα. Ωστόσο, κλειστό θα παραμείνει τη Δευτέρα και την Τρίτη το σχολείο του μαθητή στη Σταμάτα.
Από την πλευρά τους οι δάσκαλοι, οι καθηγητές και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί εξήγγειλαν για την Τρίτη 24ωρη απεργία, ενώ αργότερα το υπουργείο Παιδείας ανακοινώσε ότι σε ένδειξη πένθους θα μείνουν κλειστά την Τρίτη τα γυμνάσια και τα λύκεια όλης της χώρας. Ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Δημήτρης Μπράτης τόνισε στον ΑΝΤ1 ότι έχουμε όλοι ευθύνη ως κοινωνία να σταματήσουν τα φαινόμενα βίας, η ανθρωπινή ζωή δεν μπορεί να αφαιρείται με αυτόν τον τρόπο. Παράλληλα, η Διδασκαλική Ομοσπονδία κατηγορεί το Υπουργείο για επιλεκτικό πένθος.
Εν τω μεταξύ, το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα Προπύλαια, από εργατικά συνδικάτα, φοιτητές και μαθητές, ενώ την ίδια ώρα συγκέντρωση στην Ομόνοια έχει προγραμματιστεί από το ΚΚΕ.
Παράλληλα, κλειστά θα είναι την Τρίτη, το Πολυτεχνείο, η ΑΣΟΕΕ, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πάντειο, καθώς και τα ΤΕΙ της Αθήνας και του Πειραιά. Ωστόσο, τριήμερη απεργία, πραγματοποιεί από τη Δευτέρα, και η ΠΟΣΔΕΠ.
Οι φοιτητές έχουν προγραμματίσει συνελεύσεις για να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους, ενώ σήμερα θα συνεδριάσει και το Συντονιστικό των Μαθητών Αττικής, για καταλήψεις.

Πηγή: ΑΝΤ1, 8/12/2008

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2008

Διάλεξη: "Ο ρόλος της σχολικής βιβλιοθήκης στο σύγχρονο σχολείο"


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΠΘ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»
ΤΘ 11196
54 110 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ «Μίλτος Κουντουράς» προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 19:00 στη διάλεξη της κ. Ιωάννας Αρβανίτη, Σχολικής Συμβούλου 19ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομού Θεσσαλονίκης, με θέμα:

«Ο ρόλος της σχολικής βιβλιοθήκης στο σύγχρονο σχολείο».


Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στη μεγάλη αίθουσα στο ισόγειο του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής.


Για το Δ.Σ. του Συλλόγου


Η Πρόεδρος ........................................Η Γεν. Γραμματέας

Ελευθερία Συρμαλόγλου .............................Μαρίνα Κούτρα

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008

Ο υπολογιστής "των 100 δολαρίων" τώρα και στην ΕυρώπηΟ φθηνός φορητός υπολογιστής XO, παλαιότερα γνωστός ως «φορητός των 100 δολαρίων», πωλείται από τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου και στην ευρωπαϊκή αγορά στο πλαίσιο του προγράμματος «Πάρε ένα, δώσε ένα», μέσω του οποίου οι αγοραστές αποκτούν ένα λάπτοπ για τον εαυτό τους και χαρίζουν άλλο ένα στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Το ΟΧ του μη κερδοσκοπικού ιδρύματος «Ένας Φορητός ανά Παιδί» (OLPC) κοστίζει γύρω στα 310 ευρώ και πωλείται μέσω του διαδικτυακού καταστήματος Amazon στις 27 χώρες της ΕΕ, καθώς και στη Ρωσία, την Ελβετία και την Τουρκία.

Το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του ΧΟ ανακοινώθηκε από τον Έλληνα ιδρυτή του OLPC Νίκολας Νεγκροπόντε σε συνέδριο για την πληροφορική στο χώρο της Υγείας που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη.

Όπως αναφέρει το Yahooo Ιρλανδίας, ο Νεγκροπόντε δήλωσε ότι οι δωρεές του προγράμματος «Πάρε ένα, δώσε ένα» θα εστιαστούν στις 50 φτωχότερες χώρες του κόσμου καθώς και σε περιοχές όπου υπάρχουν εκτοπισμένοι πληθυσμοί λόγω πολέμων.

Το κόστος κάθε φορητού XO υπερβαίνει σήμερα κατά πολύ την προβλεπόμενη τιμή, ο Νεγκροπόντε ωστόσο υποσχέθηκε ότι ένας φορητός των 100 δολαρίων θα φτάσει στην αμερικανική αγορά στα τέλη του 2009.

Εξαιρετικές λειτουργίες συναντάμε στο νέο λάπτοπ με μπαταρίες που διαρκούν έως 21 ώρες, ενώ ενέργεια μπορεί να παραχθεί από ηλιακό συλέκτη και πεντάλ ποδιού. Έρχεται με λειτουργικό σύστημα Linux έκδοση Sugar ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά.

Πηγή: Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ & www.digitalnews.gr, 18/11/2008

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2008

35 χρόνια μετά...


35 χρόνια μετά και τα βασικά συνθήματα - αιτήματα των αγωνιστών του Πολυτεχνείου παραμένουν πάντα επίκαιρα!

Η ελευθερία είναι το απόλυτο ζητούμενο όλων των εποχών. Μπορεί να κατακτήσαμε την εθνική ελευθερία το '21, την πολιτική ελευθερία μετά το Πολυτεχνείο (από το 1974), αλλά σήμερα πασχίζουμε να κερδίσουμε την ελευθερία των συνειδήσεων και την απεξάρτηση το πολιτικής ζωής από το ρουσφέτι, τις εξυπηρετήσεις, τις διαπλοκές, τη διαφθορά, το νεποτισμό και την αναξιοκρατία. Πολύ σωστές και επίκαιρες είναι οι χθεσινές δηλώσεις (στο Νοσοκομείο Παίδων) του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωστή Στεφανόπουλου για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα: «Υπάρχει μόνο κομματισμός. Τα κόμματα επιλέγουν ένα κομματικό στέλεχος, του δίνουν μια ιδιότητα, χωρίς καμία αξιοκρατική αξιολόγηση, κι αυτός καταλήγει να γίνεται πρωταγωνιστής ενός σκανδάλου».

Η παιδεία έχει αφεθεί εν πολλοίς στις τύχες της, χωρίς ουσιαστική χρηματοδότηση, με ανύπαρκτη συνεισφορά από τους Δήμους στους οποίους -στόχος είναι -μελλοντικά να ανήκει η αρμοδιότητα για τη λειτουργία όλων των σχολείων της χώρας. Με μεταρρυθμίσεις μόνο κατά το όνομα, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές προς τη βελτίωση της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης. Με αλλαγές όπως αυτή η τελευταία των βιβλίων, που δυσχεραίνουν, αντί να διευκολύνουν το εκπαιδευτικό έργο. Με παντελής απουσία αξιολόγησης: θεσμών, προσώπων, λειτουργιών. Με τον εκφυλισμό της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων σε ένα θεσμό που εξυπηρετεί πρώτα τους λειτουργούς της (π.χ. εκπαιδευτικούς) και μετά τον ουσιαστικό κοινωνικό και πολιτικό στόχο της: τους μαθητές. Έτσι ενδιαφερόμαστε περισσότερο για το ποιους, πότε και πόσους εκπαιδευτικούς θα διορίσουμε παρά για το πώς θα κάνουμε καλύτερη και ουσιαστικότερη την εκπαιδευτική διαδικασία και τη διδασκαλία μέσα στην τάξη.

Τέλος, το τρίτο ζητούμενο, το ψωμί (τα προς το ζειν) αποτελεί και σήμερα βασικό αίτημα, παρόλο που οι Έλληνες έχουν αυξήσει αισθητά το βιοτικό τους επίπεδο μέσα σε αυτή την τριακονταπενταετία. Η μετανάστευση, οι αλλαγές των εργασιακών σχέσεων που συντελούνται τα τελευταία χρόνια εις βάρος των εργαζομένων, οι αντιασφαλιστικοί νόμοι, η συνεχής λιτότητα με τις μηδενικές ουσιαστικά αυξήσεις, η αύξηση της αδιαφάνειας και της αναξιοκρατίας στην εργασία και τέλος η πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση συνθέτουν ένα νέο σκηνικό που καθόλου ευοίωνο δεν είναι για τα χρόνια που έρχονται, ιδιαίτερα για τους νέους εργαζομένους. Η δημιουργία μιας νέας τάξης: των νεόπτωχων έχει ήδη αρχίσει να συντελείται παγκόσμια - ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες οικονομίες- αλλά και στην Ελλάδα. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το τεράστιο οικολογικό πρόβλημα, την αναζήτηση ενεργειακών πόρων και την ακρίβεια οδηγούν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος καθόλου μα καθόλου ανθρώπινου για το μέλλον.

Τι μένει λοιπόν από όλα αυτά;
Μα το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε και που έχουν εφαρμόσει γενιές και γενιές ανθρώπων ως τώρα: αγώνας και πάλι αγώνας!
Είναι λοιπόν πάντα επίκαιρο τα βασικό αγωνιστικό σύνθημα της εξέργεσης του Πολυτεχνείου:
¨Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία!"
ΠΑΝΟΣ Χ.

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2008

Αποσπάσεις εξωτερικού: Το κομματικό κράτος ξανακτυπά!
Διακοπές με το υπουργείο Παιδείας
«Παρατράγουδα» στη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τις θέσεις συντονιστών σε χώρες του εξωτερικού


«Η διαδικασία για την επιλογή συντονιστών εκπαίδευσης στο εξωτερικό φαίνεται ως μια προμελετημένη και καλοστημένη διαδικασία. Οι υπερτερούντες σε μετρήσιμα κριτήρια κατετάγησαν έσχατοι, γιατί δεν διέθεταν κομματική ταυτότητα και φυσικά "υστέρησαν" στη συνέντευξη. Οι φίλα προσκείμενοι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εκπαιδευτικοί κρίθηκαν και πάλι "άριστοι", αν και υστερούν σε προσόντα και κριτήρια».
Με τον τρόπο αυτόν περιέγραψε ο αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) κ. Θ. Καραγιάννης την πρόσφατη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τις θέσεις συντονιστών σε χώρες του εξωτερικού. Οι θέσεις αυτές αποτελούν τα τελευταία χρόνια «το φιλέτο» των αποσπάσεων για όσους εκπαιδευτικούς επιζητούν (και μπορούν να διεκδικήσουν) ένα διάλειμμα στο εξωτερικό, αλλά με διασφαλισμένα τα έξοδά τους και ει δυνατόν με παχυλές αμοιβές. Μάλιστα για χώρες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο ή η Ολλανδία, υπάρχει έντονος ανταγωνισμός, αφού το ενδιαφέρον, όταν υπάρχει σχετική προκήρυξη, από εκπαιδευτικούς είναι πολύ μεγάλο. Οι αμοιβές άλλωστε είναι αξιοπρόσεκτες και αγγίζουν (ανάλογα με τη χώρα) τα 3.500 ευρώ τον μήνα, πλέον του μισθού που θα έπαιρνε ο εκπαιδευτικός στη χώρα μας.

Ετσι, όπως καταγγέλλουν εκπαιδευτικοί, στη διαδικασία για την επιλογή συντονιστών του εξωτερικού που έγινε στις αρχές φθινοπώρου «θριάμβευσε» η συνέντευξη εις βάρος των αντικειμενικών, μετρήσιμων στοιχείων (π.χ. πτυχία, γλώσσα, εκπαιδευτική προϋπηρεσία κτλ.). Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, υπήρξαν υποψήφιοι που στα μετρήσιμα κριτήρια απέσπασαν τις πιο υψηλές βαθμολογίες (π.χ. 16 μόρια, 15,5 κτλ.) αλλά κόπηκαν στη συνέντευξη, αφού οι βαθμολογίες τους κυμάνθηκαν σε μόρια όπως 25,33, 24,90... με άριστα το 35. Αντίθετα, συνεχίζουν, εκείνοι που επελέγησαν τελικά «αρίστευσαν» στη συνέντευξη με βαθμολογίες 34,17, 33,83... τη στιγμή που στα μετρήσιμα, αντικειμενικά κριτήρια είχαν βαθμολογηθεί μόνο με 9,5 και 10...

Την ίδια στιγμή καταργείται θέση συντονιστή εκπαίδευσης σε πόλη της Γερμανίας σε μια χρονική στιγμή που είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τους συντονιστές και αφού οι υποψήφιοι διαγωνίζονταν για πέντε θέσεις και όχι για τέσσερις. Στην περυσινή προκήρυξη γινόταν λόγος για πλήρωση πέντε θέσεων στη Γερμανία, οι υποψήφιοι πέρασαν κανονικά όλες τις διαδικασίες και στα μέσα του περασμένου Σεπτεμβρίου πληροφορούνται ότι τελικά οι θέσεις είναι τέσσερις και η μία καταργείται. «Ο υποψήφιος που κατέλαβε την πέμπτη θέση δεν ήταν αρεστός στη ΝΔ» σημειώνουν εκπαιδευτικοί...

Στο στόχαστρο των καταγγελιών βρέθηκαν τον τελευταίο καιρό (αν όχι τα τελευταία χρόνια) εκτός από τις θέσεις των συντονιστών και εκείνες των εκπαιδευτικών που αποσπώνται στο εξωτερικό για να διδάξουν σε ελληνικά σχολεία. Και στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει επιμίσθιο (επιπλέον αμοιβή στον κανονικό μισθό που έπαιρνε ο εκπαιδευτικός στην Ελλάδα) ανάλογα με τη χώρα, το οποίο κυμαίνεται κατά μέσον όρο περί τα 1.600-1.700 ευρώ.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου επιλέγονται άτομα χωρίς καν να γίνει προκήρυξη. Σύμφωνα με καταγγελίες εκπαιδευτικών, κάτι αντίστοιχο έγινε εφέτος με την έγκριση από το υπουργείο Παιδείας απόσπασης στο Κονγκό συγκεκριμένου εκπαιδευτικού για να συνδράμει σε ιεραποστολικό έργο που επιτελείται από την εκεί Ιερά Μητρόπολη Κεντρώας Αφρικής, κατόπιν αιτήματος του μητροπολίτη και του έλληνα πρεσβευτή.

Στο παζλ των «επιλεκτικών» μετακινήσεων και αποσπάσεων στο εξωτερικό εκπαιδευτικοί επικαλούνται περίπτωση διδάσκοντος σε χώρα των Βαλκανίων που ζήτησε παράταση αλλά δεν μπόρεσε να πάρει την έγκριση γιατί υπήρχε και άλλη υποψηφιότητα. «Τελικά ύστερα από λίγες ημέρες και αφού είχαν αρχίσει τα σχολικά μαθήματα το φθινόπωρο ο συντονιστής εκπαίδευσης επανέρχεται και με αίτημα στο υπουργείο κάνει λόγο για ύπαρξη δύο κενών σε εκπαιδευτικούς που πρέπει να καλυφθούν. Στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής εγκρίθηκε η εκ νέου τοποθέτηση του εκπαιδευτικού που αρχικά είχε ζητήσει παράταση στη βαλκανική χώρα» επισημαίνουν χαρακτηριστικά.

ΤΗΣ ΝΟΤΑΣ ΤΡΙΓΚΑ
Πηγή : Εφημερίδα Το ΒΗΜΑ, 09/11/2008

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2008

Εκπαιδευτικό λογισμικό: κάλλιο αργά παρά ποτέ!


Μετά από δύο χρόνια το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ετοίμασε και διανέμει σε όλα τα σχολεία της χώρας το εκπαιδευτικό λογισμικό (cd) για τη διδακτική υποστήριξη των μαθημάτων του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για κάποια πρωτότυπη δημιουργία αλλά κυρίως για την εξαγορά της άδειας χρήσης από τα δημόσια σχολεία γνωστών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που κυκλοφορούν αρκετά χρόνια στην ελληνική αγορά (πχ. τα cd του Ξεφτέρη, η Λογομάθεια κλπ.). Το αποτέλεσμα βέβαια αυτό δε δικαιολογεί με κανένα τρόπο τη δίχρονη αναμονή για την παραλαβή αυτού του εκπαιδευτικού λογισμικού. Ελπίζουμε πως το Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο από εδώ και πέρα:
α) Θα αφήσουν στην άκρη τακτικές που δεν συνάδουν με το ουσιαστικό συμφέρον της εκπαίδευσης και
β) Θα αξιοποιήσουν πληθώρα εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν άμεση γνώση και του αντικειμένου και της παιδαγωγικής αλλά και είναι καλοί γνώστες Η/Υ, οι οποίοι με πολύ λιγότερα χρήματα από όσα δαπανήθηκαν θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό άμεσα αξιοποιήσιμο και συμβατό με τις παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών του ελληνικού σχολείου. Ίδωμεν...

Για όσους ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν άμεσα το εκπαιδευτικό λογισμικό των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου μπορούν να το κατεβάσουν σε συμπιεσμένη μορφή από τις ιστοσελίδες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:

http://pi-schools.sch.gr/logismika1/dimotiko/#cd

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2008

Ναι στην καταβολή των 176 € αναδρομικά από το 2002 με δικαστική απόφαση εφετείου

Το Εφετείο Θεσσαλονίκης με την απόφαση 1132/2008 έκρινε τελεσίδικα ότι η μη καταβολή της ειδικής μηνιαίας παροχή των 176 ευρώ, που έχει γενικό χαρακτήρα προσαύξησης του μισθού, σε ορισμένες κατηγορίες Δημοσίων Υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων και οι Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της, συνιστά άνιση αδικαιολόγητη μεταχείριση εις βάρος τους, που πρέπει να αποκατασταθεί με την καταβολή και σε αυτούς της ειδικής μηνιαίας παροχής από 1-1-2002, οπότε άρχισε η χορήγησή της στις άλλες πολυπληθείς κατηγορίες Δημοσίων Υπαλλήλων, και μάλιστα με το νόμιμο τόκο με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας.

Επίσης απέρριψε το επιχείρημα του Δημοσίου ότι νόμιμα δεν καταβλήθηκε στους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η ένδικη παροχή, επειδή λαμβάνουν το επίδομα Εξωδιδακτικής Απασχόλησης.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι το επίδομα αυτό συναρτάται άμεσα προς το είδος και τις συνθήκες της παρεχόμενης εργασίας των εκπαιδευτικών, σε αντίθεση με την ειδική μηνιαία παροχή των 176 ευρώ, η οποία απονέμεται συλλήβδην σε όλους τους υπαλλήλους, χωρίς να γίνεται διάκριση σε χαμηλόμισθους και μη.

Παράλληλα απέρριψε τον ισχυρισμό του Δημοσίου ότι το δικαίωμα των υπαλλήλων να διεκδικήσουν αναδρομικά ποσά λόγω καθυστερούμενων αποδοχών ή άλλων απολαβών υπόκειται στη βραχυπρόθεσμη παραγραφή των δύο ετών, ως αντικείμενη τόσο στο άρθρο 4 παρ.1 του Συντάγματος, όσο και στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δεδομένου ότι περιορίζει τα περιουσιακά δικαιώματα ειδικά των υπαλλήλων του Δημοσίου, χωρίς αυτό να δικαιολογείται από λόγους δημόσιας ωφέλειας.

Τέλος επεδίκασε το αιτούμενο ποσό των 7.568 ευρώ για τον καθένα από τους ενάγοντες με το νόμιμο τόκο, με βάση το ισχύον επιτόκιο υπερημερίας κατά το χρόνο πληρωμής του και όχι με τόκο 6%, όπως το Δημόσιο ισχυρίσθηκε ότι ισχύει.

Πηγή: Δικτυακός τόπος www.esos.gr, 29/10/2008

Σημείωση σύνταξης: Μένει να δούμε, αν το Δημόσιο θα συνεχίσει με προσφυγή σε τρίτο βαθμό (Άρειος Πάγος), που είναι και το πιο πιθανό.

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2008

Ιταλία - Η παιδεία στους δρόμους


Επί ποδός!

Θερμή περίοδος για την παιδεία στην Ιταλία, όπου κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις κατά των μεταρρυθμίσεων που προωθεί η κυβέρνηση Μπερλουσκόνι με αιχμή του δόρατος τις περικοπές εκπαιδευτικού προσωπικού και τον περιορισμό των δαπανών.
Ηχηρή φωνή διαμαρτυρίας υψώνουν μαθητές και γονείς, φοιτητές, δάσκαλοι και καθηγητές κάθε βαθμίδας.
Η Ιταλίδα υπουργός Παιδείας, Μαριαστέλα Τζελμίνι, δηλώνει ότι δεν κατανοεί το μέγεθος των αντιδράσεων αφού εν πολλοίς εκείνοι που κατεβαίνουν στους δρόμους δεν πλήττονται από τις μεταρρυθμίσεις. «Διαμαρτύρονται στα πανεπιστήμια και οργανώνουν κινητοποιήσεις στα λύκεια όταν οι αλλαγές δεν τους αφορούν στο ελάχιστο, αφού κυρίως εφαρμόζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στο γυμνάσιο», δηλώνει και επιρρίπτει ευθύνες στην αντιπολίτευση που «αποπροσανατολίζει και λέει ψέματα».

Μαθητές του δημοτικού και οι γονείς τους μετέχουν σε σειρά εκδηλώσεων διαμαρτυρίας σε πολλές ιταλικές πόλεις και έδωσαν συνεντεύξεις Τύπου για να κάνουν σαφή την αντίθεσή τους σε δύο βασικά σημεία: την κατάργηση των δύο δασκάλων για κάθε τάξη και τη συγχώνευση τάξεων και σχολικών παραρτημάτων σε πολλές περιφέρειες της χώρας.

Υπό κατάληψη
Ανάλογη είναι η κατάσταση και στα πανεπιστήμια, με πολλές σχολές να τελούν υπό κατάληψη αντιδρώντας σε όσα προβλέπει το νομοσχέδιο για τη δραστική μείωση των καθηγητών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Σε αντικατάσταση κάθε πέντε θέσεων συνταξιοδοτηθέντων θα καλύπτεται μόνο μία, ενώ θα αυξηθούν τα συμβόλαια προσωρινής απασχόλησης για ερευνητές και διδακτικό προσωπικό.

Για τις 30 του μήνα έχει προγραμματιστεί μεγάλη κινητοποίηση των δασκάλων, μελών των τριών μεγαλύτερων συνδικαλιστικών οργανώσεων της χώρας. Επίσης, στις 14 Νοεμβρίου καθηγητές και μη διδακτικό προσωπικό των πανεπιστημίων θα κατακλύσουν με διαδηλώσεις τις μεγάλες πόλεις.

ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΑΒΑΡΑ (Πηγές: «Repubblica», «La Stampa»)
Πηγή: Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 18/10/2008

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2008

Οι βουλευτές που είναι υπεύθυνοι για θέματα παιδείας


Απόφαση με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής που θα ασχολείται αποκλειστικά με θέματα Παιδείας, Θρησκευμάτων και Πολιτισμού , υπέγραψε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής Δ. Σιούφας.

Ειδικότερα η Επιτροπή αποτελείται από τους εξής Βουλευτές:

1. Αγοραστός Κωνσταντίνος

2. Αδρακτάς Παναγιώτης

3. Αυγενάκης Ελευθέριος

4. Βαγιωνάς Γεώργιος

5. Γιαννέλλης - Θεοδοσιάδης Ιωάννης

6. Γιαννόπουλος Αθανάσιος

7. Γκιουλέκας Κωνσταντίνος

8. Δαϊλάκης Σταύρος

9. Κανελλοπούλου Κρινιώ

10. Καράογλου Θεόδωρος

11. Κόλλιας Κωνσταντίνος

12. Κόλλια - Τσαρουχά Μαρία

13. Κουκουδήμος Κωνσταντίνος

14. Κουτσούμπας Ανδρέας

15. Λιάσκος Αναστάσιος

16. Λιβανός Σπυρίδωνας - Παναγιώτης (Σπήλιος)

17. Μανώλης Ιωάννης

18. Παπαδόπουλος Μιχάλης

19. Παπασιώζος Κωνσταντίνος

20. Παρίσης Αλέξανδρος

21. Ράγιου - Μεντζελοπούλου Αναστασία (Νατάσα)

22. Ράπτη Ελένη

23. Σαλμάς Μάριος

24. Σταμάτης Δημήτριος

25. Τατούλης Πέτρος

26. Χαλκίδης Μιχαήλ

27. Αηδόνης Χρήστος

28. Αλευράς Αθανάσιος

29. Αποστολάκη Ελένη - Μαρία (Μιλένα)

30. Βαρβαρίγος Δημήτριος

31. Δαμανάκη Μαρία

32. Διαμαντοπούλου Άννα

33. Δραγώνα Θάλεια

34. Ευθυμίου Πέτρος

35. Καρτάλης Κωνσταντίνος

36. Λιάνης Γεώργιος

37. Λιντζέρης Δημήτριος

38. Μπόλαρης Μάρκος

39. Παντούλας Μιχαήλ

40. Ραγκούσης Ιωάννης

41. Ράπτη Συλβάνα

42. Σακοράφα Σοφία

43. Τόγιας Βασίλειος

44. Αλυσανδράκης Κωνσταντίνος

45. Καζάκος Κωνσταντίνος

46. Καφαντάρη Ευθαλία (Λίλα)

47. Μελά Παναγιώτα - Εύα

48. Koροβέσης Περικλής

49. Κουράκης Αναστάσιος

50. Αράπογλου Δήμητρα

51. Βελόπουλος Κυριάκος

Πηγή: www.esos.gr, 10/10/2008

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2008

Προς απεργία διαρκείας οι εκπαιδευτικοί


Λουκέτο στις πόρτες των Γυμνασίων και των Λυκείων -που ήδη κλείνουν οι μαθητές- προτίθενται να βάλουν οι καθηγητές, καθώς χθες το βράδυ η ΟΛΜΕ αποφάσισε να προκηρύξει απεργία διαρκείας από την 1η Δεκεμβρίου.

Η απόφαση του συνδικαλιστικού οργάνου των εκπαιδευτικών επικυρώνει τις προθέσεις του κλάδου -εκπεφρασμένες από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς- για σκληρή σύγκρουση με την κυβέρνηση στην αιχμή της «αντιεκπαιδευτικής» της πολιτικής.

Το μέτωπο διευρύνεται με τη συμμετοχή των δασκάλων και των νηπιαγωγών -η Ομοσπονδία τους συνεδριάζει την ερχόμενη εβδομάδα οπότε και αναμένεται να λάβουν αντίστοιχη με την ΟΛΜΕ απόφαση για απεργία διαρκείας-, παράλληλα με την αύξηση του αριθμού των κατειλημμένων σχολείων, που όπως έγινε γνωστό χθες, ξεπερνούν τα 100 σε όλη τη χώρα.

Ειδικότερα:

*Οι καθηγητές: Ξεκινούν γενικές συνελεύσεις σε επίπεδο τοπικών οργανώσεων (ΕΛΜΕ) μετά την εισήγηση που διαμόρφωσαν τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, χθες το βράδυ ύστερα από μαραθώνια συνεδρίαση, για απεργία διαρκείας από την 1η Δεκεμβρίου, με τη μορφή των πενθήμερων επαναλαμβανόμενων κινητοποιήσεων.

Οι συνελεύσεις των ΕΛΜΕ θα διεξαχθούν μέχρι τις 24 Οκτωβρίου και η τελική απόφαση θα ληφθεί από τη γενική συνέλευση των προέδρων των Ενώσεων που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου.

Για την οργή και την αγανάκτηση του κλάδου μίλησε στην «Ε» ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Κ. Μανιάτης:

«Η ύπαρξη των σοβαρών προβλημάτων στη δημόσια εκπαίδευση δεν αμφισβητείται από κανέναν. Το επόμενο διάστημα θα είναι περίοδος συσπείρωσης του κλάδου ώστε ο αγώνας να είναι συστηματικός και νικηφόρος. Πρέπει το ΥΠΕΠΘ, αντί της επικοινωνιακής διαχείρισης των ζητημάτων, να ασχοληθεί με την ουσία των προβλημάτων της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών και να δώσει λύσεις. Υπάρχει αγανάκτηση και οργή για την αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης».

*Οι δάσκαλοι: Ανοιξαν τον δρόμο με τις πρώτες απεργιακές δράσεις τον προηγούμενο μήνα και, όπως φαίνεται, συντονίζονται με τους καθηγητές στην κλιμάκωση.

Στις 20 Οκτωβρίου (ημέρα Δευτέρα) πρόκειται να συνεδριάσει το Δ.Σ. της ΔΟΕ, τα μέλη του οποίου αναμένεται να διαμορφώσουν αντίστοιχη εισήγηση για απεργία διαρκείας.

Την τελική απόφαση θα λάβουν οι γενικές συνελεύσεις των δασκάλων που θα ξεκινήσουν μετά τις 24 Οκτωβρίου.


«Είναι δεδομένη η απόφαση των δύο Ομοσπονδιών να συμπορευτούν τη φετινή χρονιά σε αγώνες μακροχρόνιους προκειμένου να επιλυθούν τα οξυμένα προβλήματα της εκπαίδευσης», δήλωσε χθες στην «Ε» ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δημ. Μπράτης.

*Οι μαθητές: Τα σχολεία που τελούν υπό κατάληψη ξεπερνούν τα 100 μετά και τις χθεσινές συνελεύσεις των μαθητών. Την ερχόμενη Κυριακή συνεδριάζει το συντονιστικό τους όργανο, οπότε και θα ληφθούν οι αποφάσεις για την πορεία της κινητοποίησής τους.

«Οι καταλήψεις αποτελούν την απάντηση χιλιάδων μαθητών στην εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης και στη διάλυση των δημόσιων σχολείων», αναφέρει στη χθεσινή της ανακοίνωση η Νεολαία του Συνασπισμού που δηλώνει πως στηρίζει τις μαθητικές κινητοποιήσεις.

Σημειώνεται, πως χθες καθηγητές που εργάζονται σε επαγγελματικά Λύκεια πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Παιδείας -ο τομέας παιδείας του ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του δηλώνει πως στηρίζει τον αγώνα των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ- ενώ υπενθυμίζεται πως για σήμερα έχει προγραμματιστεί το πρώτο φοιτητικό συλλαλητήριο ( 12 μ.μ. στα Προπύλαια ) κατά της αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους των Κολεγίων. *

--------------------------------------------------------------------------------

Τι ζητούν οι καθηγητές

1) Αμεση αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ.

2) Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς των καθηγητών, με 1.400 ευρώ καθαρές αποδοχές στον νεοδιόριστο (1.100 ευρώ σήμερα).

3) Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας.

4) Δημόσια 12χρονη υποχρεωτική και πραγματικά δωρεάν εκπαίδευση, χωρίς καμία επιβάρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

5) Ουσιαστική στήριξη της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ).

6) Κατάργηση του κλειστού αριθμού εισακτέων στην ανώτατη εκπαίδευση, κατάργηση της βαθμολογικής βάσης εισαγωγής (10) - ανοιχτές πόρτες στα ΑΕΙ.


Της ΕΛΕΝΑΣ ΒΑΡΙΝΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 10/10/2008

--------------------------------------------------------------------------------

Γιώργος: 5% στην Παιδεία, 2% στην έρευνα


Τη δέσμευσή του ότι το ΠΑΣΟΚ θα διαθέσει το 5% του ΑΕΠ στην Παιδεία συν 2% για την έρευνα επανέλαβε χθες ο Γ. Παπανδρέου σε δηλώσεις του κατά την επίσκεψή του στο 12ο Γυμνάσιο και Λύκειο Πετραλώνων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «δυστυχώς τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε κάθε χρονιά μείωση της χρηματοδότησης στην Παιδεία» και πρόσθεσε πως το ΠΑΣΟΚ έρχεται αποφασισμένο να αλλάξει και να κάνει βαθιές τομές στον χώρο της Παιδείας. Ο κ. Παπανδρέου, τον οποίο συνόδευσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Αννα Διαμαντοπούλου, Θάλεια Δραγώνα και Μιχάλης Παντούλας, είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τους μαθητές στον αύλειο χώρο του σχολείου, ξεναγήθηκε στις αίθουσες και είχε συνάντηση με τους καθηγητές και τον σύλλογο γονέων. Στο μεταξύ η Αννα Διαμαντοπούλου τόνισε, με αφορμή τη στάση εργασίας της ΟΛΜΕ για τα προβλήματα της τεχνικής εκπαίδευσης, ότι η πολιτική της Ν.Δ. οδήγησε την τεχνική εκπαίδευση στη χώρα σε απόλυτη κατάρρευση. Ανέφερε πως φέτος έχουμε 30% λιγότερους μαθητές σε όλη την Ελλάδα και 43% στο Λεκανοπέδιο.


Πηγή: Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 10/10/2008

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008

Και διηγώντας τα να κλαις...ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ 1,8 ΔΙΣ. ΣΤΑ 2,6

2,74% η Παιδεία, που περιμένει... 5%


Μείωση των δαπανών για την Παιδεία ως ποσοστού του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, πενιχρές αυξήσεις μισθών και μόλις 100 εκατ. ευρώ για το Ταμείο κατά της Φτώχειας προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2009.

Κατά τα άλλα η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να ασχοληθεί με τα καθημερινά προβλήματα της κοινωνίας.

Και καλεί τους πολίτες να συμμεριστούν τις δυσκολίες που δημιουργεί και η διεθνής κρίση, όμως το 2008 δαπανώνται για εξοπλιστικά προγράμματα 800 εκατ. ευρώ περισσότερα από τις προβλέψεις. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού αναγράφεται ότι οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα φέτος από 1.800 εκατ. ευρώ που προβλεπόταν θα ανέλθουν τελικά σε 2.596 εκατ. ευρώ.

Με πλατιά χαμόγελα εμφανίστηκε το οικονομικό επιτελείο (Λέγκας, Αλογοσκούφης, Μπέζας) στην παρουσίαση του προσχεδίου προϋπολογισμού του 2009
Σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού, που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφης, οι συνολικές δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού (πλην χρεολυσίων) θα ανέλθουν σε 65.509 εκατ. ευρώ το 2009, από 60.297 εκατ. ευρώ φέτος (αύξηση 8,6%).

Οι δαπάνες για το υπουργείο Παιδείας προβλέπεται να ανέλθουν σε 7.238 εκατ. ευρώ το 2009 έναντι 6.821 εκατ. ευρώ φέτος, δηλαδή να αυξηθούν κατά 6,1%, ποσοστό που υπολείπεται κατά 0,1% της προβλεπόμενης ονομαστικής αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, που προβλέπεται σε 6,2%.

Το ποσοστό για την Παιδεία διαμορφώνεται τώρα σε 2,74% του ΑΕΠ (από 2,75% φέτος) και βρίσκεται μακράν του 5% που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση προεκλογικά.

Μόνο 100 εκατ. για φτώχεια

Στο Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής (Ταμείο κατά της Φτώχειας), το οποίο πολύ συχνά επικαλείται η κυβέρνηση για να δείξει το κοινωνικό της «πρόσωπο», διατίθενται και το 2009 μόλις 100 εκατ. ευρώ (όσα και φέτος), ενώ αρχικά είχε εξαγγελθεί ότι θα διατίθενται 500 εκατ. ευρώ ετησίως, ώστε σε μία τετραετία να φτάσουν τα 2 δισ. ευρώ.

6,8% οι μισθοί, 11,4% οι συντάξεις

Οι συνολικές δαπάνες για μισθούς προβλέπεται να αυξηθούν κατά 6,8% και για συντάξεις 11,4%. Στις δαπάνες αυτές αντιστοιχεί αύξηση μισθών μικρότερη και από την αύξηση του πληθωρισμού.

Στις δαπάνες περίθαλψης προβλέπεται αύξηση 5,9%, στις επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων αύξηση 4,1% και για κοινωνική προστασία αύξηση 36%, που θα καλύψει κυρίως τη δημιουργία του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (800 εκατ. ευρώ) που προβλέπει ο νέος ασφαλιστικός νόμος.

Κατά υπουργείο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται αύξηση δαπανών έναντι του 2008 ως εξής:

*Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κατά 13%. Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από τη διαχείριση του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών και δευτερευόντως για τη χρηματοδότηση του ΟΓΑ, του ΕΚΑΣ, στην αυξημένη επιχορήγηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που αντιστοιχεί σε 1% του ΑΕΠ κ.ά.

*Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά 8,3% για τη μισθοδοσία του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, καθώς και αυτών που θα προσληφθούν το 2009, για τα επιδόματα των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών κ.ά.

*Υπουργείο Εσωτερικών κατά 13,4% για την αύξηση των αποδιδόμενων πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, για μισθοδοσία νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων, για αυξημένες πιστώσεις για τις δαπάνες διενέργειας των διαγωνισμών πρόσληψης προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, την εγγραφή πιστώσεων για τη διενέργεια ευρωεκλογών και των αυξημένων επιχορηγήσεων των πολιτικών κομμάτων για τον ίδιο λόγο κ.ά.

*Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατά 7,7%.

Του ΣΠ. ΣΤΑΜΟΥ

...........................................................................

ΑΠΟΨΕΙΣ
Όπλα αντί Παιδείας


ΠΑΡΑ ΤΗ ΝΕΑ φοροεπιδρομή, με νέους φόρους ύψους 7,39 δισ. ευρώ, που προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2009, γίνονται σε καίριους τομείς μεγάλες περικοπές ή πάγωμα κονδυλίων.

ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ, από τα στοιχεία που έδωσε χθες ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ότι η ελληνική οικονομία βυθίζεται σε ύφεση και το 2009 θα είναι χειρότερο από τις προηγούμενες χρονιές για τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ από την κατανομή των κονδυλίων, ότι οι πρωθυπουργικές υποσχέσεις για ανάπτυξη, αύξηση της απασχόλησης, κοινωνική συνοχή με στήριξη των ασθενέστερων, δεν έχουν κανένα αντίκρυσμα. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ότι για το περίφημο, πολυδιαφημισμένο ταμείο φτώχειας προβλέπεται κονδύλι μόνον 100 εκατ. ευρώ. Είχε εξαγγείλει ο ίδιος ο πρωθυπουργός προεκλογικά, ότι τα κονδύλια για το φτωχοταμείο θα αυξάνονται κατά 500 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο, ώστε σε μία τετραετία το Ταμείο να χρηματοδοτείται με 2 δισ. ευρώ τον χρόνο.

ΔΕΝ ΘΑ περιμένουν, όμως, μόνον οι ασθενέστεροι ματαίως την οικονομική τους ενίσχυση, αφού τα 100 εκατ. ευρώ δεν είναι ούτε ψίχουλα. Θα περιμένει και η Παιδεία, αφού τα σχετικά κονδύλια, από το 2,75% του ΑΕΠ που ήταν το 2008, πέφτουν στο 2,74% για το 2009, που σημαίνει περικοπή 260 εκατ. ευρώ από τη δεινοπαθούσα εκπαίδευση.

ΕΙΧΕ ΥΠΟΣΧΕΘΕΙ ο πρωθυπουργός από την προηγούμενη τετραετία, ότι οι δαπάνες για την Παιδεία θα φτάσουν στο 5% του ΑΕΠ. Αποδεικνύεται με τις περικοπές, ότι η Παιδεία είναι θέμα όχι πρώτης, αλλά... τελευταίας προτεραιότητας για τη νεοδημοκρατική πολιτική των μεγάλων μεταρρυθμίσεων.

ΜΑΖΙ ΜΕ τη φτώχεια και την Παιδεία, θα περιμένουν στο τούνελ και τα δημόσια έργα και τα έργα υποδομής, που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη της χώρας, διότι ο προϋπολογισμός του 2009 προβλέπει περικοπές 950 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ταμείο στέγνωσε και δεν έχει, αλλά ο πρωθυπουργός υπόσχεται συνέχιση των έργων, ιδιαίτερα στην επαρχία, εκεί δηλαδή όπου θα γίνουν οι μεγάλες περικοπές. Σημασία, όμως, για την κυβέρνηση αυτήν έχει η επικοινωνία-προπαγάνδα και όχι η ουσία και η πραγματικότητα.

ΚΟΒΕΙ ΑΠΟ τις κοινωνικές και τις αναπτυξιακές δαπάνες, αλλά δίνει απλόχερα για τους εξοπλισμούς ο κ. Γιώργος Αλογοσκούφης, και διότι έχουν ξεφύγει -άγνωστο για ποιον λόγο- οι σχετικές δαπάνες. Το 2008 είχαν προβλεφθεί για εξοπλισμούς κονδύλια 1,8 δισ. ευρώ, που με την υπέρβαση έφτασαν τα 2,6 δισ. ευρώ. Για το 2009 προβλέπονται 2,2 δισ. ευρώ. Φτάσαμε από το σύνθημα «βούτυρο αντί κανόνια» στο νεοδημοκρατικό θαύμα «όπλα αντί Παιδείας»!


Πηγή: Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 7/10/2008

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008

Απεργία δασκάλων και καθηγητών στις 21 Οκτωβρίου

Κοινό Δελτίο Τύπου

των Δ.Σ. ΔΟΕ και ΟΛΜΕ


Τα Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ συναντήθηκαν την Τετάρτη 1/10/2008 και συζήτησαν για την κατάσταση στην παιδεία, τις γενικότερες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας και διεθνώς και συμφώνησαν για την ανάγκη κοινών πρωτοβουλιών και αγωνιστικών - απεργιακών δράσεων για να αντιμετωπιστεί η αντιεκπαιδευτική και αντιλαϊκή πολιτική.

Η κοινή πορεία του εκπαιδευτικού κινήματος, η διαμόρφωση των όρων ενός πανεκπαιδευτικού μετώπου και η συνάντησή του με το λαϊκό κίνημα και τους άλλους εργαζόμενους, αποτελούν αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα.

Βιώνουμε όλοι μια πολιτική που χαρακτηρίζεται από:

Την παρατεταμένη λιτότητα που παγιώνεται και με τον προϋπολογισμό του 2008, πολιτική που προσαρμόζεται στις αντιλαϊκές επιλογές της Ε.Ε., σε συνδυασμό με τη γενικευμένη ακρίβεια, τη σύνδεση μισθού -παραγωγικότητας, τη φορομπηχτική πολιτική και τα νέα φοροεισπρακτικά μέτρα της κυβέρνησης,
Την κατεδάφιση της δημόσιας εκπαίδευσης με τη σκόπιμη, σταθερή και βίαιη πολιτική της υποχρηματοδότησης και της νέας μείωσης των δαπανών στο 3,12% του ΑΕΠ που έχει ως άμεση συνέπεια: το χτύπημα όλων των προγραμμάτων αντισταθμιστικής αγωγής και εκπαίδευσης (τάξεις υποδοχής, τμήματα ένταξης, ενισχυτικής διδασκαλίας και ΠΔΣ), τις συμπτύξεις τμημάτων και τις προτάσεις για υποβιβασμούς σχολείων, τις υποχρεωτικές υπερωρίες, την καταστρατήγηση των εργασιακών σχέσεων και την παγίωση της ωρομισθίας.
Τον αποκλεισμό 60.000 χιλιάδων προνηπίων από το δημόσιο νηπιαγωγείο και την καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων των νηπιαγωγών
Τον αποκλεισμό δεκάδων χιλιάδων αποφοίτων β'βάθμιας εκπαίδευσης από ΑΕΙ - ΑΤΕΙ , με την καθιέρωση της βάσης του 10.
Τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση και περιθωριοποίηση της τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης
Τη συντηρητική επίθεση στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης με: αναλυτικά προγράμματα και βιβλία που εντείνουν τους ταξικούς φραγμούς και την αξιολόγηση - κατηγοριοποίηση σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών.
Τη συνεχιζόμενη εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση του Δημόσιου σχολείου και Πανεπιστημίου, με την εισβολή των επιχειρηματικών Ομίλων και των εταιρειών στο χώρο της εκπαίδευσης, μετατρέποντας ένα κοινωνικό αγαθό σε προϊόν (ΣΔΙΤ, ΚΕΣ ιδιωτικοποίηση ΟΣΚ, όπως συμβαίνει σε όλη την κοινωνία με την Ολυμπιακή, την ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, τα λιμάνια...).
Τη σχεδιαζόμενη επέκταση των νέων αντιασφαλιστικών μέτρων και στο δημόσιο και τους εκπαιδευτικούς με αύξηση των ορίων ηλικίας και των εισφορών, μείωση των συντάξεων και την παράδοση όλων των αποθεματικών των ταμείων στο χρηματιστηριακό κέρδος.
Τη διεύρυνση των ελαστικών μορφών εργασίας ( Ωρομίσθιοι, stage κλπ)
Την ένταση του αυταρχικού και συντηρητικού θεσμικού πλαισίου με: έξαρση της διοικητικής αυθαιρεσίας και των πιέσεων στους εκπαιδευτικούς, τη «δικτατορία» των εγκυκλίων, την ποινικοποίηση των αγώνων.
Απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις στη Δημόσια Εκπαίδευση, μπροστά στο φάσμα της νέας λιτότητας και της αντιασφαλιστικής καταιγίδας, οι εκπαιδευτικοί δε μένουν απαθείς. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν και πρέπει να βγουν ξανά μπροστά, στο δρόμο του πανεκπαιδευτικού μετώπου, στο δρόμο του κοινού αγώνα με ένταση, διάρκεια και προοπτική, στο δρόμο για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής.

Με βάση τα παραπάνω τα Δ.Σ. της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ αποφασίζουν:

1. Την ανακήρυξη της 21ης του Οκτώβρη ως ημέρα πανελλαδικής δράσης για την ανάδειξη των βασικών προβλημάτων της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών σε συντονισμό με το πανεργατικό κίνημα και την πραγματοποίηση συλλαλητηρίου στα Προπύλαια και σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Τα συλλαλητήρια αυτά θα συναντηθούν με το ευρύτερο πανεργατικό κίνημα την ίδια μέρα.
2. Την έκδοση κοινής αφίσας και επιστολής προς τους γονείς των μαθητών μας για την ανάδειξη της πραγματικής κατάστασης στην εκπαίδευση ενάντια στην ψευδή εικόνα που προσπαθεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση, καθώς και για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για την απεργία της 21ης του Οκτώβρη.
3. Την πραγματοποίηση κοινών εκδηλώσεων, συσκέψεων, δράσεων το επόμενο διάστημα , με το συντονισμό και στη βάση των Διδασκαλικών συλλόγων και των ΕΛΜΕ.
4. Στην κατεύθυνση αυτή τα Δ.Σ. των δύο Ομοσπονδιών θα εντείνουν την προσπάθειά τους με κοινές συσκέψεις, με στόχο την πραγματοποίηση ενιαίου, παρατεταμένου απεργιακού αγώνα, το επόμενο διάστημα.
Απέναντι στον πολιτισμό της παρακμής, της διαφθοράς και των διαπλοκών προβάλλουμε το σχολείο των κοινωνικών αναγκών και των οραμάτων μας, προβάλλουμε τον κοινό πανεκπαιδευτικό αγώνα.

Tα Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και της Δ.Ο.Ε.

Αθήνα, 2/10/2008

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2008

Ηλεκτρονικός «Μαγγελάνος» στα σχολεία της Πορτογαλίας
Πεντακόσιες χιλιάδες λάπτοπ άρχισε να διανέμει στα δημοτικά σχολεία της Πορτογαλίας η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Ζοζέ Σόκρατες στο πλαίσιο των προσπαθειών να βάλει τη χώρα στις 5 περισσότερο τεχνολογικά ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης.

Έναντι 50 ευρώ κάθε μαθητής δημοτικού έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει τον προσωπικό υπολογιστή «Μαγγελάνο», που ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του μεγάλου Πορτογάλου εξερευνητή.
Το μηχάνημα που πωλείται στην αγορά έναντι 285 ευρώ κατασκευάζεται από την πορτογαλική εταιρεία JP Sa Couto και βασίζεται στον προσωπικό υπολογιστή Classmate της Intel, τον οποίο χρησιμοποιούν για αντίστοιχα προγράμματα η Βραζιλία και η Ινδονησία.

Τη διανομή των πρώτων 5.000 λάπτοπ στα σχολεία ανέλαβαν ο ίδιος ο πρωθυπουργός Σόκρατες και μέλη της κυβέρνησής του, προκειμένου να υπογραμμίσουν τη σημασία του εγχειρήματος.
Η Πορτογαλία βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις των μαθησιακών επιδόσεων μεταξύ των χωρών της ΕΕ.
Από την ανάληψη των καθηκόντων της η κυβέρνηση Σόκρατες έθεσε ως πρώτη προτεραιότητά της την επένδυση στην έρευνα και την εντυπωσιακή βελτίωσή της, ώστε να καταστεί η χώρα μεταξύ των πρώτων στην επιστημονική και τεχνολογική εκπαίδευση και την έρευνα.

Ευελπιστεί ο Πορτογάλος πρωθυπουργός ότι το πρόγραμμα «Μαγγελάνος» θα καταφέρει να αυξήσει την πρόσβαση των μαθητών στη σύγχρονη τεχνολογία, με στόχο να αντιστοιχεί ένας υπολογιστής σε δύο μαθητές. Η σημερινή αντιστοιχία είναι ένας υπολογιστής ανά πέντε μαθητές.

Πηγή: Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ, 24/9/2008

Σημείωση Σύνταξης: Αυτά συμβαίνουν στην Πορτογαλία. Στην Ελλάδα αντίστοιχο έργο, με σκοπό να προλάβουμε το τρένο της τεχνολογίας, έχει αναγγελθεί εδώ και 4 χρόνια - από την εποχή Νεγρεπόντε- χωρίς όμως ακόμα κάποιο απτό αποτέλεσμα. Φαίνεται πως, όπως και τα υπόλοιπα τρένα, έτσι και το τρένο της τεχνολογίας μπορεί να περιμένει ακόμα...

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2008

Κέντρο Επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς ανακοίνωσε ο υφ. Παιδείας

Την ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών αναλόγου με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο εξασφαλίζει σταθερή λειτουργία και δράση για την επιμόρφωση των Δημοσίων Υπαλλήλων ανακοίνωσε απόψε στα Χανιά ο υφυπουργός Παιδείας Ανδρέας Λυκουρέντζος.

«Σε ό,τι αφορά στη διαδικασία της επιμόρφωσης, ήδη επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο στο υπουργείο, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί ώστε να μπορώ να το ανακοινώσω» είπε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός και πρόσθεσε:«Εμείς θέλουμε το αντίστοιχο δικό μας κέντρο το οποίο θα αφορά τις κυρίες και τους κυρίους εκπαιδευτικούς, ένα κέντρο το οποίο θα παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα είναι υπό διαρκή παρακολούθηση από την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα, θα αξιοποιεί συναδέλφους που έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουν άλλους, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να αποβαίνει προς όφελος των ιδίων των εκπαιδευτικών και των μαθητών και μαθητριών μας».

Πηγή: www.esos.gr, 23/09/2008

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2008

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογός μας σας καλεί στα εγκαίνια της «Συνάντησης – Έκθεσης» περιοδικών της Θεσσαλονίκης για την εκπαίδευση και το περιβάλλον, που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2008, και ώρα 19.00 στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Μέγαρο Μπίλλη, Πλατεία Ιπποδρομίου.


Η έκθεση, στην οποία συμμετέχει και ο Σύλλογός μας με το περιοδικό ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ που εκδίδει, θα διαρκέσει όλη την εβδομάδα από 22/9/2008 - 28/9/2008 στους χώρους του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Τα περιοδικά που συμμετέχουν στην έκθεση είναι:
«για την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝτική Εκπαίδευση»,
«ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ», «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ», «ΧΡΟΝΙΚΑ», “COMMUNICATION”,«ΑΜΦΙΒΙΟΝ»,
«ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΠΟΛΙΣ», «ΚΑΛΛΙΣΤΩ», «Μικρή ΑΡΚΤΟΣ»,
«ΜΝΗΜΕΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», «ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ»

Η εκδήλωση οργανώνεται από:
* Το Περιοδικό της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε «για την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝτική εκπαίδευση» και
* την Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση –
Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας

Το πρόγραμμα της ημέρας των εγκαινίων έχει ως εξής:
1. Ομιλία του Ομότιμου καθηγητή Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Χ. Τσολάκη με θέμα: «Η γλώσσα των περιοδικών»
2. Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης, αντιπροσώπων των Συντακτικών Επιτροπών των περιοδικών, με θέμα: «Η συμβολή των περιοδικών στη διακίνηση ιδεών και στη δημιουργία νέων προσανατολισμών».

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2008

Ανατροπές σε Δημοτικό - Γυμνάσιο


Ριζικές ανατροπές στα αναλυτικά προγράμματα Δημοτικού και Γυμνασίου σχεδιάζει το υπ. Παιδείας. Με βασική παραδοχή το γεγονός ότι η καθημερινότητα των μαθητών χρόνο με τον χρόνο γίνεται όλο και πιο «φορτωμένη», ξεκινά η συζήτηση για αλλαγές που θα κάνουν το σχολείο έως και την Γ τάξη του Γυμνασίου, πιο ουσιαστικό και -γιατί όχι;-«ελκυστικότερο».

Θα «κοπούν» μαθήματα; Θα συγχωνευτούν; Θα μειωθεί η ύλη; Σε αυτά τα ερωτήματα θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις περίπου 200.000 εκπαιδευτικοί, διευθυντές σχολείων και σχολικοί σύμβουλοι, στους οποίους φτάνει την ερχόμενη εβδομάδα εγκύκλιος σχετική με την αναμόρφωση των μαθητικών προγραμμάτων.

Η εγκύκλιος θα ζητεί από τους εκπαιδευτικούς να καταθέσουν τις απόψεις τους, σε συζητήσεις που θα προκληθούν για τα ζητήματα από τους αρμόδιους περιφερειακούς διευθυντές. Η διαβούλευση για τις αλλαγές θα γίνει διεξοδικά στο επίπεδο της εκπαιδευτικής κοινότητας και τα πρώτα συμπεράσματα θα τα έχουμε αμέσως μετά τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Έθνους της Κυριακής», οι βασικοί στόχοι των αλλαγών θα είναι οι εξής:
-Να φύγουν τα περιττά μαθήματα
-Να περιοριστεί -όπου χρειάζεται- η ύλη
-Να συγχωνευτούν μαθήματα
-Να εισαχθούν σύγχρονα επιστημονικά αντικείμενα και νέοι τρόποι διδασκαλίας
-Να ενισχυθεί η βιωματική διδασκαλία.


Στις αρχές της δεκαετίας του 90, οι μεγάλες έρευνες στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παρουσίασαν για πρώτη φορά ένα ποσοστό μαθητών της τάξης του 10%, που δήλωνε ότι δεν είχε ελεύθερο χρόνο. Σήμερα, 18 χρόνια μετά, το ποσοστό των μαθητών που δεν έχει καθόλου ελεύθερο χρόνο έχει αυξηθεί στο 70%!

Την καρδιά, λοιπόν, αυτού του προβλήματος στοχεύει να «χτυπήσει» το ΥΠΕΠΘ, προχωρώντας σε νέο σχεδιασμό προγράμματος.

Την ευθύνη της συγκέντρωσης και μελέτης των χιλιάδων απόψεων που θα κληθούν να καταθέσουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, την έχει ειδική επιτροπή στην οποία προϊσταται ο καθηγητής της Φιλοσοφικής Αθηνών και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γ. Μπαμπινιώτης.

Καλούνται 200.000 εκπαιδευτικοί να προτείνουν αλλαγές, ώστε να μειωθεί η ύλη και να βελτιωθεί η μάθηση

Η ΔΗΛΩΣΗ
«Θέλουμε μια σύγχρονη παιδεία»

«Στόχος μας είναι οι μαθητές στην πρώτη τους σχολική περίοδο, δηλαδή στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό, να έχουν μια γενική ανθρωπιστική και σύγχρονη παιδεία. Θέλουνα μορφοποιήσουν την πολιτιστική τους ταυτότητα, να είναι Ελληνες - πολίτες του κόσμου. Στο Λύκειο θα εξειδικεύονται οι κλίσεις, ενώ θα δίνεται έμφαση και στον επαγγελματικό προσανατολισμό», λέει στο «Εθνος της Κυριακής» ο υπ. Παιδείας κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Δημόσιο φροντιστήριο στο Δημοτικό

Το υπουργείο Παιδείας ξεκινά από φέτος δημόσιο φροντιστήριο και στο Δημοτικό. Η Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά, οι πυλώνες της σκέψης για την εξελικτική πορεία των παιδιών, θα είναι τα μαθήματα στα οποία θα βοηθούνται οι μαθητές. Προτεραιότητα θα δίνεται στις δύο πρώτες τάξεις, όπου μπαίνουν οι βάσεις της μάθησης. Το κόστος θα φθάσει τα 8 εκ. ευρώ με χρηματοδότηση από το Δ' ΚΠΣ.

Ηδη έχουν αποσταλεί προσκλήσεις ενδιαφέροντος προς ωρομίσθιους και αναπληρωτές. «Το δημόσιο φροντιστήριο στο Δημοτικό θα ξεκινήσει από φέτος. Εχει βγει ήδη η προκήρυξη. Πιστεύω ότι είναι μια καινοτομία που βοηθά τους γονείς -κυρίως τους φτωχότερους- που έχουν πραγματικά ανάγκη στήριξης από την πολιτεία», λέει ο υπ. Παιδείας κ. Στυλιανίδης.

Στην αγορά εδώ και χρόνια ανθεί αυτή η νέα τάση στον χώρο των «φροντιστηριακών» μαθημάτων, που θέλει τους μαθητές, αντί να διαβάζουν τα μαθήματα της επόμενης σχολικής ημέρας, ως είθισται στο σπίτι, να προετοιμάζονται στο μελετητήριο. Η ύπαρξη αναγνωστήριων για τους μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβοήθηση των παιδιών από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, όταν οι γονείς αδυνατούν να αντεπεξέλθουν. Τώρα αυτόν τον ρόλο καλείται να παίξει και το δημόσιο σχολείο.

ΣΤΟΧΟΣ
Ελεύθερος χρόνος και βιωματική διδασκαλία


Η επιτροπή έχει επιφορτιστεί με τη μελέτη των νέων αναλυτικών προγραμμάτων της πρώτης και δεύτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας και θα προτείνει ένα σχολείο σύγχρονο που δεν θα κουράζει τους μαθητές. Στον ίδιο δρόμο, δηλαδή της αποφόρτισης του μαθητικού χρόνου, προχώρησε και η γαλλική κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα, καταργώντας τα μαθήματα το Σάββατο, προσφέροντας έτσι 3 ολόκληρες μέρες «ελευθερίας» στα παιδιά.

Εξετάζεται, για παράδειγμα, όλα τα λεγόμενα «καλλιτεχνικά μαθήματα» όπως το θέατρο, η μουσική, η αγωγή του πολίτη, η λογοτεχνία και άλλα να μπορούν να μπουν σε μια ζώνη ελεύθερης επιλογής.

Θα επιδιωχθεί να εξαιρεθεί από τα βιβλία η περιττή ύλη, σύμφωνα με αυτό που θεωρούν περιττό οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, και να γίνει η διδασκαλία πιο ζωντανή, πιο βιωματική (π.χ. επιτόπιες επισκέψεις με αφορμή θέματα που αναφέρονται στα βιβλία, εκπαιδευτικές εκδρομές σε μουσεία, όπου ζωντανεύουν τα ιστορικά γεγονότα). Στο μικροσκόπιο της επεξεργασίας θα τεθεί επίσης το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του ολοήμερου Δημοτικού.

Η επιτροπή αναμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων θα αποτελείται από πανεπιστημιακούς, εκπαιδευτικούς, προσωπικότητες του χώρου και μέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Μαζί της θα εργάζεται και μια δεύτερη εκτελεστική επιτροπή, που θα υλοποιεί τις αποφάσεις Μπαμπινιώτη. Θα αναλυθούν κατ' έτος τα μαθητικά προγράμματα και οι αλλαγές θα γίνονται σταδιακά για κάθε τάξη, από την Α' Δημοτικού μέχρι και τη Γ' Γυμνασίου.

ΤΗΣ ΒΙΒΙΑΝ ΜΠΕΝΕΚΟΥ
Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «EΘΝΟΣ», 13/9/2008

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2008

Καλή σχολική χρονιά με... κινητοποιήσειςΚενό... γράμμα οι δεσμεύσεις για καλή χρονιά.
Δάσκαλοι, καθηγητές προαναγγέλλουν κοινό απεργιακό μέτωπο για το τέλος Σεπτέμβρη.

Ανοίγουν, σήμερα, οι πόρτες των σχολείων, για να υποδεχθούν χιλιάδες μαθητές που επιστρέφουν ή κάθονται για πρώτη φορά στα θρανία. Πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, καθηγητές και δάσκαλοι προαναγγέλλουν κοινό απεργιακό μέτωπο -από το τέλος του μήνα- και διαλύουν την εντυπωσιακά αισιόδοξη εικόνα που επιμένει να φιλοτεχνεί για τη φετινή χρονιά ο υπουργός Παιδείας. «Η ετοιμότητά μας δεν έχει προηγούμενο», δήλωσε ο κ. Στυλιανίδης. «Οι δηλώσεις του υπουργού δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα», απάντησαν ΟΛΜΕ και ΔΟΕ, σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν χθες.

«Είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις», δήλωσαν οι εκπρόσωποι των ομοσπονδιών καθηγητών και δασκάλων, παρουσιάζοντας στοιχεία, προκειμένου να αποδείξουν πως η φετινή χρονιά δεν είναι η καλύτερη των τελευταίων χρόνων, όπως επιμένει να δηλώνει ο υπουργός Τύπου. Με σκληρούς όρους για τα πάγια και επιδεινούμενα προβλήματα, ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Κώστας Μανιάτης και ο πρόεδρος της ΔΟΕ Δημήτρης Μπράτης υπενθύμισαν τη σοβαρότητα της κατάστασης στη δημόσια εκπαίδευση. Δεν έμεινε τίποτα εκτός κριτικής. Πάλι υπάρχουν κενά, που φτάνουν στις 5.000 θέσεις, χωρίς να συνυπολογίζονται οι 7.000 αδιόριστοι ακόμα εκπαιδευτικοί για το ολοήμερο -κι ας διαβεβαιώνει για το αντίθετο ο υπουργός-, ενώ και πάλι δεν επαρκούν οι διορισμοί, ακόμα άθλιες είναι οι συνθήκες στα νηπιαγωγεία, ακόμα εγκαταλελειμμένο είναι το ολοήμερο, ακόμα να δοθεί λύση στα δεκάδες άλλα προβλήματα των ελληνικών σχολείων.

Για τα ίδια «σημαντικά» προβλήματα ασκούν εξίσου σκληρή κριτική τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για «απόλυτη αδυναμία διαχείρισης» μιλά το ΠΑΣΟΚ, για «εικόνα εγκατάλειψης» ο Συνασπισμός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν χθες τα προεδρεία της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ, η κατάσταση σήμερα στα σχολεία εξακολουθεί να είναι απογοητευτική.

Για τα κενά: Τις 5.000 φθάνουν συνολικά τα λειτουργικά κενά σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία αλλά και τις εκτιμήσεις για όσα δεν έχουν ακόμα συγκεντρώσει οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών.

Αναλυτικά, η ΔΟΕ, βάσει των στοιχείων που έχει συλλέξει από τις διευθύνσεις της χώρας και τους αιρετούς εκπροσώπους στα υπηρεσιακά συμβούλια (δηλαδή, από τις πηγές πληροφόρησης με το ΥΠΕΠΘ, όπως τονίζει η ομοσπονδία επίμονα τον τελευταίο καιρό), υποστηρίζει ότι στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η κατάσταση έχει ως εξής:
Συνολικά, σε Δημοτικά και νηπιαγωγεία τα κενά που έχουν καταγραφεί είναι 1.939. Ειδικότερα, είναι κενές 735 θέσεις σε Δημοτικά και 275 σε νηπιαγωγεία, ενώ λείπουν ακόμα 364 καθηγητές Αγγλικών, 216 γυμναστές και 349 καθηγητές Μουσικής. Σημειωτέον, δεν έχουν υπολογιστεί οι 7.000 ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που χρειάζονται για τα 0λοήμερα σχολεία, για τη λειτουργία των οποίων δεν έχει γίνει η παραμικρή ενέργεια, όπως τόνισε χθες ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Δημήτρης Μπράτης.
Σε ό,τι αφορά τη Δευτεροβάθμια, η ΟΛΜΕ χθες ανακοίνωσε πως μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 910 κενά σε 24 (από τους 58) νομούς. Ωστόσο, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ομοσπονδίας, όπως τόνισε ο πρόεδρός της, Κώστας Μανιάτης, τα κενά αναμένεται να φθάσουν τις 3.000.

Για τα νηπιαγωγεία: Για μία ακόμη χρονιά, 60.000 παιδιά ηλικίας 4-6 χρόνων μένουν εκτός δημόσιων νηπιαγωγείων, επειδή δεν υπάρχουν αίθουσες να τα στεγάσουν. Τα προνήπια θα πάνε σε παιδικούς σταθμούς και τα νήπια θα στοιβαχτούν στις άθλιες υπάρχουσες αίθουσες. Για να χωρέσουν όλα, θα έπρεπε να δημιουργηθούν 3.000 τμήματα. Τώρα, με πίεση και πολύ φιλότιμο, θα στεγαστούν -υποχρεωτικά- στους ενοικιασμένους και στη συντριπτική τους πλειονότητα ακατάλληλους χώρους, που γίνονται ακόμη πιο ανυπόφοροι -ειδικά για νήπια πέντε ετών- όταν πρόκειται για τα ολοήμερα νηπιαγωγεία, που αποτελούν το 60% των μονάδων της προσχολικής εκπαίδευσης. Μέσα στον ίδιο -μικρό και ενιαίο χώρο- τα παιδιά πρέπει να παραμείνουν για εννέα ώρες, και εκεί να τα κάνουν όλα: μάθημα, παιχνίδι, φαγητό, χαλάρωση.

Για το ολοήμερο σχολείο: Ακόμα δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη για το ολοήμερο σχολείο, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουν πόσα τμήματα θα χρειαστεί κάθε ένα, αφού οι σχετικές δηλώσεις έχουν γίνει από τον Ιούνιο. Ωστόσο, οι 7.000 ωρομίσθιοι που χρειάζονται, παραμένουν στην αναμονή, ενώ οι υποδομές εντάσσονται στο ευρύτερο σκηνικό ντροπής. Στην Αθήνα, το 30% των ολοήμερων σχολείων αντιμετωπίζει οξύ στεγαστικό πρόβλημα, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι συνθήκες είναι ακόμη πιο σκληρές.

Για τα βιβλία: Πράγματι, λένε οι εκπαιδευτικοί, τα βιβλία έφθασαν στα σχολεία νωρίς, αν και υπάρχουν ορισμένα σχολεία -και μάλιστα στην Αττική- που δεν έχουν ακόμα παραλάβει βιβλία. Τα Δημοτικά Μαραθώνος και Κάτω Σουλίου, το 2ο Ραφήνας, το 2ο και το 3ο Λούτσας δεν έχουν καθόλου βιβλία, ενώ δύο σχολεία της Αρτέμιδας έχουν ελάχιστα.

Ωστόσο, τα ποιοτικά δεδομένα είναι αυτά που έχουν σημασία, τόνισαν χθες οι εκπαιδευτικοί, παραπέμποντας στο περιεχόμενο των βιβλίων, που έχει ήδη κριθεί με σκληρούς όρους. Ο κ. Μπράτης επανέλαβε ότι ακόμα δεν έχουν αξιολογηθεί τα νέα βιβλία του Δημοτικού από τους εκπαιδευτικούς που τα διδάσκουν, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα. Από την άλλη, ο κ. Μανιάτης υπενθύμισε τα απογοητευτικά συμπεράσματα του συνεδρίου της ΟΛΜΕ, όπου η πλειονότητα των εκπαιδευτικών βαθμολόγησε τα περισσότερα σχολικά βιβλία κάτω από τη βάση.

Για την πρόσθετη διδακτική στήριξη: Καταγγέλθηκε η μείωση της ωριαίας αποζημίωσης των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα από 13 σε 7 ευρώ, ενώ, όπως τονίστηκε, παγιώθηκε η αύξηση του αριθμού των μαθητών στα τμήματα (από 5 έως 10 σε τμήματα με 7 έως 14 μαθητές). Ο κ. Μανιάτης, μάλιστα, μίλησε για πελατειακές σχέσεις, στις οποίες στηρίζεται η διαδικασία των προσλήψεων, αλλά και για καθεστώς υπονόμευσης του θεσμού στην πράξη.

Για το εξεταστικό: Οι μεν δάσκαλοι κατέστησαν σαφές πως η πρόταση Βερέμη (για μείωση του αριθμού των τάξεων του Δημοτικού από έξι σε πέντε), αν και στερείται σοβαρότητας, αποτελεί μια σοβαρή «αιτία πολέμου», ενώ οι καθηγητές, διά στόματος του κ. Μανιάτη, κατήγγειλαν πως «πίσω από τις προτάσεις Βερέμη κρύβεται η κυβέρνηση, η οποία καλλιεργεί σύγχυση και αποπροσανατολισμό». Ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, μάλιστα, διετύπωσε πρόταση, σύμφωνα με την οποία: «Η πρόσβαση στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης πρέπει να είναι ελεύθερη, και μέχρι να γίνει αυτό να διενεργούνται οι εξετάσεις από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε μικρό αριθμό μαθημάτων και με διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας για το καθένα».

Το ίδιο έντονα ήταν ο προβληματισμός και η ανησυχία που διατύπωσαν χθες καθηγητές και δάσκαλοι για πολλά ακόμα προβλήματα που επί χρόνια παρουσιάζονται ή επιδεινώνονται. Ανάμεσα σ' αυτά, η ανυπαρξία ουσιαστικής (και συνεχιζόμενης) επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, η προβληματική ενισχυτική διδασκαλία, η αύξηση της μαθητικής διαρροής από τα Γυμνάσια (8% το 2000, 6% το 2006, αύξηση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα πέρυσι), ο αποκλεισμός των αποφοίτων των ΕΠΑΛ από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εξαιτίας της νέας, αναμενόμενης νομοθετικής ρύθμισης, που ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας (περιορισμένες θέσεις και μόνο στα ΤΕΙ, πρόσβαση μόνο σε αντίστοιχες ειδικότητες, βαθμολογική βάση κ.ά.).

Της ΑΝΝΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ
Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 11/9/2008

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2008

Γαλλία: Δημοτικό Σχολείο 4 ημερών την εβδομάδαΜια ελεύθερη μέρα παραπάνω.
Για να παίζουν, για να είναι με τους γονείς τους, για να βλέπουν τη γιαγιά ή απλώς για να κοιμούνται λίγο παραπάνω. Αυτή είναι η λογική της εβδομάδας τεσσάρων ημερών που ξεκινά τη Δευτέρα στα δημόσια δημοτικά σχολεία της Γαλλίας.

Η παραδοσιακή ημέρα ανάπαυσης για τους Γάλλους μαθητές, εκτός βέβαια από την Κυριακή, είναι η Τετάρτη. Τώρα προστίθεται άλλη μία, τουλάχιστον για τα έξι εκατομμύρια παιδιά 3 ως 10 ετών: το Σάββατο. «Για να ξεκουράζεται το μυαλό τους και να απελευθερώνεται η δημιουργικότητά τους», λέει ο υπουργός Παιδείας Ξαβιέ Νταρκό.

Στο σπίτι της μικρής Ελέν όλα είναι έτοιμα, τα βιβλία και τα τετράδια είναι αγορασμένα. Σε λίγες ημέρες ξεκινά η καινούργια σχολική χρονιά στο Δημοτικό της rue Βlanche, στο Ένατο Διαμέρισμα. Και ο πατέρας της Ελέν είναι ενθουσιασμένος με το νέο μέτρο. «Τις Τετάρτες δεν κατάφερνα ποτέ να είμαι στο σπίτι», λέει ο ΖανΠιερ Λεπετί, που εργάζεται ως σεναριογράφος στην τηλεόραση. «Τώρα επιτέλους θα μπορώ να βλέπω την κόρη μου τα Σαββατοκύριακα, χωρίς περιορισμούς».

«ΣΠΑΣΤΗ» ΑΝΑΠΑΥΣΗ
Τα παιδιά στη Γαλλία δεν πηγαίνουν σχολείο εκτός από τις Κυριακές και τις Τετάρτες λόγω... Κατηχητικού!

Η καθιέρωση μιας ελεύθερης ημέρας στα μέσα της εβδομάδας χρονολογείται στη Γαλλία από το 1882, με έναν νόμο που φέρει την υπογραφή του Ζιλ Φερί, «πατέρα» της δημόσιας και λαϊκής εκπαίδευσης. Πρώτα η Πέμπτη, και στη συνέχεια η Τετάρτη, ήταν αφιερωμένη στο Κατηχητικό, παρ΄ όλο που οι περισσότεροι γονείς την αξιοποιούσαν για να στείλουν τα παιδιά τους να μάθουν κολύμπι ή μουσική. Η συμφωνία με την Εκκλησία παρέμενε, όμως, και καμιά κυβέρνηση δεν τολμούσε μέχρι τώρα να την παραβιάσει.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, το 80% των γονέων τάσσονται υπέρ της εβδομάδας τεσσάρων ημερών. Επομένως, από την ερχόμενη Δευτέρα οι ώρες των μαθημάτων θα μειωθούν από 26 σε 24, μοιρασμένες ανάμεσα στη Δευτέρα, την Τρίτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή: έξι την ημέρα, με ένα διάλειμμα μισής ώρας. Ένας ρυθμός πιο φυσιολογικός, δεδομένου ότι οι Γάλλοι μαθητές είναι μαζί με τους Ιταλούς εκείνοι που πηγαίνουν τις περισσότερες ώρες στο σχολείο.

Δεν συμφωνούν όμως όλοι με το νέο μέτρο. «Το να κρατάς το σχολείο κλειστό μια ακόμη ημέρα την εβδομάδα είναι απλώς ένας τρόπος να εξοικονομείς χρήματα», λέει ο πρώην υπουργός των σοσιαλιστών Τζακ Λανγκ, που μοίρασε στον Τύπο τις θέσεις του εναντίον της μεταρρύθμισης Νταρκό. Κατά την άποψή του, το καινούργιο μέτρο θα οδηγήσει σε εξασθένηση του δημοσίου σχολείου έναντι του ιδιωτικού. «Ο στόχος είναι η ευθυγράμμιση με τα θρησκευτικά ινστιτούτα, που εφαρμόζουν ήδη αυτό το ωράριο», τονίζει.

Εκτός από τους πολιτικούς, διχασμένοι είναι και οι γονείς. «Και τώρα, πού θα αφήνω τον γιο μου;» αναρωτιέται η Ανούκ, που είναι χωρισμένη και εργάζεται στο Ενδέκατο Διαμέρισμα. Η συμφωνία με τον πρώην σύζυγό της είναι να πηγαίνει εκείνος το Σάββατο το μεσημέρι και να παίρνει το παιδί από τον παιδικό σταθμό. «Τώρα πρέπει να βρούμε έναν άνθρωπο να το κρατάει». Το υπουργείο έχει αναθέσει στους δήμους να βρουν λύση, αλλά χωρίς να τους διαθέσει επιπλέον πόρους. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλο στα υποβαθμισμένα προάστια, όπου τα παιδιά θα περνούν τώρα τα Σάββατά τους έξω από τα εμπορικά κέντρα.

Πετρέλαιο, εξοχικά και φροντιστήριο

«ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για ένα καθαρά ταξικό μέτρο, που θα ικανοποιήσει τους ιδιοκτήτες εξοχικών οι οποίοι πάντα ήθελαν να φεύγουν τα Σαββατοκύριακα», λέει ο Ιμπέρ Μοντανιέ, πρώην διευθυντής του ινστιτούτου Ιnserm.

Όμως το μέτρο μπορεί να αποφέρει άλλα οφέλη στις οικογένειες. Σε μια εποχή όπου το πετρέλαιο είναι ακριβό, η μείωση των μετακινήσεων κατά μια ημέρα μπορεί να ανακουφίσει κάπως τις οικογένειες, ιδιαίτερα εκείνες που μένουν στην ύπαιθρο.

Επιπλέον, η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί να χρησιμοποιήσει τις δύο ώρες που εξοικονομούνται την εβδομάδα για να βοηθήσει τους μαθητές που δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν το σχολικό πρόγραμμα.

Πάνω από το ένα πέμπτο των Γάλλων μαθητών φτάνουν στο τέλος του Δημοτικού με δυσκολίες στη γαλλική γλώσσα και τα μαθηματικά.

Πηγή: Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 27/8/2008

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008

Υπουργός Παιδείας: Όλα βαίνουν καλώς


Στυλιανί-δης: Ορατά τα αποτελέ-σματα του Έξυπνου ΣχολείουΥπό την προεδρία του πρωθυπουργού συνεδρίασε η Κυβερνητική Επιτροπή και ασχολήθηκε με θέματα Παιδείας. Ο υπουργός Παιδείας ενημέρωσε την Επιτροπή για την προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς και για την εξέλιξη της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για την εκπαίδευση.

Παρουσιάσαμε, δήλωσε ο κ.Στυλιανίδης, τα πρώτα αποτελέσματα της πολιτικής του έξυπνου σχολείου, διαπιστώνοντας από κοινού ότι τα βιβλία για πρώτη φορά περιμένουν τους μαθητές στα σχολεία, πως τα λειτουργικά και προβλέψιμα κενά είναι πλήρως καλυμμένα, ενώ υπάρχει ετοιμότητα να αντιμετωπιστούν τυχόν έκτακτα κενά σε εκπαιδευτικούς.

Επίσης, ο Ευ. Στυλιανίδης ανέφερε ότι η εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται για πρώτη φορά πριν από τον αγιασμό,η δε πρόσθετη διδακτική στήριξη ξεκινά για πρώτη φορά στην αρχή της χρονιάς, χτυπώντας την παραπαιδεία, όπως είπε, στο σκληρό της πυρήνα. Σε όλη την Ελλάδα, πρόσθεσε,υλοποιείται ένα πρόγραμμα κατασκευής 1.233 σχολείων που θα μας επιτρέψουν να εκσυγχρονίσουμε τις δομές και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των υποχρεωτικών νηπιαγωγείων, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι κανένα νήπιο δεν θα μείνει εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος, προειδοποιώντας, όμως,ότι το υπουργείο Παιδείας δεν θα κάνει εκπτώσεις στις εγκρίσεις μη κρατικών νηπιαγωγείων για θέματα ασφάλειας και ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Εξ άλλου, σε δηλώσεις του ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Αλογοσκούφης σημείωσε ότι στην Κυβερνητική Επιτροπή συζητήθηκαν θέματα προετοιμασίας για την εκπαιδευτική χρονιά, καθώς και προγραμματισμού του υπουργείου Παιδείας, τα οποία δείχνουν ότι η κυβέρνηση λειτουργεί αποτελεσματικά,όπως λειτουργεί αποτελεσματικά σε όλους τους τομείς.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το θέμα της Μονής Βατοπεδίου,ο Γιώργος Αλογοσκούφης ανέφερε ότι όλοι οι αρμόδιοι θα δώσουν απαντήσεις γι αυτά τα ζητήματα.

Πηγή: www.flash.gr, 3/9/2008