Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011


Χριστός γεννάται σήμερον!


Καλά Χριστούγεννα!
Χρόνια Πολλά!

Παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες της Υπουργού Παιδείας σε επίκαιρα εκπαιδευτικά θέματα: εφεδρεία - διορισμοί - διαγωνισμός ΑΣΕΠ - διδασκαλεία - αποσπάσεις - ειδικότητα πληροφορικής

Παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες του υπ. Παιδείας σε θέματα των εκπαιδευτικών και των σχολείων (Εφεδρεία, διορισμούς, διαγωνισμό ΑΣΕΠ, Διδασκαλεία , αποσπάσεις, ειδικότητα πληροφορικής)
 
Ο θεσμός της εφεδρείας σε καμιά περίπτωση δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς και δεν μπορεί να βρει εφαρμογή στο χώρο της εκπαίδευσης, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας των σχολείων,
διαβεβαίωσε σήμερα η υπ. Παιδείας στη συνάντηση με το ΔΣ της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, ενώ ανακοίνωσε ότι:
  • Δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του συστήματος διορισμών των εκπαιδευτικών που θεσπίστηκε με το ν.3848/10, προωθείται σχετική ρύθμιση η μείωση του χρόνου υποχρεωτικής παραμονής από τα 3 στα 2 έτη. Επίσης διευρύνονται τα κίνητρα για την προαιρετική παραμονή των εκπαιδευτικών για δύο επιπλέον έτη.
  • Προωθούνται άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ στην ειδική αγωγή.
  • Τα νέα διδασκαλεία – κοινά για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα παρέχουν προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γενικής και τεχνικοεπαγγελματικής όλων των ειδικοτήτων.
  • Καθιστά απαραίτητη τη δημιουργία κλάδου εκπαιδευτικών πληροφορικής (ΠΕ19) στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Θα καλέσει την ομάδα εργασίας να επανεξετάσει τυχόν αδικίες ως προς τη μοριοδότηση των επιμέρους κριτηρίων και όποιες δυσλειτουργίες του συστήματος των αποσπάσεων διαπιστώθηκαν.
Ειδικότερα:
 
A. Προσυνταξιοδοτική Εφεδρεία Εκπαιδευτικών
Ο θεσμός της εφεδρείας ήταν μία πολιτική που εφαρμόστηκε πρώτη φορά και είχε περισσότερο συμβολικό, παρά δημοσιονομικό χαρακτήρα. Όπως επανειλημμένα έχει αποσαφηνιστεί από την Υπουργό Παιδείας ο θεσμός της εφεδρείας σε καμιά περίπτωση δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς και δεν μπορεί να βρει εφαρμογή στο χώρο της εκπαίδευσης, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας των σχολείων. Είναι επίσης σαφές ότι η ορθολογική διαχείριση του προσωπικού στο χώρο της εκπαίδευσης πρέπει να γίνεται βάσει θεσμών που εξασφαλίζουν αξιοκρατία και διαφάνεια, στο πνεύμα που υπηρετεί το σύστημα διορισμών που έχει εισαχτεί με το ν.3848/10.
 
 
B. Σύστημα διορισμών
Οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η βαθύτατη οικονομική κρίση την οποία περνά η πατρίδα μας αυτήν την περίοδο καθιστούν απαραίτητη την επανεξέταση μέτρων που αφορούν τις εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών. Στην κατεύθυνση αυτή, δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του συστήματος διορισμών των εκπαιδευτικών που θεσπίστηκε με το ν.3848/10, προωθείται σχετική ρύθμιση η μείωση του χρόνου υποχρεωτικής παραμονής από τα 3 στα 2 έτη. Επίσης διευρύνονται τα κίνητρα για την προαιρετική παραμονή των εκπαιδευτικών για δύο επιπλέον έτη, με τον διπλασιασμό του αριθμού των μονάδων μετάθεσης, που εξασφαλίζει ο εκπαιδευτικός που παραμένει για τρίτο και τέταρτο χρόνο.
Στο πλαίσιο της παραπάνω ρύθμισης θα δοθεί και στους εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν το σχολικό έτος 2010-11 η δυνατότητα να υποβάλλουν τώρα αίτηση μετάθεσης για το επόμενο σχολικό έτος. Θα εκδοθεί σχετική συμπληρωματική εγκύκλιος.
 
Γ. Διενέργεια διαγωνισμού ΑΣΕΠ (στην ειδική αγωγή)
Προωθούνται άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή (κλάδων ΠΕ61 & ΠΕ71), ώστε και μέσα στην κρίση να ενισχυθεί το μήνυμα ότι όλοι οι μαθητές έχουν ισότιμη πρόσβαση στη γνώση.
 
Δ. Αναβάθμιση του θεσμού των Διδασκαλείων
Προωθείται νομοθετική ρύθμιση που θα θέσει σε νέες βάσεις τη λειτουργία του θεσμού των Διδασκαλείων Εκπαίδευσης, με βάση τα πορίσματα επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ. Τα νέα διδασκαλεία – κοινά για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα παρέχουν προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γενικής και τεχνικοεπαγγελματικής όλων των ειδικοτήτων. Στο πλαίσιο του ανανεωμένου θεσμού θα διαμορφωθούν από ΑΕΙ που έχουν λάβει μέρος στην αξιολόγηση Προγράμματα Σπουδών, τα οποία θα έχουν διαφορετική διάρκεια φοίτησης, α) τρίμηνη β) εξαμηνιαία και γ) ετήσια. Η φοίτηση σε όλες τις μορφές θα είναι υποχρεωτική. Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων ετήσιας διάρκειας οι εκπαιδευτικοί θα επιλέγονται με εξετάσεις και θα τους χορηγείται εκπαιδευτική άδεια. Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων εξάμηνης και τρίμηνης φοίτησης οι εκπαιδευτικοί δεν φεύγουν από την τάξη και αξιοποιείται η μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Η επιτυχής φοίτηση θα παρέχει πιστοποίηση στον εκπαιδευτικό και θα μοριοδοτείται ανάλογα.
 
Ε. Ίδρυση κλάδου εκπαιδευτικών πληροφορικής (ΠΕ19) στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Η επιτυχής λειτουργία του θεσμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα (961 σχολεία ΕΑΕΠ) (;!!!), στο πλαίσιο του προγράμματος των οποίων διδάσκεται το μάθημα της πληροφορικής σε όλες τις τάξεις, καθιστά απαραίτητη τη δημιουργία κλάδου εκπαιδευτικών πληροφορικής (ΠΕ19) στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό η Υπουργός Παιδείας υπέγραψε σχετική Υπουργική Απόφαση.
ΣΤ. Αποσπάσεις με κριτήρια
Το τρέχον σχολικό έτος εφαρμόστηκε, για πρώτη φορά, αντικειμενικό σύστημα αποσπάσεων που στηρίζεται σε πρόταση ομάδας εργασίας, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ, καθώς και αιρετά μέλη υπηρεσιακών συμβουλίων. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική τομή, με την οποία δίνεται οριστικό τέλος στο όργιο ρουσφετιού, στις πελατειακές σχέσεις που αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, με την εμπλοκή μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, υπηρεσιακών παραγόντων, πολιτευτών, βουλευτών, υπουργών κ.ά. Μετά την πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος η Υπουργός, αποδεχόμενη σχετική πρόταση των ομοσπονδιών, θα καλέσει την ομάδα εργασίας να επανεξετάσει τυχόν αδικίες ως προς τη μοριοδότηση των επιμέρους κριτηρίων και όποιες δυσλειτουργίες του συστήματος διαπιστώθηκαν.
Ζ. Αξιοποίηση πλεονάζοντος χρόνου προϋπηρεσίας
Το θέμα της διευκρίνησης του τρόπου αξιοποίησης του πλεονάζοντος χρόνου προϋπηρεσίας που θα προκύψει από τους οριστικούς πίνακες κατάταξης έχει απασχολήσει το Υπουργείο Παιδείας, αφού η μη προσμέτρησή του δημιουργεί προβλήματα σχεδόν στο σύνολο των εκπαιδευτικών. Για το θέμα οι υπηρεσίες του Υπουργείου έχουν απευθύνει σχετικό ερώτημα στα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία και αναμένεται απάντηση.
Η. Αντιμετώπιση ιδιαίτερων προβλημάτων
Για τα ιδιαίτερα προβλήματα που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση της χώρας και στη ζωή των μαθητών θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν με διακριτικότητα και σεβασμό στην αξιοπρέπεια των παιδιών και των οικογενειών τους. Στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, δηλαδή εκεί που έχουμε μεγάλη σχολική διαρροή, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σε συνοικίες με εξαιρετικά μεγάλα προβλήματα υπάρχει ήδη ειδικό πρόγραμμα υποστήριξης των παιδιών, με τη βοήθεια των σχολικών επιτροπών των Δήμων.
Επίσης όπου αλλού διαπιστώνονται ιδιαίτερα προβλήματα θα υπάρχει στοχευμένη υποστήριξη των μαθητών σε συνεργασία με αρμόδια όργανα του σχολείου και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 
Πηγή: Διαδικτυακός τόπος: www.esos.gr, 22/12/2011

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011

Απολύσεις στο δημόσιο

ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ TASK FORCE ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΕΝΣΤΟΛΩΝ ΟΙ Δ.Υ. ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΜΙΣΟ
Απολύσεις... με Task Force στο Δημόσιο και εφεδρεία νούμερο δύο για τους πενηντάρηδες το 2012 ετοιμάζουν στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Εναρκτήριο λάκτισμα στον Αρμαγεδδώνα που έρχεται για τους εργαζομένους στο Δημόσιο αποτελεί η αποτυχία του μέτρου της εφεδρείας, την οποία επιβεβαίωσε χθες επισήμως ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δημήτρης Ρέππας.

 

Ταυτόχρονα βέβαιη θεωρείται η απομάκρυνση του ενός από τους δύο υπαλλήλους που υπηρετούν σήμερα στο Δημόσιο και ιδιαίτερα στο στενό πυρήνα του κράτους, καθώς τρόικα και κυβέρνηση έχουν συμφωνήσει (με βάση και το Μεσοπρόθεσμο) για 150.000 αποχωρήσεις ώς το 2015.

Μάλιστα ο κ. Ρέππας μιλώντας για πρώτη φορά για «καθαρόαιμες» απολύσεις υπαλλήλων χωρίς τον μανδύα της εφεδρείας, υπογράμμισε ότι παρόμοιες λύσεις μπορούν να συζητηθούν αρκεί να υπηρετούν τη μεταρρύθμιση του κράτους, να βασίζονται στην αξιολόγηση και να τεθούν στο τραπέζι ως συγκεκριμένη πρόταση.

Με αξιολόγηση

Αναλύοντας επακριβώς το πλαίσιο ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης είπε ότι απολύσεις «θα μπορούσαν να γίνουν μόνον εφόσον υπηρετούν μια συνολική ποιοτική μεταβολή της δημόσιας διοίκησης και κατόπιν αξιολόγησης με αυστηρά κριτήρια όλων των δομών της διοίκησης και των προσώπων. Υπάρχουν υπηρεσίες που δεν είναι χρήσιμες και υπάλληλοι που δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ρέππας, «αλλά αναζητούμε τη μέθοδο, τη διαδικασία αξιολόγησης των υπαλλήλων».

Ο υπουργός δεν απέκλεισε ακόμη την παράταση του χρόνου της εφεδρείας ώστε να υπάρξει ένα δεύτερο κύμα το 2012 και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να αλλάξουν τα κριτήριά της και να συμπεριλάβουν εργαζόμενους σε κατώτερα όρια ηλικίας, διευρύνοντας έτσι τη δεξαμενή των υπαλλήλων που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο πρόσωπό τους το μέτρο, στην περίπτωση βέβαια που κάτι τέτοιο ζητηθεί από την τρόικα, η οποία αναμένεται να αξιολογήσει τα αποτελέσματα τον Ιανουάριο. Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης χαρακτήρισε την εφεδρεία ως ένα δραστικό μέτρο, το οποίο «ρίχνει κάστρα και σπάει ταμπού» και παράλληλα παραδέχτηκε ότι τα αποτελέσματα είναι μέχρι στιγμής πτωχά.

Μόνο 10.000

Συγκεκριμένα, οι αποχωρήσεις έως τώρα δείχνουν ότι μόνο το ένα δέκατο των υπαλλήλων που έχουν υπογράψει τις διαπιστωτικές πράξεις (περίπου 10.000) θα ενταχθεί στην πραγματικότητα σε καθεστώς εφεδρείας ή σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, καθώς οι υπόλοιποι θα συνταξιοδοτηθούν κανονικά. Οι σχετικές αιτήσεις συνταξιοδότησης, μάλιστα, όπως είπε ο κ. Ρέππας, υποβλήθηκαν ώς τις 6 Οκτωβρίου 2011 ως συνέπεια του πολυνομοσχεδίου για το νέο βαθμολόγιο - μισθολόγιο στο Δημόσιο.

Παράλληλα, ο κ. Ρέππας στάθηκε στη συνεργασία του υπουργείου με την Task Force για τη μεταρρύθμιση του κράτους, την οποία χαρακτήρισε εποικοδομητική. Πρόθεση μάλιστα του υπουργείου, όπως έκανε γνωστό, είναι να υπογράψει με τους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής ομάδας δράσης και σχετικό μνημόνιο, στο οποίο θα περιγράφονται όλα τα μέτρα για την αναμόρφωση του κράτους και κυρίως η διαδικασία για την αξιολόγηση του προσωπικού και των δομών, καθώς και για τη δημιουργία του επιτελικού κράτους.

Κατά τον Δ. Ρέππα, οι αποχωρήσεις από το Δημόσιο, προκειμένου να έχουμε καλύτερο κράτος, μπορούν να γίνουν μόνον έπειτα από αξιολόγηση και σίγουρα όχι σε ένα διάστημα ενός-δύο μηνών, από τη στιγμή μάλιστα που δεν υπάρχουν και τα όργανα και οι απαραίτητες διαδικασίες. Οπως ανέφερε δε η αξιολόγηση μπορεί να γίνει και θα γίνει με την Task Force, με την οποία υπάρχει πολύ καλή συνεργασία, η οποία μάλιστα, «είναι πολύ προωθημένη σε σχέση με τα άλλα υπουργεία».

Αν και, όπως είπε, από τους 680.000-700.000 υπαλλήλους που υπάρχουν σήμερα στο στενό δημόσιο τομέα και τα ΝΠΔΔ, οι μισοί είναι εκπαιδευτικοί (περίπου 190.000 άτομα) και ένστολοι (περίπου 155.000 άτομα), όπου -όπως παραδέχθηκε- δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια αποχωρήσεων, υποστήριξε ότι θεωρεί εφικτό το στόχο για μείωση του Δημοσίου κατά 150.000 υπαλλήλους (από τους υπόλοιπους μισούς) μέχρι το 2015. «Ο στόχος είναι εφικτός. Πρέπει όμως αυτό να γίνει με προσοχή ώστε να μην υπάρξει ουσιαστική και λειτουργική κατάρρευση του κράτους».

Σε ερώτηση εάν αυτό μπορεί να γίνει και με απολύσεις, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης είπε χαρακτηριστικά πως «δεν έχουμε κανένα κόλλημα σε απολύσεις, όχι όμως όπως γίνονται σήμερα, αλλά ως αποτέλεσμα μιας μεταρρύθμισης στο κράτος, ύστερα από αξιολόγηση των υπαλλήλων».

Τέλος βέβαιη θα πρέπει να θεωρείται, η άρση της απόλυτης προστασίας της μονιμότητας στο Δημόσιο, κατά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2013, καθώς όπως όλα δείχνουν είναι κάτι που έχει ήδη τεθεί στην ημερήσια διάταξη.
Πηγή: Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 16/12/2011

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011

Ημερίδα για τα νέα αναλυτικά προγράμματα


Τα νέα αναλυτικά προγράμματα είναι προ των πυλών.
Ποιες είναι οι αλλαγές που επιφέρουν στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής;
Ποιος ο ρόλος των σχολικών βιβλίων στο νέο σχολείο;
Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα που αφορούν γενικότερα το παρόν και το μέλλον της  ελληνικής εκπαίδευσης, θα γίνει μια προσπάθεια να απαντηθούν στην ημερίδα που διοργανώνει ο Σύλλογος Αποφοίτων της Φιλοσοφικής Σχολής "Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ".
Ένα θέμα που ενδιαφέρει τους εκπαιδευτικούς τόσο της δευτεροβάθμιας όσο και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γι' αυτό η παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη!

Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 17.30 στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης, Γωνία Εθνικής Αμύνης και Αλεξάνδρου Σβώλου.

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011

Ποδαρικό από την εφορία για το... δίσεκτο 2012

ΤΟΣΟ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΣΤΙΣ 5.000 ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ, ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΟΛΩΝ

ΑΝ Η ΚΑΚΗ μέρα φαίνεται από το πρωί, τότε «σημαδούρα» για την κακή χρονιά είναι η...

 

Πρωτοχρονιά. Το ευτυχές 2012 -πέμπτο διαδοχικό έτος ύφεσης- θα ξεκινήσει με μείωση των καθαρών αποδοχών για όλους τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους η οποία θα ξεπεράσει ακόμη και το 10%. Τόσο η μείωση του αφορολογήτου στις 5.000 ευρώ όσο και η προείσπραξη της εισφοράς αλληλεγγύης μέσω του μισθού (είναι η λογιστική διευθέτηση όπως την είχε χαρακτηρίσει ο υπουργός Οικονομικών, μια διευθέτηση όμως που μας αναγκάζει να πληρώσουμε από τις αρχές του 2012 έναν φόρο που θα καταβάλλαμε στα μέσα του 2013) κουτσουρεύουν τους μισθούς όλων: ιδιωτικών και δημόσιων υπαλλήλων, νέων κάτω των 30 ετών και συνταξιούχων άνω των 65.

Ο σχετικός πίνακας συνοψίζει τις συνέπειες του διπλού φόρου με τον οποίο ξεκινάει η χρονιά. Για τον εργένη καθώς και τον εργαζόμενο με ένα ή δύο παιδιά, το «κούρεμα» κυμαίνεται από 2,64% έως 3,74%, ανάλογα με το ύψος των αποδοχών. Δηλαδή εργαζόμενος με μισθό 2.000 ευρώ το μήνα θα χάσει 66,7 ευρώ από τα καθαρά του. Σε χειρότερη μοίρα θα βρεθούν οι τρίτεκνοι και οι τετράτεκνοι. Ο εργαζόμενος με τρία παιδιά των 1.600 ευρώ θα αποχαιρετίσει 162,58 ευρώ και θα ψάχνει να βρει για ποιο λόγο μειώθηκαν οι αποδοχές του κατά 10,16%. Δεν θα γλιτώσει ούτε ο συνταξιούχος άνω των 65 ετών. Και γι' αυτόν το αφορολόγητο θα μειωθεί από τις 12.000 ευρώ, που ήταν για το 2011, στα... 5.000 ευρώ. Αφορολόγητο 9.000 ευρώ κρατούν μόνο όσοι έχουν σύνταξη κάτω των 650 ευρώ το μήνα, δηλαδή ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο των 9.000 ευρώ. Ολοι οι υπόλοιποι θα υποστούν ετήσια επιβάρυνση 700 ευρώ. Ο,τι ισχύει για τους άνω των 65 ισχύει και για τους κάτω των 30.

Κι αυτά θα είναι μόνον η αρχή. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, πρέπει να εξοφλήσουμε με τα χαράτσια του 2011. Εντός του πρώτου διμήνου πρέπει να πληρωθούν:

1. Η προτελευταία και η τελευταία δόση του πολυεκκαθαριστικού.

2. Η δεύτερη δόση από το χαράτσι της ΔΕΗ.

3. Το ΕΤΑΚ του 2009 από όσους δεν το έχουν πληρώσει.

4. Ο ΦΑΠ του 2010 και η έκτακτη εισφορά στην ακίνητη περιουσία.

Βέβαια, οι δύο τελευταίοι φόροι -που βαρύνουν κυρίως μεγαλοϊδιοκτήτες- θα εισπραχθούν υπό μία προϋπόθεση: ότι το υπουργείο Οικονομικών θα καταφέρει να θέσει σε λειτουργία το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο. Προς το παρόν, το έργο έχει ανατεθεί στους... φορολογούμενους, οι οποίοι καλούνται να ελέγξουν τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους και να τα διορθώσουν εφόσον χρειαστεί, προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθούν μια σειρά από εκκαθαριστικά φόρων (ΕΤΑΚ 2009, ΦΑΠ 2010, ΦΑΠ 2011, έκτακτη εισφορά ακινήτων).

Κάποιοι που θα πάρουν την απόφαση να τακτοποιήσουν τις αυθαιρεσίες στα ακίνητά τους, όπως και αυτοί που μπήκαν στη διαδικασία τακτοποίησης των ημιυπαιθρίων, θα πληρώνουν τις δόσεις για όλη τη διάρκεια του 2012.

Όσοι καταφέρουν να αντεπεξέλθουν σε όλα αυτά τα «χτυπήματα» πρέπει να προετοιμαστούν και για το ισχυρότερο: το εκκαθαριστικό του 2012. Για τους περισσότερους θα αποτελέσει πραγματικό εφιάλτη, καθώς συμπυκνώνει μια σειρά από μέτρα τα οποία, ενώ έχουν νομοθετηθεί, δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί:

1. Η αύξηση κατά 40% των τεκμηρίων διαβίωσης. Χαμηλοσυνταξιούχοι, αγρότες, νέοι εργαζόμενοι, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τεκμαρτό εισόδημα ύψους 10-12.000 ευρώ για... πλάκα. Αρκεί μόνο ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο. Τώρα που το αφορολόγητο είναι στις 5.000 ευρώ, τα τεκμήρια θα οδηγούν αυτομάτως σε επιβολή φόρου αρκετών εκατοντάδων ευρώ.

2. Η κατάργηση της έκπτωσης των αποδείξεων. Αν μάλιστα δεν καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε το 25% του εισοδήματος του 2011 σε αποδείξεις, θα πληρώσουμε επιπλέον φόρο. Ως εισόδημα, θεωρείται είτε το πραγματικό είτε το τεκμαρτό.

3. Μέσω του εκκαθαριστικού του 2012, θα εισπραχθεί η εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2011. Άρα στο φόρο που αναλογεί από την κλίμακα θα πρέπει να προσθέσουμε και ποσό ύψους 1%-4% επί του εισοδήματος ως «καπέλο».

4. Η μείωση του αφορολογήτου στις 5.000 ευρώ μάς έχει δημιουργήσει μια αναδρομική υποχρέωση, καθώς το μέτρο ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου 2011. Πάνω από 400-500 ευρώ επιπλέον φόρος θα εμφανιστεί μόνο εξαιτίας αυτού του μέτρου στα εκκαθαριστικά του 2012.

5. Ψαλιδίστηκαν όλες οι φορολογικές εκπτώσεις: τόκοι στεγαστικών δανείων, ενοίκια κύριας κατοικίας, φροντιστήρια παιδιών κ.λπ.

Του Θάνου Τσίρου
Πηγή: Εφημερίδα ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 11/12/2011

"Ellada, agapi mou"

Στους λόγους που πρέπει η Ευρώπη να αγαπά την Ελλάδα αναφέρεται ο καθηγητής Etienne Roland. Ζητά να μην αφεθούν οι τεχνοκράτες να την εξευτελίζουν και να τη γονατίζουν.
Σε άρθρο του στην Γαλλική εφημερίδα "Le monde" με τίτλο "Ellada, agapi mou" ο Etienne Roland, πρώην διευθυντής της Γαλλικής Σχολής στην Αθήνα και καθηγητής της ελληνικής αρχαιολογίας στο πανεπιστήμιο Paris I Panthéon καυτηριάζει την εικόνα που δίνεται για την χώρα μας.
O καθηγητής εκφράζει, τη δυσαρέσκεια του για τις επιθέσεις που δέχεται η χώρα μας την οποία χαρακτηρίζει κοιτίδα του πολιτισμού.
"Αισθάνομαι βαθιά ταπεινωμένος, όταν μία εφημερίδα τολμά να ισχυρίζεται, ότι η Ελλάδα είναι μία" χώρα ίσως λιγότερο "ευρωπαϊκή" απ' ότι φαίνεται", σημειώνει και προσθέτει:
"Είμαι ταπεινωμένος, όταν οι Γάλλοι συμπατριώτες μου κάνουν αυτό το κακό στην ιστορία και παρουσιάζουν το μύθο του Έλληνα ψεύτη και πονηρού".
Στη συνέχεια ο κ. Roland, εξηγεί γιατί η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα και σίγουρα είναι περισσότερο ευρωπαϊκή από χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία.
"Δεν θα σταθώ παρά σε μερικά σημεία. Αν η Ελλάδα δεν είναι μία ευρωπαϊκή χώρα, ποιος αξίζει αυτόν τον τίτλο; Οι Γερμανοί ή η δόλια Αλβιόνα, της οποίας ο πιο μεγάλος της ποιητής Byron, έχει ήδη κατηγορηθεί για την λεηλασία της χώρας του Ομήρου;
Πιο Ευρωπαϊκή είναι η Αγγλία που δεν θέλει καμία ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και κυρίως σε εκείνες τις χώρες που της στοιχίζουν χρήματα; Δεν είναι αυτή που έφερε στην Ελλάδα τον στρατό και τον βασιλιά στο τέλος του Β Παγκοσμίου Πολέμου προκαλώντας έναν κατακλυσμό, τον οποίο η χώρα επρόκειτο να πληρώσει πολύ ακριβά. Και αυτό έγινε στη χώρα που μπορεί μάλιστα να καυχηθεί για την αντίσταση της κατά της ναζιστικής κατοχής", αναφέρει ο κ. Rolland.

Θεμέλιο η ελληνική κουλτούρα
Ο καθηγητής εξηγεί τους λόγους ο Βαλερί Ζισκάρ Ντ' Εστέν ήθελε την επιστροφή της Ελλάδας στην Ευρώπη και πάλεψε γι' αυτό.
"Ο Ντ' Εστέν ήθελε να επιστρέψει την Ελλάδα στην Ευρώπη επειδή, λέει, η δημοκρατία και η κουλτούρα προέρχονταν από αυτή την χώρα. Ίσως, να υπήρχαν περισσότερα να πούμε για αυτή την αθηναϊκή δημοκρατία, τη δουλεία και τον ιμπεριαλισμό.
Αλλά η έμφαση είναι σε λάθος σημείο, γιατί το πρόβλημα δεν είναι να γνωρίσουμε που γεννήθηκε η δημοκρατία, το πρόβλημα είναι να αναγνωρίσουμε ότι η ελληνική κουλτούρα, ας την πούμε ελληνορωμαϊκή, είναι το μοναδικό θεμέλιο μέσα σε μία ιστορία που δημιουργήθηκε μέσα σε αντιπαλότητες και παγκόσμιους πολέμους. Αυτή η διάσημη ελληνική κουλτούρα έθρεψε την Αναγέννηση, τα γράμματα όπως και τις τέχνες, τους κλασσικούς μας του 17ου αιώνα και εμπότισε τις ελίτ του 18ου αιώνα ανά τον κόσμο. Ο 19ος αιώνας έπαιξε έναν ουσιαστικό ρόλο στην εξάπλωση των ελληνικών τεχνών και γραμμάτων δημιουργώντας ένα ρεύμα "νεο-κλασσικό" που το ξαναβρίσκουμε στο Εδιμβούργο- το οποίο ήταν ένα από τα κέντρα και όπου ήθελαν να χτίσουν έναν Παρθενώνα", σημειώνει.

Υπάρχει κράτος χωρίς χρέη;
Στη συνέχεια, αφού αναφέρεται στις επιδόσεις της Ελλάδας στις τέχνες και τον πολιτισμό, αλλά και στους μεγάλους Έλληνες του 20ου αιώνα, καλεί τους επικριτές της χώρας μας να αναρωτηθούν αν υπάρχει κράτος χωρίς χρέη.
"Όσο για τις κατηγορίες για απάτη και σπατάλη, ποια χώρα δεν σπατάλησε δεκάδες δισεκατομμύρια πρόσφατα;" αναρωτιέται, και καταλήγει ζητώντας να μην αφήνουμε τους τεχνοκράτες να γονατίζουν τους φίλους μας.
"Δεν σημαίνει κάτι αν η Ελλάδα είναι περισσότερο ή λιγότερο ευρωπαϊκή, δεδομένου ότι τα θεμέλια της Ευρώπης δεν υπάρχουν χωρίς τον ελληνισμό. Ανακαλούμε ότι η Ευρώπη είναι μία φοινικική πριγκίπισσα που την απήγαγαν οι Κρήτες, δημιουργώντας συγκρούσεις ανάμεσα στην Δύση και στην Ανατολή. Η Ευρώπη έχει επίσης ανατολίτικες ρίζες. Η Ευρώπη δεν υπάρχει για να θεμελιώσει τράπεζες και τραπεζίτες, υπάρχει για να θεμελιώσει μία κουλτούρα και μία κουλτούρα ελληνική είναι ένα από τα στοιχεία που μας ενώνουν. Δυστυχώς υπάρχουν πια πολύ λίγα!
Ζήτω η Ελλάδα! Ας μην αφήνουμε τους τεχνοκράτες να γονατίζουν τους φίλους και αδερφούς μας και ακόμα λιγότερο να τους εξευτελίζουν και να μας εξευτελίζουν".


Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011

Μετέωρος o διαγωνισμός εκπαιδευτικών

ΠΡΟΣ ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Η οικονομική κρίση οδηγεί σε ματαίωση τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών. Επρόκειτο να διεξαχθεί το 2012. Θα συμμετείχαν περίπου 100.000 υποψήφιοι καθηγητές, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί. Μελετάται η διενέργεια διαγωνισμού περιορισμένης κλίμακας για ειδικότητες στις οποίες παρατηρείται έλλειψη διδακτικού προσωπικού.


Μετέωρος o διαγωνισμός εκπαιδευτικών

Στον «αέρα» βρίσκεται ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος επρόκειτο να γίνει το 2012. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο διαγωνισμός τον οποίο περιμένουν με αγωνία σχεδόν 100.000 νέοι υποψήφιοι δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και καθηγητές δεν θα γίνει λόγω της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα και με δεδομένο ότι και την ερχόμενη σχολική χρονιά ο αριθμός των διορισμών θα κινηθεί σε «μηδενικά επίπεδα», όπως έγινε και φέτος.

Πηγή: Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ, 7/12/2011

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011

«Κούρεμα» στα κονδύλια των σχολικών επιτροπών


ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ
Σχολεία που λειτουργούν χωρίς θέρμανση, καθηγητές που φέρνουν αναλώσιμα από το σπίτι, παιδιά που μπαίνουν για μάθημα πεινασμένα, αίθουσες χωρίς φως... Επιστροφή στο κρυφό σχολειό ή προσαρμογή στα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα τροϊκανής έμπνευσης;


Η κατακόρυφη μείωση των κονδυλίων που προορίζονται για τις σχολικές επιτροπές, αρμόδιες για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων, αποτελεί γεγονός με πολλά παρεπόμενα και δυσάρεστες εκπλήξεις για όλους τους εμπλεκόμενους. Οι υπουργικές εξαγγελίες περί «διά βίου μάθησης» και «πειραματικών σχολείων» πόρρω απέχουν από την πραγματικότητα όπως καταγράφεται στην καθημερινότητα μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών.
«Τα χρήματα είναι μειωμένα κατά 2/3 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή δόση. Τα 246 χιλιάδες ευρώ έγιναν 86 χιλιάδες. Υποτίθεται ότι θα "καλύψουν" ανάγκες 9 νηπιαγωγείων, 10 δημοτικών, 4 γυμνασίων, 3 λυκείων και ενός πολυκλαδικού! Αν και έφτασαν στο δήμο αρχές Σεπτέμβρη έχει επιδειχθεί απερίγραπτη ολιγωρία στην προώθησή τους προς τις σχολικές επιτροπές» καταγγέλλει ο διευθυντής του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Φιλαδέλφειας Μανώλης Φουλεδάκης.
Αποτέλεσμα; «Κανένα σχολείο της περιοχής δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν έχουν χρήματα για να πληρώσουν ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, για να αγοράσουν πετρέλαιο και να κάνουν απολυμάνσεις. Οι ευθύνες μετακυλίονται στους γονείς», συμπληρώνει. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου δεν έχει απαντήσει σε έγγραφο των διευθυντών σχολείων της Ν. Φιλαδέλφειας.
Όπως σημειώνει ο Γιάννης Ζαμπετάκης, μέλος του συλλόγου γονέων του 7ου Δημοτικού, «πριν από ένα μήνα τελείωσαν απαραίτητα είδη για την υγιεινή των παιδιών του νηπιαγωγείου. Αναγκαστήκαμε να δώσουμε από το δικό μας απόθεμα. Είναι πλέον 800 ευρώ».

Αλλού η κατάσταση έχει ξεφύγει εκτός ορίων. Στο 19ο Λύκειο Αθήνας η ΔΕΗ επιχείρησε να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος το οποίο παρέμενε απλήρωτο. Σε σχολείο της Γκράβας έκοψαν το φυσικό αέριο για τους ίδιους λόγους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει θέρμανση. Ιδιαίτερα οξύ είναι το πρόβλημα θέρμανσης στη βόρεια Ελλάδα.

Ο Δημήτρης Κοντός, αντιπρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΜΕ), υπογραμμίζει ότι «καταγγελίες διδασκόντων κάνουν λόγο για παιδιά που μπαίνουν σε παγωμένες αίθουσες, ελλείψει χρημάτων για πετρέλαιο. Φανταστείτε τι θα γίνει όταν πιάσει πολύ κρύο»...

Όπως σημειώνει η Χρύσα Χατζηιωάννου, καθηγήτρια Βιολογίας στο συγχωνευμένο 8ο-47ο Γυμνάσιο Λύκειο Αθήνας, «δεν συζητάμε αν μας φτάνουν τα χρήματα αλλά αν έχουν κατανεμηθεί τα ήδη μειωμένα. Στο ένα από τα σχολεία τελείωσε το μελάνι του φωτοτυπικού και αναγκαζόμαστε να πάμε στο άλλο κτίριο, δύο τετράγωνα μακριά. Ζητήσαμε από το κληροδότημα του σχολείου να μας στείλουν αναλώσιμα, μολύβια, χαρτί, μελάνια κ.λπ.».

Περισσότερο από 50% μειωμένη είναι και η δόση που θα πάει στις σχολικές επιτροπές δημοτικών διαμερισμάτων της Αθήνας. «Το 5ο δημοτικό διαμέρισμα έπαιρνε 310 χιλιάδες και τώρα θα πάρει 120 χιλιάδες ευρώ. Σε σχολεία 320 μαθητών υπάρχει μία καθαρίστρια αντί για δύο. Περίπου 20 ολοήμερα στο 5ο διαμέρισμα χρειάζονται τραπεζοκόμους. 'Οπου υπάρχουν τους πληρώνουν οι γονείς. Αλλού δίνουν μόνο... ξηρά τροφή» σημειώνει ο Ανδρέας Θεολόγος, μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

*Ψάχνοντας στοιχεία για το ρεπορτάζ, ήρθαμε ξανά αντιμέτωποι με φαινόμενα υποσιτισμού παιδιών. Σε σχολεία υποβαθμισμένων περιοχών σύλλογοι γονέων αναζητούν μέσω του δήμου και της εκκλησίας λύση για συσσίτια 100 τουλάχιστον μαθητών δημοτικού και γυμνασίου. Στην Ελλάδα του 2011 παιδιά λιποθυμούν, κάποια τρώνε μία φορά την ημέρα!


Της ΝΑΝΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
Πηγή: Εφημερίδα ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 13/11/2011

Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2011

Οι περικοπές πνίγουν την παιδεία


ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΑΣΦΥΞΙΑ

Κατάρρευση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας τα τελευταία δύο χρόνια, με τη «συμβολή» του μνημονίου, δείχνουν πλέον καθαρά οι αριθμοί για την Ελλάδα.
Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν από την ΟΛΜΕ στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών, που έγινε πριν από μερικές μέρες στις Βρυξέλλες.


Όπως επισημαίνει στην «Κ.Ε.» ο γ.γ. της ΟΛΜΕ Θ. Κοτσιφάκης, «όταν οι δαπάνες για τη δημόσια παιδεία φθάσουν, όπως υπολογίζεται, μόλις στο 2,23% του ΑΕΠ, αντιλαμβανόμαστε πως οι επιπτώσεις στο δημόσιο σχολείο θα είναι δραματικές. Η μείωση των κρατικών δαπανών από το 2009 μέχρι και το 2015 θα είναι της τάξης των 1.436 εκατ. ευρώ, δηλαδή μείωση κατά 19,2%»!

Τον περασμένο Ιούλιο ανακοινώθηκε επιπλέον περικοπή δαπανών για την εκπαίδευση που προβλεπόταν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, από 2,058 δισ. ευρώ σε 1,694 δισ. ευρώ, δηλαδή μείωση κατά 18 %!

Αυτό σημαίνει στην πράξη, όπως λένε οι εκπαιδευτικοί, περαιτέρω μείωση των κρατικών δαπανών για την παιδεία από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων του προϋπολογισμού.

Το υπουργείο Παιδείας συγχώνευσε συνολικά 1.933 σχολεία, από τα οποία 1.523 στην πρωτοβάθμια και 410 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν 1.056 σχολεία, 851 από τα 10.798 (7,8%) στην πρωτοβάθμια και 205 από τα 3.185 στη δευτεροβάθμια (6,5%), ενώ οι καταργήσεις και συγχωνεύσεις συνεχίζονται.

Οι καθηγητές λένε, επίσης, ότι καταργούνται ή υποβαθμίζονται υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα:

*Καταργήθηκε η ενισχυτική διδασκαλία στο γυμνάσιο, υποβαθμίστηκε η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

*Υποβαθμίστηκαν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Κλείνουν 22 από τα 58 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Αναστέλλεται η λειτουργία των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων.

*Καταργείται ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Υποβαθμίζεται σταδιακά ο θεσμός των βιβλιοθηκών που δημιουργήθηκαν από συγχρηματοδοτούμενα κονδύλια, ενώ επιβάλλονται πλέον τμήματα από 28-30 μαθητές.


Ειδικότερα, για τα σχολικά τμήματα: Ένας στους τέσσερις μαθητές (ποσοστό 23,64%) στα λύκεια της Αττικής φοιτά σε τμήμα με περισσότερους από 26 μαθητές. Όπως επισημαίνει στην «Κ.Ε.» ο καθηγητής Στρ. Στρατηγάκης το όριο ήταν 25 μαθητές, ενώ μέχρι το 2010 ο αριθμός αυτός αυξανόταν κατά 10% στις περιπτώσεις όπου υπάρχει πρόβλημα χώρου. Φέτος η προσαύξηση του 10% υπάρχει και εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τον διαθέσιμο χώρο, με αποτέλεσμα να συγκροτούνται πολλά τμήματα με όριο τους 28 μαθητές. Έτσι, 18.117 μαθητές γενικών λυκείων, φοιτούν σε τμήματα με περισσότερους από 25 μαθητές.

Στις χώρες της Ευρώπης ο μέσος όρος μαθητών ανά τμήμα είναι 21,9, ενώ στην Αττική είμαστε ήδη στους 22,45.

«Τις δραματικές συνέπειες των περικοπών», επισημαίνουν οι καθηγητές, «υφίστανται οι ήδη βαριά τραυματισμένες από την οικονομική κρίση ελληνικές οικογένειες. Δεδομένου μάλιστα ότι μειώθηκαν οι επιχορηγήσεις των σχολικών επιτροπών κατά 60%, προκάλεσε οικονομική ασφυξία του δημόσιου σχολείου, που αδυνατεί πλέον να ανταποκριθεί στις καθημερινές λειτουργίες του, ενώ συνεχώς καλούνται οι γονείς να συμβάλουν στη λειτουργία του σχολείου για είδη πρώτης ανάγκης».

Σύμφωνα με τα στοιχεία των καθηγητών: Κατά τη διετία 2010-11 έγιναν 3.400 προσλήψεις εκπαιδευτικών, ενώ συνταξιοδοτήθηκαν 17.500. Το σύνολο των εκπαιδευτικών είναι 160.000, μειώθηκαν δηλαδή πάνω από 10%! Επίσης, οι ετήσιες καθαρές αποδοχές των εκπαιδευτικών είναι πλέον λιγότερες κατά 4 μηνιαίους μισθούς, υπολογιζομένων των περικοπών των νέων κρατήσεων και φόρων που ανέρχονται στο 20%.

Το νέο μισθολόγιο προβλέπει επιπροσθέτως περικοπή 20%, ενώ συνδέει το μισθό με την παραγωγικότητα και την απόδοση. Έτσι το ετήσιο καθαρό εισόδημα θα κυμαίνεται μεταξύ 8.500-17.500 ευρώ. Ο μηνιαίος καθαρός μισθός από 577-680 ευρώ (1ος χρόνος), μέχρι 1.371 ευρώ στα 35 χρόνια.

Όπως τονίζει ο Θ. Κοτσιφάκης, ο μισθός των ελλήνων εκπαιδευτικών, που ήταν ήδη στο 50% του μέσου όρου του μισθού των εκπαιδευτικών της ευρωζώνης έμεινε μισός τα δύο τελευταία χρόνια.

Μειώσεις όμως υπέστησαν και οι συνταξιούχοι. Αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας από 60 ή 65 στα 70, καθώς και τα έτη υπηρεσίας από 35 σε 40, ενώ καταργήθηκε η ειδική διάταξη για τους εκπαιδευτικούς που προέβλεπε χορήγηση μειωμένης σύνταξης με 30 χρόνια υπηρεσίας στα 60 χρόνια του εκπαιδευτικού.

Ακόμη και στην Πορτογαλία, όπου η οικονομική κατάσταση είναι παρόμοια με της Ελλάδας και η τρόικα επιβάλλει πολιτική λιτότητα, οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση. Όταν ο βασικός μισθός είναι 485 ευρώ, οι μισθοί των εκπαιδευτικών κυμαίνονται από 1.236 ευρώ τον πρώτο χρόνο και φθάνουν στα 3.076 (μεικτά) στα 29 χρόνια. Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση εργάζονται 148.955 εκπαιδευτικοί και στην τριτοβάθμια 25.092.

Και εκεί όμως οι εκπαιδευτικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 800 εκατ. ευρώ το 2011 και προβλέπεται να μειωθούν κατά 600 εκατ. ευρώ το 2012. Τα σχολεία που έκλεισαν τα τελευταία χρόνια ανέρχονται σε 3.500, ενώ εξίσου θλιβερή είναι -και εκεί-, η οικονομική εικόνα των εκπαιδευτικών λειτουργών, αφού: Μειώθηκε ο 14ος μισθός κατά 50% και ο αριθμός των εκπαιδευτικών κατά 4.528 ευρώ. Αντίστοιχα, αυξήθηκε ο αριθμός των εκπαιδευτικών που εντάχθηκαν στο ταμείο ανεργίας κατά 38,5%.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία κάλεσε όλες τις οργανώσεις-μέλη της να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τους έλληνες συναδέλφους τους στέλνοντας επιστολές και διαμαρτυρίες στην κυβέρνηση, ενώ προγραμματίζεται έκτακτη συνδιάσκεψη για να δώσουν απάντηση στα όσα συμβαίνουν εναντίον της Ελλάδας.

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Πηγή: Εφημερίδα ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 29/10/2011

Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011

Αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο νομοσχέδιο για το νέο μισθολόγιο - βαθμολόγιο


Ξεκίνησε πριν από λίγο η συζήτηση στην Ελληνική Βουλή για την ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο μισθολόγιο (Πλήρες όνομα νομοσχεδίου: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-15»).

Στο νομοσχέδιο αυτό έχουν κατατεθεί αλλαγές της τελευταίας στιγμής (οι περισσότερες ενσωματώθηκαν κατά την προπαρασκευή του στην σχετική επιτροπή της Βουλής και είναι ως επί το πλείστον ευνοϊκότερες) και είναι πιθανόν να υπάρξουν και άλλες αλλαγές κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Οι αλλαγές, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα σημεία του νέου νομοσχεδίου, τα οποία ενδιαφέρουν κυρίως τον εκπαιδευτικό κόσμο, είναι τα παρακάτω:

1. Για τους νεοδιοριζόμενους η αναγνώριση προϋπηρεσίας (δημόσια ή ιδιωτική) δεν μπορεί να ξεπερνά τα επτά (7) έτη.

2. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης κατατάσσονται ως μόνιμοι στο Βαθμό Δ, οι κάτοχοι διδακτορικού (συναφούς) στο Βαθμό Δ ως δόκιμοι και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού (τουλάχιστον μονοετούς) στο Βαθμό Ε ως δόκιμοι.

3. Αλλαγές είχαμε στα επιδόματα θέσεων ευθύνης ως εξής:
ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: 900 € από 700€
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣ/ΚΗΣ & ΕΚΠ/ΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ: 450€
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 400€ παραμένει το ίδιο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: 400 παραμένει το ίδιο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ 350 παραμένει το ίδιο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 9/ΘΕΣΙΩΝ: 300€ από 250€
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΩΣ 8/ΘΕΣΙΩΝ: 250€ παραμένει το ίδιο
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ Κ.Α.: 150€
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ 1/Θ-3/Θ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ: 100€ από 70€.

4. ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ. Οι ώρες υπερωριακής εργασίας (απογευματινές) δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 20 μηνιαίως. Για τους εκπαιδευτικούς η ωριαία αμοιβή ορίζεται στα δέκα (10) €.

5. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ – ΑΠΕΡΓΙΑ. Άλλαξε προς το δυσμενέστερο η περίπτωση αποχής υπαλλήλου από τα καθήκοντά του, αφού ο μήνας θα λογίζεται για 25 μέρες (όπως και στην απεργία) αντί για 30. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερες κρατήσεις σε περίπτωση απεργίας από το κανονικό (1/25 του μηνίαιου μισθού αντί 1/30, ανά μέρα απεργίας).

6. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΡΙΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. Στην κατάταξη των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων στο νέο βαθμολόγιο δεν αλλάζει κάτι εκτός από το ότι το όριο για την κατάταξη στο βαθμό Β πέφτει από τα 23 στα 21 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας. Έτσι η κατάταξη αυτή διαμορφώνεται ως εξής (για ΠΕ):
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΒΑΘΜΟΣ
0-3 : ΣΤ
4-9 : Ε
10-15 : Δ
16-21 : Γ
21 ΚΑΙ ΑΝΩ : Β
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ: Α
ΚΑΤΟΧΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ & ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: -6 ΕΤΗ (ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ)
ΚΑΤΟΧΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ: -2 ΕΤΗ

7. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Βασικές προϋποθέσεις για όλους τους υποψηφίους:
1. Να έχουν επιτύχει τους στόχους τους κατά 90% τα δύο τελευταία χρόνια.
2. Να έχουν υπηρετήσει στην αμέσως κατώτερη βαθμίδα διοίκησης από αυτή στην οποία είναι υποψήφιοι (Π.χ. Εάν θέλουν να γίνουν Προϊστάμενοι Διεύθυνσης να έχουν χρηματίσει Διευθυντές Σχολείων, που είναι η προηγούμενη βαθμίδα Διοίκησης).
Α. ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΒΑΘΜΟΣ Α & Β.
Β. ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΒΑΘΜΟΣ Α, Β & Γ.
Γ. ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΒΑΘΜΟΣ Α, Β, Γ & Δ.

8. ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ.
Στο παρόν νομοσχέδιο θεσπίζεται και νέα κλίμακα φορολογίας για τα εισοδήματα του 2011 που έχει ως εξής:


Ολόκληρο το κείμενο του νομοσχεδίου, όπως κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή, μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Τ.Δ.

Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2011

Πώς μεθοδεύεται από το υπουργείο η εργασιακή εφεδρεία χιλιάδων εκπαιδευτικώνΑς μην υπάρχει καμιά αμφιβολία. Τα βήματα ήδη ακούγονται, οι σκιές αρχίζουν να προβάλλουν. Μόνο οι υπάλληλοι της συναίνεσης, οι κατασκευαστές του εφικτού και οι θεατές της ζωής δεν ακούνε και δεν βλέπουν ή κάνουν ότι δεν ακούν και ότι δεν βλέπουν.

«Κατασκευάζουν» βήμα-βήμα την εργασιακή εφεδρεία των εκπαιδευτικών. Οργανώνουν, με αριστοτεχνικό τρόπο, τον ακρωτηριασμό. Έτσι που να ξεσπάσει με τη φυσικότητα της βροχής που ακολουθεί τις αστραπές και τους κεραυνούς.

«Η εφεδρεία προβλέπεται και για τους εκπαιδευτικούς, αλλά σε επόμενη φάση», δήλωσε η υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου, μιλώντας στο ραδιόφωνο Real FM το πρωί της Δευτέρας 3/10/2011 και την επόμενη μέρα (4/10) το επανέλαβε σε συνέντευξή της στο "Έθνος": «Άμεσα δεν θα ισχύσει η εφεδρεία για τους εκπαιδευτικούς. Πρέπει πρώτα να προχωρήσουμε σε αναδιοργάνωση του προσωπικού και μετά βλέπουμε...».

Η υφυπουργός Παιδείας δεν ψεύδεται. Μίλησε για επόμενη φάση, απλά ξέχασε να πει πως το υπουργείο Παιδείας εργάζεται πυρετωδώς για την ετοιμασία αυτής της επόμενης φάσης.

Τα πρώτα κομμάτια του παζλ έχουν ήδη μπει στη θέση τους και ήδη το τοπίο διαμορφώνεται.


Η μεθόδευση του "ώριμου φρούτου"

* Ένας από τους βασικούς μοχλούς μείωσης των οργανικών θέσεων είναι η συγχώνευση - κατάργηση σχολικών μονάδων. Ως γνωστόν, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δ. Ρέππας αναμένεται να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα υποχρεούνται όλα ανεξαιρέτως τα υπουργεία να μειώσουν κατά 30% τις δομές τους. Ήδη στο χώρο της εκπαίδευσης άρχισαν με τη συγχώνευση σχολείων που έδωσε ταμείο 1.050 σχολεία λιγότερα το 2011, περισσότερους μαθητές στο τμήμα και κάμποσες εκατοντάδες εκπαιδευτικούς να ψάχνουν οργανική θέση. Για το 2012 οι κ.κ. «πρώτα ο μαθητής» ετοιμάζουν νέο πακέτο. Οι πληροφορίες μιλάνε για νέο κύμα συγχωνεύσεων - καταργήσεων περίπου 1.000 σχολείων. Αλίμονο στα Γυμνάσια και τα Λύκεια των 6, 7, και 8 τμημάτων, αλίμονο στα συστεγαζόμενα, σε αυτά που βρίσκονται στο ίδιο συγκρότημα, στα εσπερινά, στα ΣΔΕ, σε όσα πληρώνουν ενοίκιο, στα μεγάλα αστικά κέντρα και στην ξεχασμένη περιφέρεια. Εκατοντάδες νέες οργανικές θέσεις θα σβήσουν από το χάρτη, εκατοντάδες εκπαιδευτικοί θα βρεθούν ξαφνικά στο πουθενά. Να η πρώτη μαγιά.

* Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί η αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών. Ήδη το μήνυμα πήγε στους καθηγητές των ΤΕΙ, όπου αφού το υπουργείο Παιδείας μείωσε για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά το έκτακτο διδακτικό προσωπικό στους 1.300 από 4.000 κάλεσε τους μόνιμους καθηγητές «να εργαστούν και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία των ιδρυμάτων». Βεβαίως πριν από όλους η αύξηση του ωραρίου βρήκε τους άλλους -πλην εκπαιδευτικών- «τεμπέληδες δημοσίους υπαλλήλους».

Κάθε πόλεμος αρχίζει με τα λόγια και το υπουργείο Παιδείας έχει συμπληρώσει πολλά ένσημα στην προσπάθειά του να πείσει την κοινή γνώμη ότι οι εκπαιδευτικοί εργάζονται εξαιρετικά λίγες ώρες. Στην κατάλληλη συγκυρία, μέσα στο 2012, είναι σίγουρο ότι θα προχωρήσει στην «αναμόρφωση του ωραρίου των εκπαιδευτικών». Εξάλλου το προσχέδιο του υπουργείου Παιδείας με τον εύηχο τίτλο «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Διοίκησης της Εκπαίδευσης - Πρώτα ο μαθητής - Πρώτα η σχολική μονάδα - Νέα Διοίκηση για το Νέο Σχολείο» προβλέπει ότι «σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού η αναπλήρωση στα διδακτικά του καθήκοντα γίνεται με εντολή του διευθυντή από εκπαιδευτικό της ίδιας σχολικής μονάδας, κατά προτίμηση της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας, που έχει κενό στο ημερήσιο διδακτικό ωράριο εργασίας του. Η άρνηση συμμόρφωσης στο ανωτέρω εκπαιδευτικό καθήκον συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα» (Άρθρο 18).

Ένα δίωρο ή ένα τρίωρο επιπλέον π.χ. για τους καθηγητές σημαίνει 8-10.000 καθηγητές περίσσευμα!

* Με τις αλλεπάλληλες, αλλοπρόσαλλες και αντιεκπαιδευτικές αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, με το ξεχαρβάλωμα και το ράβε-ξήλωνε των ειδικοτήτων στην τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση, αλλά και με κάτι περίεργες τοποθετήσεις ειδικοτήτων σε περιοχές που δεν είχαν κενά, αίφνης μερικές χιλιάδες εκπαιδευτικοί συγκεκριμένων κλάδων αναζητούν απεγνωσμένα ωράριο. Είναι γνωστή η κατάσταση εκατοντάδων καθηγητών ξένων γλωσσών, γυμναστών, καθηγητών Πληροφορικής, οικονομολόγων, τεχνολόγων, καθηγητών τεχνικών ειδικοτήτων οι οποίοι, χωρίς δική τους ευθύνη, έχουν μείνει χωρίς ωράριο και οργανική θέση. Είναι σίγουρο ότι το υπουργείο Παιδείας «κατασκευάζει» αδύνατους κρίκους για να νομιμοποιήσει τις επιλογές του. Δεν θα αργήσει η μέρα που με έναν ιδιότυπο μαλθουσιανισμό θα υποβάλει στην κοινή γνώμη το ερώτημα: «Μπορεί να πληρώνει το Δημόσιο υπαλλήλους του που κάθονται;».

* Φυσικά μέσα στη στόχευση του υπουργείου Παιδείας βρίσκονται ήδη και εκατοντάδες εκπαιδευτικών, οι οποίοι λόγω διαφόρων προβλημάτων υγείας βρίσκονταν τα τελευταία χρόνια είτε με μειωμένο ωράριο, είτε σε άλλες υπηρεσίες εκτός σχολικής τάξης. Περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης ήδη έχουν χαρτογραφήσει το χώρο και σε κάθε ευκαιρία, με τη βοήθεια των παλατιανών δημοσιογράφων, μιλάνε για 1.500 προβληματικούς εκπαιδευτικούς που «όπως καταλαβαίνετε το Δημόσιο δεν έχει την πολυτέλεια να τους πληρώνει».


Η πολιτική αυτή δεν αφήνει κανέναν εκπαιδευτικό απ' έξω

Όπως πολύ εύστοχα έχει επισημάνει η εκπαιδευτικός Ν. Γεωργιάδου από την Κάλυμνο, το «βιογραφικό σημείωμα» των εμπνευστών της εκπαίδευσης την εποχή του ΔΝΤ περνά και διαχέεται σε κάθε πράξη τους. Πώς θα ήταν ποτέ δυνατό αυτοί που βγάζουν στο σφυρί το δημόσιο πλούτο, που συμμετέχουν στην «αυγή της Οδύσσειας» με κυνισμό διαλαλώντας την ως μεσοπρόθεσμη επένδυση, που ψάχνουν τις κωλότσεπες του άνεργου για να δουν αν δικαιούται το χαρτζιλίκι της ανεργίας, που βάζουν λουκέτο σε εκατοντάδες σχολεία, που διαλαλούν ότι «το μνημόνιο είναι ευτυχία», να εμπνευστούν και να εφαρμόσουν στην εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς κάτι διαφορετικό;

Η κυρίαρχη πολιτική οικοδομεί την πολιτική της επιχειρηματολογία κατηγορώντας το κράτος πρόνοιας ως «υπερφορτωμένο κράτος», ως «γραφειοκρατικό παραλογισμό», ως «ελέφαντα» που ισοπεδώνει τις «ζωτικές δυνάμεις» της κοινωνίας, δηλαδή τον Σύνδεσμο Βιομηχάνων, κάτω από το βάρος του κόστους του. Μισθοί, κοινωνική ασφάλεια, συντάξεις, δωρεάν υγεία, δωρεάν παιδεία, προστασία της μητρότητας, όλα αυτά τα στοιχεία που διασφαλίζουν τους όρους της αξιοπρεπούς διαβίωσης των ανθρώπων και της προαγωγής του πολιτισμού είναι «βαρίδια» στα πόδια της νέας «ιεράς συμμαχίας». Αναπτύσσεται μια πολιτική ορολογία που μοιάζει με τη «λιποδιάλυση» που υπόσχονται τα ινστιτούτα αδυνατίσματος. Μόνο που το «λίπος» που πρέπει να «καεί» στην προκειμένη περίπτωση είναι οι κατακτήσεις των δυνάμεων της εργασίας.

Να το πούμε καθαρά: Άλλαξαν τα ανεμολόγια και οι ορίζοντες. Εδώ «πριονίζονται ρίζες! Και όποιος, χωμένος στις συστάδες των θάμνων που τον περιβάλλουν, χάνει το δάσος από το οπτικό του πεδίο, καλό είναι να κάνει ένα βήμα στα πλάγια για να δει καθαρότερα μπροστά του.

Η πολιτική αυτή δεν αφήνει κανέναν εκπαιδευτικό έξω. Αν απέναντι σε αυτό το μακελειό δεν υψωθεί τείχος ακαταμάχητο, τότε δεν θα περάσει πολύς καιρός που χιλιάδες, ναι πολλές χιλιάδες εκπαιδευτικοί θα χάσουν τη δουλειά τους και όσοι απομείνουν θα εργάζονται σε εργασιακό καθεστώς γαλέρας με μισθούς που δεν θα ξεπερνούν το 50% του μισθού του 2009. Και γι' αυτό ας μην έχει αμφιβολίες κανείς! Γιατί όταν πετάς κρέας στους καρχαρίες, δεν φεύγουν, μαζεύονται περισσότεροι.

Το υπουργείο Παιδείας, ως ευαγγελιστής της αγοράς, βιάζεται να υποδυθεί το ρόλο αυτού που γελά καλά επειδή γελά τελευταίος. Ωστόσο, κι αν τα βουνά μοιάζουν ακίνητα, οι γεωλόγοι ξέρουν καλά πως ζούμε σε μια θάλασσα στεριάς. Γελιούνται όσοι πιστεύουν ότι έχουν κλείσει τις θύελλες μια για πάντα σε γυάλινα κλουβιά. Όσοι πίστεψαν και πολύ περισσότερο όσοι καραδοκούσαν πως θα έχουν «αιώνια» τους εκπαιδευτικούς και όλο το λαό όπως το χιόνι στο βουνό να λιώνει για να αυξάνουν τις εμπορικές ιδέες τους. Πολύ γρήγορα το εκπαιδευτικό κίνηµα, ο κόσμος της εργασίας, θα σηκωθεί στις µύτες των ποδιών του, θα διαπεράσει τα φράγµατα των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, θα συντρίψει τη ρητορική τού άδικου λόγου και θα ορθώσει πύργο ατίθασο στη Σαλώµη του νεοφιλελευθερισµού που ετοιµάζεται να περιφέρει το κεφάλι της Παιδείας προσφορά στους επιχειρηματίες της γνώσης.

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ
Πηγή: Εφημερίδα Η ΑΥΓΗ, 15/10/2011

Σημείωση σύνταξης: Τα παραπάνω μόρια του πίνακα για την αξιολόγηση αυτών που θα υπαχθούν σε καθεστώς εφεδρείας έχουν δημοσιευθεί στην εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ στις 16/9/2011. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σχετικό άρθρο στον παρακάτω σύνδεσμο:
ΑΡΘΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2011

Το νέο μισθολόγιο - φτωχολόγιοΑνακοινώθηκε τελικά -εν τω μέσω της νυκτός- το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο για το νέο ενιαίο (ο Θεός να το κάνει ενιαίο αφού εξαιρούνται: δικαστικοί, σώματα ασφαλείας, στρατιωτικοί, γιατροί ΕΣΥ κλπ.)μισθολόγιο, το οποίο αποδείχτηκε τελικά το "νέο φτωχολόγιο" ή το κοινωνικό επίδομα εργασίας για τη μεγαλύτερη μάζα των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα μεταξύ των οποίων βέβαια και οι εκπαιδευτικοί.

Το νέο μισθολόγιο είναι τελικά πολύ πιο ακραίο και οδυνηρό από ότι τα περισσότερα σενάρια ή οι περίφημες "διαρροές στον τύπο" προέλεγαν. Στην ουσία όχι μόνο κανένας εκπαιδευτικός δεν πρόκειται να πάρει καμία αύξηση, αλλά συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο: οι καθαρές αποδοχές των εκπαιδευτικών μειώνονται κατά μέσο όρο από 15% έως 20%.
Έτσι εξαναγκάζεται ο πρωτοδιόριστος εκπαιδευτικός να πάει να δουλέψει σε κάποιο νησί της Ελλάδας ή σε κάποια άλλη απομακρυσμένη περιοχή, παίρνοντας ως πρώτο μισθό 660€ καθαρά το μήνα. Κι αυτό εάν προηγουμένως έχει ξαναδουλέψει στο δημόσιο ως αναπληρωτής ή ωρομίσθιος, ειδάλλως θα πάρει στο χέρι το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 577 €, ασφαλιζόμενος υποχρεωτικά στο ΙΚΑ (ν.3865/2010).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
Το νέο μισθολόγιο - φτωχολόγιο έχει σε γενικές γραμμές τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. ΒΑΘΜΟΙ. Οι αμοιβές του κάθε υπαλλήλου προσδιορίζονται πλέον καθοριστικά από το βαθμό στον οποίο βρίσκεται. Η αλλαγή από βαθμό σε βαθμό γίνεται μόνο με αξιολόγηση από υπηρεσιακά συμβούλια (ο τρόπος και η αναλυτική διαδικασία θα διευκρινιστεί με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης μέσα στο επόμενο εξάμηνο).

Οι βαθμοί ορίζονται σε έξι και είναι οι παρακάτω:
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΒΑΘΜΟΣ
0-2 : ΣΤ
3-6 : Ε
7-10 : Δ
11-14 : Γ
15-19 : Β
20 ΚΑΙ ΑΝΩ : Α

Όμως ειδικά για την κατάταξη των υπαλλήλων κατά την πρώτη φορά (δηλαδή τώρα) δε θα εφαρμοστεί η παραπάνω κατηγοριοποίηση, αλλά αυτή που ακολουθεί (η οποία είναι σαφώς ποιο φειδωλή, αφού γίνεται χωρίς την περιβόητη αξιολόγηση):

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΒΑΘΜΟΣ
0-3 : ΣΤ
4-9 : Ε
10-15 : Δ
16-23 : Γ
23 ΚΑΙ ΑΝΩ : Β

Οι αμοιβές τώρα που ορίζονται για κάθε βαθμό (μιλάμε πάντα για εκπαιδευτικούς, δηλαδή κατηγορία ΠΕ) είναι οι παρακάτω:
Σημείωση: Οι μισθοί αυτοί αφορούν άγαμο (ή άτεκνο σύμφωνα με τη νέα ορολογία εκπαιδευτικό) χωρίς κανένα άλλο επίδομα (ούτως ή άλλως δεν έμειναν και πολλά για να μπερδευτούμε {για τα επιβιώσαντα επιδόματα βλέπε παρακάτω)})

ΒΑΘΜΟΣ - ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΜΙΚΤΑ
ΣΤ : 1092
Ε : 1201
Δ : 1382
Γ : 1589
Β : 1907
Α : 2098

2. ΚΛΙΜΑΚΙΑ. Τα κλιμάκια παραμένουν με διαφορετική όμως μορφή απ' ότι τα ξέραμε. Ενώ δηλαδή με το προηγούμενο μισθολόγιο η μισθοδοσία στο δημόσιο είχε σχέση μόνο με τα περίφημα κλιμάκια (18), αυτά τώρα έχουν άμεση σχέση με το βαθμό και στην ουσία αποτελούν μια μικρή αύξηση ελεημοσύνης κυρίως για αυτούς/αυτές που δεν θα καταφέρουν κατά την αξιολόγηση να ανεβούν στον επόμενο βαθμό.
Τα νέα κλιμάκια λοιπόν έχουν ως εξής (την παρουσίαση δανειζόμαστε από την σχετική εργασία του Παλάγκα Ιωάννη, ειδικού συνεργάτη της ΔΟΕ):
3. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ.
Τα μοναδικά επιδόματα που παραμένουν με το νέο μισθολόγιο είναι:

Α.ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 700
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 400
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 400
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 370
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ 350
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 250
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ Κ.Α. 150
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ 1/Θ-3/Θ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 70

Β.ΚΙΝΗΤΡΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ)
Το επίδομα αυτό μπορεί να καταβάλλεται μία φορά κατ’ έτος, μετά από πιστοποιημένη, μέσω της έκθεσης αξιολόγησης, επίτευξη των στόχων σε ποσοστό πάνω από 80% κατά το προηγούμενο έτος και μπορεί να ισούται με προσαύξηση μέχρι 10% του βασικού μισθού, εφόσον επιτεύχθηκαν οι στόχοι σε ποσοστό μέχρι και 90% και 25% του βασικού μισθού, εφόσον επιτεύχθηκαν οι στόχοι σε ποσοστό από 90% και πάνω.

Γ.ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ
Διατηρούνται ως έχουν δηλαδή:
Χριστούγεννα: 500€
Πάσχα: 250€
Επίδομα Αδείας: 250€
Σύνολο: 1.000 € / έτος

Δ.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ):
Καταργείται το επίδομα γάμου (οικογενειακή παροχή) που ήταν 35 € και αυξάνεται το επίδομα των ανήλικων παιδιών ως εξής
1 παιδί από 18 € αυξάνεται σε 50 €
2 παιδιά από 36 € αυξάνεται σε 70 €
3 παιδιά από 83 € αυξάνεται σε 120 €
4 παιδιά από 130 € αυξάνεται σε 170 €
5 παιδιά από 203 € αυξάνεται σε 240 €
Στην ουσία δεν πρόκειται για καμία αύξηση . Υπάλληλος με 2 παιδιά έπαιρνε επίδομα γάμου 35 € + 36 € επίδομα παιδιών=71 € Τώρα θα παίρνει 70 €.

Ε.ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:
Ορίζεται πλέον ενιαία για όλες τις περιοχές (καταργούνται οι κατηγοριοποιήσεις) σε 100€.

ΣΤ. Υπάρχει βέβαια και το Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας το οποίο όμως -προς το παρόν!- δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς. Επίσης να σημειώσουμε πως καταργείται και το επίδομα Ειδικής Αγωγής!!!

Από όλα τα παραπάνω καταλαβαίνουμε πως οδηγούμαστε σε ένα νέο καθεστώς στο δημόσιο τομέα και στην εκπαίδευση, το οποίο γίνεται πιο αυταρχικό και φαίνεται να στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: αξιολόγηση, εντατικοποίηση της εργασίας, περιορισμός μισθολογικού κόστους. Το τελευταίο εννοείται πως πέρα από τις τεράστιες μειώσεις μισθών αφορά και στις απολύσεις, οι οποίες - απ' ότι φαίνεται- δεν πρόκειται να σταματήσουν στις 30.000 εργαζομένων που απολύονται φέτος - υπό το καθεστώς βέβαια της εφεδρείας (κατά ευφημισμόν)- αλλά αντίθετα προβλέπεται να συνεχιστούν και τα δύο επόμενα χρόνια τουλάχιστον, φτάνοντας τον συνολικό αριθμό των υπό απόλυση υπαλλήλων στις 150.000 - 200.000!!!

Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι μια συνολική αφύπνιση των εργαζομένων και κυρίως των εκπαιδευτικών γιατί το σκηνικό για τη συνέχεια προβλέπεται ιδιαίτερα ζοφερό. Μπρος γκρεμός (απόλυση) και πίσω ρέμα (μισθοί πείνας)... Μόνο με ενιαία αγωνιστική συμπαράταξη όλων των δυνάμεων μπορούμε να απαιτήσουμε αυτό το οποίο αποτελεί αυτονόητο για τους λαούς που ξέρουν να στέκονται και να αντιστέκονται με αξιοπρέπεια: εργασία για όλους με αξιοπρεπείς αμοιβές και κοινωνική δικαιοσύνη!...

Τ.Δ.

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011

30.000 υπάλληλοι στα 7 βήματαΜΕΤΡΟ-ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ • ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΟΟΣΑ - Ε.Ε. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


Στο εκτελεστικό απόσπασμα με επτά βολές που καλύπτουν όλο το Δημόσιο και αφορούν όλους τους εργαζομένους στήνει η κυβέρνηση τους δημόσιους υπαλλήλους ρίχνοντας στον Καιάδα της εφεδρείας 30.000 εργαζόμενους μέσα στο επόμενο τρίμηνο και ανοίγοντας παράθυρο μαζικών απολύσεων από το 2012, καθώς εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ θα κάνουν φύλλο και φτερό όλες τις υπηρεσίες αξιολογώντας τους υπαλλήλους με στόχο να μπει μαχαίρι στο 30% των υπηρεσιών και με το ΑΣΕΠ να μετατρέπεται από Ανωτατη Αρχή για τις προσλήψεις σε Ανώτατη Αρχή για τις προαναγγελθείσες απολύσεις, δηλαδή την εφεδρεία.

Το μέτρο της εφεδρείας απλώνεται σαν βεντάλια σε όλο τον δημόσιο τομέα, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και περιλαμβάνει όλους τους υπαλλήλους (και τους μόνιμους και όσους έχουν σύμβαση αορίστου χρόνου) και ενώ για τους επόμενους τρεις μήνες προβλέπεται ο εξοβελισμός 30.000 υπαλλήλων -κυρίως εκείνων που είναι ένα ή δύο χρόνια πριν από τη σύνταξη-, το χειρότερο είναι ότι ταυτόχρονα ανοίγεται για το 2012 και 2013 η πόρτα των μαζικών απολύσεων με μείωση κατά 1/3 όλων των υπηρεσιακών μονάδων του Δημοσίου.

Το τελευταίο ισοδυναμεί με Αρμαγεδδώνα που θα επέλθει επί δικαίους και αδίκους στο Δημόσιο, καθώς επιστρατεύονται εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ και τεχνικοί της Ευρωπαϊκής Ενωσης για να περάσουν από αξιολόγηση όλο το προσωπικό σε όλες τις υπηρεσίες με στόχο να πέσει μαχαίρι κατά 30%.Ταυτόχρονα αναζητούνται με ταχεία διαδικασία οι υπηρεσίες εκείνες που ανήκουν στην κεντρική κυβέρνηση και θα κριθεί ότι δεν έχουν λόγο ύπαρξης, όπως και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, οι οποίες θα καταργηθούν αυτοδικαιώς και οι υπάλληλοί τους θα πρέπει να αποδεχτούν υποχρεωτικά μετάταξη ή διαφορετικά θα ενταχθούν σε εφεδρεία. Το βάρος των 30.000 που θα μπουν άμεσα στην εφεδρεία θα σηκώσουν οι υπάλληλοι που βρίσκονται ένα ή δύο χρόνια πριν από τη σύνταξη, όμως από τον καινούργιο χρόνο (2012) όπως και τον επόμενο (2013), που το Μεσοπρόθεσμο προβλέπει την απομάκρυνση 120.000 υπαλλήλων, θα μπουν στην εφεδρεία υπάλληλοι που οι υπηρεσίες τους θα καταργηθούν.

Η εξοικονόμηση εντός του 2012 προβλέπεται να είναι της τάξης των 300 εκατομμυρίων ευρώ και η πρόταση της κυβέρνησης περιλάμβανει επτά δράσεις που ολοκληρώνονται μέχρι το 2013. Οι έξι πρώτες δράσεις θα λάβουν χώρα μέσα στους επόμενους τρεις μήνες και πάντως οπωσδήποτε μέσα στο 2011 και είναι αναλυτικά οι εξής:

1η δράση: Όσοι εργαζόμενοι Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ έχουν σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη τους επόμενους 12 ή 24 μήνες μπαίνουν στην εφεδρεία.

2η δράση: Όσοι μόνιμοι υπάλληλοι (Δημοσίου και ΝΠΔΔ) συνταξιοδοτούνται μέσα στους επόμενους 24 μήνες τερματίζεται η υπαλληλική σχέση τους με την υπηρεσία και καταργείται η οργανική θέση την οποία κατέχουν. Στη συνέχεια μπαίνουν σε καθεστώς προσυνταξιοδότησης.

Αυτοί οι υπάλληλοι έχει υπολογιστεί ότι είναι 18.000 με 20.000 σε όλο τον δημόσιο τομέα.

3η δράση: Οι εργαζόμενοι που είναι απόφοιτοι Λυκείου ή υποχρεωτικής εκπαίδευσης και ανήκουν σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που καταργούνται ή συγχωνεύονται μπαίνουν επίσης σε καθεστώς εφεδρείας. Η όλη διαδικασία τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Όσοι έχουν τις προϋποθέσεις, θα επαναπροσλαμβάνονται το ταχύτερο σε αναλογία ένας προς δέκα. Ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν προγράμματα επανακατάρτισης στο πλαίσιο του ΟΑΕΔ για όσους παραμείνουν στο καθεστώς εφεδρείας. Ο αριθμός των εργαζομένων που θα μπουν στην εφεδρεία με αυτό τον τρόπο έχει υπολογιστεί ότι είναι 1.000 υπάλληλοι.

4η δράση: Φεύγουν με άμεση συνταξιοδότηση όσοι, παρά το γεγονός ότι είχαν δικαίωμα πλήρους σύνταξης, παρέμεναν στην ενεργό υπηρεσία, σύμφωνα με δικαίωμα που η ίδια η πολιτεία τους είχε δώσει να παρατείνουν το ηλικιακό όριο της υποχρεωτικής αποχώρησης από την εργασία τους.

5η δράση: Με ταχείς διαδικασίες θα εντοπιστούν μονάδες και υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης που δεν έχουν λόγο ύπαρξης ή διαθέτουν πολύ μεγάλο ποσοστό πλεονάζοντος προσωπικού. Η αξιολόγηση θα γίνει υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ με νομοθετημένα αντικειμενικά κριτήρια που θα εφαρμοστούν άμεσα, αλλά προς το παρόν κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι αυτά. Από αυτούς τους εργαζόμενους θα ζητηθεί να αποδεχτούν μετάθεση σε άλλη υπηρεσία και όσοι αρνηθούν θα ενταχθούν σε καθεστώς εφεδρείας.

6η δράση: Θα αναζητηθούν και άλλοι φορείς ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, τα οποία θα καταργηθούν ή θα συγχωνευτούν. Πάλι με διαδικασία η οποία θα τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ οι εργαζόμενοι θα τεθούν σε εφεδρεία. Από αυτούς θα επαναπροσληφθεί το 10% και οι υπόλοιποι θα ενταχθούν σε προγράμματα επανακατάρτισης του ΟΑΕΔ. Συνολικά αυτοί οι εργαζόμενοι (της 5ης και 6ης δράσης) υπολογίζεται ότι θα είναι 6.000 με 7.000.

7η δράση: Τέλος, στη δεύτερη φάση του προγράμματος της μείωσης του μισθολογικού κόστους στο Δημόσιο, που αφορά τα έτη 2012 και 2013, θα ανοίξει διαδικασία αξιολόγησης της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων του προσωπικού όλων των δημόσιων υπηρεσιών στο πλαίσιο πρόσφατης μελέτης του ΟΟΣΑ για την ελληνική δημόσια διοίκηση. Η αξιολόγηση θα γίνει με αξιοποίηση της τεχνικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τη συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ. Ειδικά στην αξιολόγηση του προσωπικού η διαδικασία θα τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Στόχος θα είναι η μείωση των υπηρεσιακών μονάδων (όχι των θέσεων του προσωπικού) κατά 30%. Το προσωπικό που θα κριθεί πλεονάζον και δεν θα μπορέσει να απορροφηθεί παραγωγικά σε άλλες θέσεις στο Δημόσιο θα ενταχθεί σε καθεστώς εφεδρείας και στη συνέχεια σε προγράμματα επανακατάρτισης και εναλλακτικής κοινωνικής απασχόλησης.

Κατόπιν όλων αυτών αλλάζουν άρδην τα δεδομένα στο θέμα των προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, μετά και τις έντονες πιέσεις της τρόικας να γίνουν δραστικότατες περικοπές στις δαπάνες. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης μελετά πλέον το ενδεχόμενο για το 2012 και 2013 οι προσλήψεις να παγώσουν εντελώς ή να ισχύσει η αναλογία 1-15.

Της ΕΛΕΝΗΣ ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΗ
Πηγή: Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 3/10/2011

Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

Και... μερικές επίκαιρες γελοιογραφίες!!!


Τσακίζουν τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα


ΚΚΕ: Η επίθεση στα εργασιακά - μισθολογικά δικαιώματα των μισθωτών και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα είναι ενιαία, δεν είναι προσωρινή και μπορεί να την αποκρούσει μόνο ένα πανεργατικό - παλλαϊκό κίνημα


Με το νέο μισθολόγιο η κυβέρνηση μειώνει παραπέρα τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ ήδη τους έχει αφαιρέσει σε ονομαστική βάση πάνω από 5 μισθούς. Οδηγεί το μεγαλύτερο μέρος τους στην εξίσωση με τον ιδιωτικό τομέα, κάτω από το όριο της φτώχειας, στην εξαθλίωση και εξαγγέλλει οριζόντια μεσοσταθμική μείωση των μισθών από 20% έως 40%, περικοπή όλων των επιδομάτων, μείωση έως και κατάργηση κάθε μισθολογικής ωρίμανσης, περικοπή άνω των 1.000 ιατρικών εξετάσεων και φαρμάκων. Οι εξοντωτικές αυξήσεις στην έμμεση και την άμεση φορολογία, με τη μείωση του αφορολόγητου και τα χαράτσια, θα χειροτερεύσουν την κατάσταση και για τους δημόσιους υπάλληλους. Η σύνδεση μισθού - αποδοτικότητας, σε συνδυασμό με το βαθμολόγιο και την αξιολόγηση, θα αποτελέσει εργαλείο χειραγώγησης και πειθαναγκασμού, ενώ η εφεδρεία, η συρρίκνωση και το κλείσιμο κρίσιμων τομέων φέρνουν απολύσεις. Οι συντάξεις και τα ασφαλιστικά δικαιώματα θα υποστούν νέους μεγάλους ακρωτηριασμούς.

«ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ»
Μειώσεις μέχρι και 40%!

Παραπέρα δραστικές περικοπές από 8,6% μέχρι 40%. Πάγωμα ωριμάνσεων και «κριτήρια «παραγωγικότητας» σε σύνδεση με «ομοειδείς κλάδους» του ιδιωτικού τομέα

Συνθήκες γαλέρας στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, τη διαμόρφωση μοντέλου δημόσιας διοίκησης που να υπηρετεί τις νόρμες των μονοπωλίων, κατακρήμνιση των αποδοχών σε σύνδεση και με τη λεγόμενη παραγωγικότητα, μαζικές απολύσεις προκειμένου να καλύψουν τυχόν «απώλειες» από την εργασιακή εφεδρεία, περνάνε στις πρώτες προτεραιότητες κυβέρνησης και ιμπεριαλιστικών Οργανισμών.

Τα παραπάνω ήταν στην ατζέντα χτεσινής συνεργασίας ανάμεσα στους υπουργούς Οικονομικών Ευ. Βενιζέλου, Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δ. Ρέππα με τα υψηλόβαθμα κλιμάκια της τρόικας, που σύμφωνα με τις πληροφορίες θα παραμείνουν στην Αθήνα και την ερχόμενη βδομάδα μέχρι ότου καταλήξουν σε οριστική συμφωνία.

Με το ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, σύμφωνα με τις πρώτες προεργασίες τους, προκύπτουν μειώσεις αποδοχών μέχρι 40%, σε συνέχεια της μέχρι τα σήμερα κλιμάκωσης, επίσης κατάργηση όλων των ειδικών και κλαδικών επιδομάτων για όλους τους εργαζόμενους σε υπουργεία, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ.

Με βάση την υπάρχουσα πληροφόρηση:
Ο κατώτατος μισθός (αποδοχές) διαμορφώνεται στα 780 ευρώ μικτά. Σήμερα, οι κατώτατες αποδοχές είναι στα 853 ευρώ, δηλαδή μετά και την κατάργηση των επιδομάτων, οι παραπέρα περικοπές των αποδοχών, για τα κατώτατα επίπεδα, διαμορφώνονται στα 73 ευρώ το μήνα (μείωση 8,6%). Έτσι οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί για ...«αύξηση» του κατώτατου μισθού (780 από 711 ευρώ μικτά) είναι απόλυτα ψευδεπίγραφοι.
Ακόμη βαρύτερος πέφτει ο πέλεκυς στα ψηλότερα κλιμάκια, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και το ύψος των διάφορων επιδομάτων που χορηγεί ο κάθε φορέας και τα οποία καταργούνται. Σε ειδικές κατηγορίες, όπως στο υπουργείο Οικονομικών, ΕΛΣΤΑΤ, Γενικό Χημείο του Κράτους κ.ά. οι περικοπές υπολογίζονται μέχρι και τα 1.500 ευρώ το μήνα (40%).
Ετσι οι παραπέρα μειώσεις αποδοχών ξεκινούν από 8,6% και φτάνουν στο 40% ή από 73 ευρώ μέχρι και 1.500 ευρώ το μήνα !
Ήδη και με βάση τον εφαρμοστικό νόμο από την 1η Ιούλη του 2011 έχει παγώσει κάθε μισθολογική ωρίμανση, έχουν δηλαδή κόψει και τις μισθολογικές αυξήσεις με βάση τα έτη υπηρεσίας. Το πάγωμα θα συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια, εξανεμίζοντας παραπέρα τους μισθούς, ανεξάρτητα και από το πόσα δήθεν «μισθολογικά κλιμάκια» θα προβλέπουν στο «ενιαίο μισθολόγιο», τα οποία είναι μόνο για το «θεαθήναι».
Με το νέο μισθολόγιο προβλέπουν μισθολογικές ωριμάνσεις κάθε τρία χρόνια, μόνο κάτω από πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μόνο για ένα μικρό αριθμό υπαλλήλων. Για το συγκεκριμένο βάζουν κριτήρια «παραγωγικότητας - αποδοτικότητας» που για την ώρα παραμένουν αδιευκρίνιστα. Η γενική κατεύθυνση, με βάση και την παρεχόμενη από την τρόικα «τεχνογνωσία», είναι η «αποδοτικότητα» δημόσιων φορέων με «ομοειδείς κλάδους» του ιδιωτικού τομέα στο βαθμό που μπορεί να υπάρξει τέτοια σύγκριση. Για την ώρα «μετρήσιμα αποτελέσματα» αποδοτικότητας μπορούν να έχουν μόνο για συγκεκριμένες υπηρεσίες όπως, για παράδειγμα, για τους υπαλλήλους της Εφορίας, ΟΤΑ και άλλων φορέων που κρίνονται για την ικανότητά τους να εισπράξουν τα διάφορα χαράτσια. Είναι φανερό και το ποιο είναι το μοντέλο - πρότυπο του «κρατικού υπαλλήλου» - όπως οι ίδιοι ονομάζουν τους δημόσιους υπαλλήλους - θέλουν να δημιουργήσουν.


Πηγή: Εφημερίδα ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, 1/10/2011

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011

Κλείνουν και τις 700 σχολικές βιβλιοθήκες!


Παραδώστε τα κλειδιά! Κλείνουν και οι σχολικές βιβλιοθήκες! Η κυβέρνηση του Μνημονίου δεν έφαγε μόνο τα βιβλία από τα σχολεία. Τώρα τρώει και τις λιγοστές βιβλιοθήκες που φτιάχτηκαν με κοινοτικά κονδύλια προκειμένου να εξοικονομήσει το εκπαιδευτικό προσωπικό το οποίο απασχολείται σ' αυτές. Κατά τα άλλα, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας εισάγει ως υποχρεωτικό μάθημα την περιβόητη ερευνητική εργασία για την οποία θα βαθμολογηθούν και οι μαθητές, αλλά και οι επιβλέποντες καθηγητές! Σχήμα οξύμωρο μιας πολιτικής που δεν έχει έλεος για κανέναν!

Ζητούν από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς να παραδώσουν τα κλειδιά...
Με εγκύκλιο που υπογράφει ο ειδικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Μ. Κοντογιάννης, ζητείται από τους περιφερειάρχες εκπαίδευσης να φροντίσουν για την "παράδοση του εξοπλισμού και της υλικοτεχνικής υποδομής" των 700 βιβλιοθηκών του ΕΠΕΑΕΚ! Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι περιφερειάρχες εκπαίδευσης πρέπει να μεριμνήσουν ώστε οι βιβλιοθήκες από ζωντανά κύτταρα να μεταβληθούν σε άψυχες αίθουσες "μέχρι την υπογραφή του Νόμου για την αναδιάρθρωση της διοίκησης της εκπαίδευσης". Για το... φιλόδοξο αυτό σχέδιο ζητείται "να παραδοθούν τα κλειδιά της κάθε σχολικής βιβλιοθήκης από τους μέχρι σήμερα υπεύθυνους που αποχωρούν στους διευθυντές σχολικών μονάδων που εδρεύουν"! Οι υπεύθυνοι είναι εκπαιδευτικοί που δεν αποχωρούν με τη θέλησή τους, αλλά επειδή η θέση που κατέχουν είναι πολυτέλεια για το φθηνό σχολείο της κ. Διαμαντοπούλου. Αυτό σημαίνει ότι η βιβλιοθήκη νεκρώνει αφού χάνει τους ανθρώπους που την κάνουν σημείο αναφοράς για την εκπαιδευτική διαδικασία. Διότι ο ρόλος των υπευθύνων δεν είναι απλώς να κρατούν ανοικτές τις βιβλιοθήκες και να δανείζουν βιβλία, αλλά να οργανώνουν πολλαπλές δράσεις σε συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς με επίκεντρο τη βιβλιοθήκη.

Στις σχολικές βιβλιοθήκες του ΕΠΕΑΕΚ των σχολείων όπου γίνεται συγχώνευση, προβλέπει η εγκύκλιος, η σχολική βιβλιοθήκη "θα παραδοθεί στον διευθυντή του σχολείου που προκύπτει μέχρι νεωτέρας".

Η κυρία Διαμαντοπούλου ανέλαβε να υλοποιήσει το «θεάρεστο» έργο της διάλυσης της δημόσιας παιδείας, σχολιάζει ο Θ. Κοτσυφάκης, μέλος του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ. Το προηγούμενο διάστημα έκλεισε για «παιδαγωγικούς» λόγους 1.000 σχολεία. Κατήργησε για τους ίδιους λόγους σημαντικούς θεσμούς που ήθελαν βελτίωση, όπως η πρόσθετη διδακτική στήριξη και η ενισχυτική διδασκαλία. Υποβάθμισε τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών και άλλων μαθημάτων όπως η καλλιτεχνική αγωγή, το δίκαιο, η πληροφορική. Κατήργησε ή υποβάθμισε συνειδητά τις δομές του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων. Άφησε τα σχολεία χωρίς βιβλία. Τώρα ήρθε και η σειρά της κατάργησης των βιβλιοθηκών.

Είναι περίεργο, πικρό, αλλά αληθινό. Μια υπουργός Παιδείας που επαγγέλλεται το «νέο» στην εκπαίδευση να υπογράφει τη ληξιαρχική πράξη θανάτου των σχολικών βιβλιοθηκών. Εύγε, κυρία Διαμαντοπούλου, για το νέο μεταρρυθμισμένο σχολείο σας...

ΤΟΥ Π.ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ
Πηγή: Εφημερίδα Η ΑΥΓΗ, 20/9/2011

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2011

Οδηγίες κατά μάθημα για την αντιμετώπιση της καθυστερημένης αποστολής των σχολικών βιβλίων


Ο Σχολικός Σύμβουλος της 26ης Περιφέρειας Αθηνών Αχιλλέας Μανδρίκας απέστειλε στους εκπαιδευτικούς τις εξής οδηγίες για την αντιμετώπιση της καθυστερημένης αποστολής των σχολικών βιβλίων:

Με το πρώτο σχετικό έχουν προταθεί τρόποι για να αντιμετωπιστεί η καθυστέρηση της αποστολής των σχολικών βιβλίων με την έναρξη του διδακτικού έτους 2011-12. Με το δεύτερο σχετικό δίνονται οδηγίες για το λειτουργικό χειρισμό του θέματος. Σε κάθε περίπτωση, ζητείται από τους Σχολικούς Συμβούλους να στηρίξουν παιδαγωγικά τις σχολικές μονάδες σε αυτή την προσπάθεια. Λαμβάνοντας υπόψη ως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 26ης Περιφέρειας α) την περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των σχολείων β) την άνιση πρόσβαση των μαθητών σε ηλεκτρονικά μέσα μάθησης γ) την ανυπαρξία διαδραστικών πινάκων δ) την περιορισμένη διαθεσιμότητα σε βιντεοπροβολείς ε) την αγωνία των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους προτείνουμε μέχρι την αποστολή των σχολικών βιβλίων τα εξής:

Γενικές οδηγίες

α) Προμήθεια ενός αντιτύπου ανά μάθημα για τον εκπαιδευτικό ως οδηγό της διδακτέας ύλης από τη σχολική βιβλιοθήκη, από περσινά περισσεύματα βιβλίων, από χρησιμοποιημένα βιβλία ή από εκτύπωση μέσω του Ψηφιακού Σχολείου (http://digitalschool.minedu.gov.gr ), της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του ΟΕΔΒ (http://www.oedb.gr:8080/oedvLibrary/user ) και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-schools.gr/books ).

β) Δαπάνη χρόνου για διαμόρφωση του συναισθηματικού κλίματος στην τάξη, ειδικά στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει νέα τάξη. Για το σκοπό αυτό ενδείκνυνται βιωματικά παιχνίδια και ασκήσεις, ομαδικά παιχνίδια εντός και εκτός τάξης, επιτραπέζια παιχνίδια και ποικιλόμορφοι τρόποι έκφρασης, όπως πολλοί εκπαιδευτικοί βίωσαν κατά την πιλοτική φάση του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Παραδείγματα μπορούν να αντλήσουν οι εκπαιδευτικοί και από το 2ο περσινό σεμινάριο της Περιφέρειας.

γ) Χρήση ασκήσεων φιλαναγνωσίας, όπως βιώσαμε στο 1ο περσινό σεμινάριο της Περιφέρειας. Η αξιοποίηση της σχολικής βιβλιοθήκης και εξωσχολικών βιβλίων από το σπίτι θα ενεργοποιούσε τους μαθητές σε αυτό τον τομέα εξυπηρετώντας στόχους του γλωσσικού μαθήματος και όχι μόνο. Προωθήθηκε ήδη στα σχολεία σχετική εγκύκλιος και προτάσεις του ΕΚΕΒΙ.

δ) Υλοποίηση σχεδίων εργασίας σε ενότητες που προσφέρονται από τη διδακτέα ύλη (π.χ. ενότητα «Το Σχολείο μου» ή «Η Γειτονιά μου» στη Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄και Β΄τάξης, ενότητα «Ζούμε σε κοινότητες» στη Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄τάξης ενότητα «Το νερό» στη Γλώσσα Δ΄τάξης κλπ)

Γλώσσα

α) Χρήση του Ανθολογίου (Β΄, Δ΄, ΣΤ΄τάξεις το έχουν, Γ΄και Ε΄τάξεις μπορούν να φέρουν το περσινό) για εξάσκηση στην ανάγνωση με παράλληλη διδασκαλία των γραμματικών φαινομένων από τα προβλεπόμενα εγχειρίδια που καθυστέρησαν

β) Αφιέρωση χρόνου στη γραπτή έκφραση των μαθητών ή στη διαπίστωση του επιπέδου ικανότητάς τους

γ) Φωτοτύπηση κειμένου μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον ο εκπαιδευτικός κρίνει ότι αυτό εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς της διδασκαλίας και θα χρησιμοποιηθεί αρκετές μέρες

δ) Η Α΄τάξη μπορεί να προχωρήσει στη διδασκαλία του προγραφικού σταδίου μόνο με τη χρήση τετραδίων και αργότερα με την αναγραφή του βασικού κειμένου στον πίνακα

Μαθηματικά

α) Δαπάνη χρόνου για επανάληψη βασικών εννοιών και διαπίστωση βασικών ικανοτήτων των μαθητών

β) Χρήση του πίνακα και τετραδίου μαθηματικών, όπου οι μαθητές θα αντιγράφουν και θα επιλύουν ασκήσεις, οι οποίες θα έχουν προηγουμένως διδαχθεί με τη χρήση αντικειμένων, υλικών και βιωματικών προσεγγίσεων ανάλογα με την τάξη και το θέμα

γ) Η Α΄τάξη μπορεί να προχωρήσει κανονικά τη διδακτέα ύλη μόνο με τη χρήση αντικειμένων και τετραδίου

Μελέτη Περιβάλλοντος

α) Χρήση βιωματικών προσεγγίσεων και παρουσιάσεις με τη χρήση πολύμορφης έκφρασης (εξορμήσεις και καταγραφές στην αυλή του σχολείου και στη γειτονιά, κατασκευή αφίσας ανά ομάδα, επισκέψεις σε υπηρεσίες του δήμου κλπ)

β) Χρήση εξωσχολικών βιβλίων που φέρνουν οι μαθητές ή υπάρχουν στη σχολική βιβλιοθήκη (φυτά, ζώα, επαγγέλματα κλπ)

γ) Υλοποίηση συνθετικών εργασιών κάθε μορφής ή υλοποίηση σχεδίων εργασίας

Γεωγραφία

α) Χρήση του χάρτη ή σχολικού άτλαντα

β) Αξιοποίηση άλλου έντυπου υλικού (εφημερίδες, περιοδικά, ταξιδιωτικοί οδηγοί κλπ)

γ) Προβολή βιντεοταινιών που υπάρχουν στη σχολική βιβλιοθήκη

Φυσικά

α) Προσπάθεια για προμήθεια 4-5 σχολικών βιβλίων, τα οποία θα χρησιμοποιούνται ανά ομάδα στο πλαίσιο ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας (αν και δεν είναι τελείως απαραίτητο)

β) Πειραματικές προσεγγίσεις με απλά υλικά

γ) Χρήση εξωσχολικών βιβλίων ανάλογα με το θέμα (ενέργεια, οικοσυστήματα, ήχος, ανθρώπινο σώμα κλπ)

Ιστορία

α) Δαπάνη χρόνου για σύνδεση με την περσινή ιστορία κάθε τάξης

β) Αφήγηση στο κεφάλαιο της μυθολογίας στη Γ΄τάξη χωρίς καμία απαίτηση αποστήθισης με παράλληλη χρήση εξωσχολικών βιβλίων

γ) Φειδωλή χρήση φωτοτυπίας του βασικού κειμένου του μαθήματος (ένα την εβδομάδα) με παράλληλη χρήση και άλλων πηγών σε Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄τάξη

Θρησκευτικά

α) Συζητήσεις στο πνεύμα των κειμένων του σχολικού βιβλίου χωρίς καμία απαίτηση αποστήθισης

Θεωρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν την ευελιξία, τη δημιουργικότητα και την ικανότητα εύρεσης ποικιλίας λύσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης σχολικών βιβλίων. Η υπευθυνότητα, η αξιοπρέπεια και ο αυτοσεβασμός που έχει επιδείξει ο καθένας χωριστά και όλοι μαζί ως εκπαιδευτική κοινότητα, εξασφαλίζουν τη βεβαιότητα ότι οι εκπαιδευτικοί της Περιφέρειας θα αντεπεξέλθουν στην έκτακτη αυτή κατάσταση για την οποία δεν φέρουν ευθύνη αντιμετωπίζοντάς την ως παιδαγωγική και διδακτική πρόκληση.

Πηγή: Διαδικτυακός τόπος: www.esos.gr

Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2011

Οι δέκα στρατηγικές χειραγώγησης των μαζών...1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
Το θεμελιώδες στοιχείο του κοινωνικού ελέγχου είναι η στρατηγική της απόσπασης της προσοχής, που έγκειται στην εκτροπή της προσοχής του κοινού από τα σημαντικά προβλήματα και τις αποφασισμένες από τις οικονομικές και πολιτικές ελίτ αλλαγές, μέσω της τεχνικής του κατακλυσμού συνεχόμενων αντιπερισπασμών και ασήμαντων πληροφοριών.
Η στρατηγική της απόσπασης της προσοχής είναι επίσης απαραίτητη για να μην επιτρέψει στο κοινό να...
ενδιαφερθεί για απαραίτητες γνώσεις στους τομείς της επιστήμης, της οικονομίας, της ψυχολογίας, της νευροβιολογίας και της κυβερνητικής.
«Διατηρήστε την προσοχή του κοινού αποσπασμένη, μακριά από τα αληθινά κοινωνικά προβλήματα, αιχμάλωτη θεμάτων που δεν έχουν καμία σημασία. Διατηρήστε το κοινό απασχολημένο, τόσο πολύ ώστε να μην έχει καθόλου χρόνο για να σκεφτεί – πίσω στο αγρόκτημα, όπως τα υπόλοιπα ζώα». (απόσπασμα από το κείμενο: Αθόρυβα όπλα για ήρεμους πολέμους).

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΥΣΕΩΝ
Αυτή η μέθοδος καλείται επίσης «πρόβλημα- αντίδραση – λύση». Δημιουργείται ένα πρόβλημα, μια προβλεφθείσα «κατάσταση» για να υπάρξει μια κάποια αντίδραση από τον κόσμο, με σκοπό αυτός ο ίδιος να ορίσει τα μέτρα που η εξουσία θέλει να τον κάνει να δεχτεί.
Για παράδειγμα: Αφήνεται να ξεδιπλωθεί και να ενταθεί η αστική βία ή οργανώνονται αιματηρές επιθέσεις που αποσκοπούν στο να απαιτήσει ο κόσμος νόμους ασφαλείας και πολιτικές εις βάρος της ελευθερίας. Ή ακόμα: Δημιουργούν μία οικονομική κρίση ώστε να γίνει αποδεκτή ως αναγκαίο κακό η υποχώρηση των κοινωνικών δικαιωμάτων και η διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών.

3. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για να γίνουν αποδεκτά τα διάφορα απαράδεκτα μέτρα, αρκεί η σταδιακή εφαρμογή τους, λίγο λίγο, επί συναπτά έτη. Κατά αυτόν τον τρόπο επιβλήθηκαν τις δεκαετίες του ΄80 και ΄90 και 2000 οι δραστικά νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες (νεοφιλελευθερισμός):
Ανύπαρκτο κράτος, ιδιωτικοποιήσεις, ανασφάλεια, ελαστικότητα, μαζική ανεργία, μισθοί που δεν εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα, τόσες αλλαγές που θα είχαν προκαλέσει επανάσταση αν είχαν εφαρμοστεί μονομιάς.

4. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
Ένας άλλος τρόπος για να γίνει αποδεκτή μια αντιλαϊκή απόφαση είναι να την παρουσιάσουν ως «επώδυνη και αναγκαία», εξασφαλίζοντας τη συγκατάβαση του λαού τη δεδομένη χρονική στιγμή και εφαρμόζοντάς τη στο μέλλον.
Είναι πιο εύκολο να γίνει αποδεκτή μια μελλοντική θυσία απ’ ό,τι μία άμεση. Κατά πρώτον επειδή η προσπάθεια δεν καταβάλλεται άμεσα και κατά δεύτερον επειδή το κοινό, η μάζα, πάντα έχει την τάση να ελπίζει αφελώς ότι «τα πράγματα θα φτιάξουν στο μέλλον» και ότι οι απαιτούμενες θυσίες θα αποφευχθούν.
Αυτό δίνει περισσότερο χρόνο στο κοινό να συνηθίσει στην ιδέα των αλλαγών και να τις αποδεχτεί με παραίτηση όταν φτάσει το πλήρωμα του χρόνου.

5. ΑΠΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΑΝ ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Η πλειονότητα των διαφημίσεων που απευθύνονται στο ευρύ κοινό χρησιμοποιούν λόγο, επιχειρήματα, προσωπικότητες και τόνο της φωνής, όλα ιδιαίτερα παιδικά, πολλές φορές στα όρια της αδυναμίας, σαν ο θεατής να ήταν μικρό παιδάκι ή διανοητικά καθυστερημένος.
Όσο περισσότερο θέλουν να εξαπατήσουν το θεατή τόσο πιο πολύ υιοθετούν έναν παιδικό τόνο. Γιατί;
«Αν κάποιος απευθύνεται σε ένα άτομο σαν αυτό να ήταν 12 χρονών ή και μικρότερο, αυτό λόγω της υποβολής είναι πολύ πιθανό να τείνει σε μια απάντηση ή αντίδραση απογυμνωμένη από κάθε κριτική σκέψη, όπως αυτή ενός μικρού παιδιού».

6. ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
Η χρήση του συναισθήματος είναι μια κλασική τεχνική προκειμένου να επιτευχθεί βραχυκύκλωμα στη λογική ανάλυση και στην κριτική σκέψη των ατόμων. Από την άλλη, η χρήση των συναισθημάτων ανοίγει την πόρτα για την πρόσβαση στο ασυνείδητο και την εμφύτευση ιδεών, επιθυμιών, φόβων, καταναγκασμών ή την προτροπή για ορισμένες συμπεριφορές.7. Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ
Κάντε το κοινό να είναι ανήμπορο να κατανοήσει τις μεθόδους και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και τη σκλαβιά του.
«Η ποιότητα της εκπαίδευσης που δίνεται στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις πρέπει να είναι η φτωχότερη και μετριότερη δυνατή, έτσι ώστε το χάσμα της άγνοιας μεταξύ των κατώτερων και των ανώτερων κοινωνικών τάξεων να είναι και να παραμένει αδύνατον να γεφυρωθεί».

8. ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ
Προωθήστε στο κοινό την ιδέα ότι είναι της μόδας να είσαι ηλίθιος, χυδαίος και αμόρφωτος.

9. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΝΟΧΗΣ
Κάντε τα άτομα να πιστέψουν ότι αυτά και μόνον αυτά είναι ένοχα για την κακοτυχία τους, εξαιτίας της ανεπάρκειας της νοημοσύνης τους, των ικανοτήτων ή των προσπαθειών τους.
Έτσι, τα άτομα, αντί να εξεγείρονται ενάντια στο οικονομικό σύστημα, υποτιμούν τους εαυτούς τους και νιώθουν ενοχές, κάτι που δημιουργεί μια γενικευμένη κατάσταση κατάθλιψης, της οποίας απόρροια είναι η αναστολή της δράσης. Και χωρίς δράση, δεν υπάρχει επανάσταση.

10. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠ’ Ο,ΤΙ ΑΥΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ
Κατά τα τελευταία 50 χρόνια, η ταχεία πρόοδος της επιστήμης έχει δημιουργήσει ένα αυξανόμενο κενό μεταξύ των γνώσεων του κοινού και εκείνων που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι κυρίαρχες ελίτ.
Χάρη στη βιολογία, στη νευροβιολογία και στην εφαρμοσμένη ψυχολογία, το σύστημα έχει επιτύχει μια εξελιγμένη κατανόηση των ανθρώπων, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά.
Το σύστημα έχει καταφέρει να γνωρίζει καλύτερα τον «μέσο άνθρωπο» απ’ ό,τι αυτός γνωρίζει τον εαυτό του. Αυτό σημαίνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το σύστημα ασκεί μεγαλύτερο έλεγχο και μεγάλη εξουσία πάνω στα άτομα, μεγαλύτερη από αυτήν που τα ίδια ασκούν στους εαυτούς τους.

Πηγή: Διαδικτυακός Τόπος: infognomonpolitics.blogspot.com