Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011

Νέες αλλαγές από το Δημοτικό έως το Λύκειο


Νέα αναλυτικά προγράµµατα, νέοι τρόποι διδασκαλίας, νέα δοµή της διδακτέας ύλης και λιγότεροι διορισµοί µόνιµων εκπαιδευτικών
Αλλαγές από το Δηµοτικό µέχρι και το Λύκειο τη φετινή χρονιά επεξεργάζεται το Υπουργείο Παιδείας. Αλλαγές θα γίνουν και στη δοµή της εκπαίδευσης καθώς στο στελεχιακό δυναµικό της. Παράλληλα το Yπουργείο Παιδείας προσανατολίζεται στον διορισµό περίπου 2.000 µόνιµων εκπαιδευτικών. Από τη νέα σχολική χρονιά θα εφαρµοστούν νέα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση.

Η αρχή θα γίνει πιλοτικά σε 110 - 130 Δηµοτικά και Γυµνάσια τον Σεπτέµβριο του 2011 και τη σχολική χρονιά 2012-13 θα γενικευτούν σε όλα τα σχολεία. Οι αλλαγές αυτές θα αφορούν νέους τρόπους διδασκαλίας και χειρισµού της διδακτέας ύλης, ενώ δεν προβλέπονται νέα βιβλία.

Παράλληλα, πριν από το τέλος Μαρτίου το Υπουργείο Παιδείας αναµένεται να ανακοινώσει νέο ωρολόγιο πρόγραµµα για την Α΄ τάξη του Λυκείου, το οποίο θα εφαρµοστεί τη νέα χρονιά 2011-12.
Στο νέο αυτό πρόγραµµα, όσον αφορά τα µαθήµατα και την ωρολόγια κατανοµή τους, δεν θα υπάρχουν σηµαντικές διαφορέςσε σχέση µε ό,τι ισχύει µέχρι σήµερα, ενώ το µάθηµα της Ιστορίας θα είναι υποχρεωτικό για όλους τους µαθητές της Α΄ τάξης του Λυκείου.

H ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ. Για τις Β΄ και Γ΄ Λυκείου το νέο ωρολόγιο πρόγραµµα µε τις επιλογές µαθηµάτων θα ανακοινωθεί αργότερα, πιθανόν στο τέλος του α΄ εξαµήνου του 2011.
Το Υπουργείο Παιδείας επεξεργάζεται διάφορα σενάρια όσον αφορά την κατανοµή των µαθηµάτων και την ανάπτυξη των επιλογών µαθηµάτων από τους µαθητές, καθώς οι δυο αυτές τάξεις θα συνδέονται άµεσα µε την πρόσβαση στις Ανώτατες Σχολές. Στο σηµείο αυτό υπάρχουν ακόµη διαφορετικές προσεγγίσεις π.χ. όσον αφορά την «τύχη» της διδασκαλίας του µαθήµατος της Πληροφορικής, ενώ υπάρχει µια συµφωνία να συνδέονται τα προς επιλογή µαθήµατα αποκλειστικά µε τη Δέσµη των γνωστικών αντικειµένων των σχολών στις οποίες θα κατευθύνεται ο υποψήφιος.

Τα γενικά χαρακτηριστικά του νέου τρόπου πρόσβασης στα πανεπιστήµια είναι τα παρακάτω:
*Στη διάρκεια της φοίτησής του στη Β΄ και Γ΄ τάξη του Λυκείου ο υποψήφιος θα παρακολουθεί µικρό αριθµό υποχρεωτικών µαθηµάτων, µαθήµατα επιλογής και δραστηριότητες που θα τον οδηγούν στην οµάδα σχολών της επιλογής του.
*Οι σχολές θα καθορίσουν συντελεστές βαρύτητας στα µαθήµατα.
*Στο τέλος του Λυκείου οι υποψήφιοι θα δίνουν εξετάσεις σε τέσσερα µαθήµατα που έχουν προεπιλέξει και στην τελική επίδοση θα συνυπολογίζεται η συνολική αξιολόγησή τους στη Β΄ και τη Γ΄ Λυκείου. Η είσοδος των υποψηφίων θα γίνεται σε σχολές(π.χ Σχολή Θετικών Επιστηµών Αθήνας, Θεσσαλονίκης κ.λπ.) ή σε πανεπιστήµια (π.χ. Πάντειο Πανεπιστήµιο).Η τελική κατάταξή τους σε πανεπιστηµιακά τµήµατα ή τµήµατα ΤΕΙ θα γίνεται έπειτα από αξιολογικές διαδικασίες (εξετάσεις) στη διάρκεια του Α΄ έτους σπουδών.

Το σύστηµα αυτό θα εφαρµοστεί για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2013-2014, δηλαδή θα αφορά τους µαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Λυκείου το επόµενο σχολικό έτος 2011-2012.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. Τη νέα χρονιά θα διοριστούν λιγότεροι µόνιµοι εκπαιδευτικοί σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά (πέρυσι ως γνωστόν διορίστηκαν περίπου 2.800 µόνιµοι εκπαιδευτικοί). Το Υπουργείο Παιδείας θα µπορεί να ανακοινώσει τον συγκεκριµένο αριθµό τον Ιούνιο, όταν θα γνωρίζει τον αριθµό των εκπαιδευτικών που θα υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση, καθώς θα ισχύσει η
Πιλοτική εφαρµογή σε 110 Δηµοτικά και Γυµνάσια τον Σεπτέµβριο του 2011
αναλογία 1 προς 5 (σε κάθε 5 που φεύγουν θα διορίζεται 1).
Σύµφωνα µε πληροφορίες, τη νέα σχολική χρονιά θα προσληφθούν λιγότεροι από 2.000 µόνιµοι εκπαιδευτικοί και µέσα σε αυτούς υπολογίζονται και οι επιτυχόντες και διοριστέοι του επικείµενου διαγωνισµού Ειδικής Αγωγής.

Σύµφωνα µε την Υφυπουργό Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου, η πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας είναι να «τελειώνει» µε τις εκκρεµότητες που υπάρχουν όσον αφορά τους διορισµούς των διάφορων κατηγοριών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ, κατηγορία 40% κ.λπ.), ωστόσο δεν είναι σίγουρο αν οι διορισµοί του 2011 θα συµπεριλάβουν τον συνολικό αριθµό των εκπαιδευτικών τους οποίους το υπουργείο οφείλει να διορίσει.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ. Φέτος δεν θα γίνουν νέες κρίσεις Προϊστάµενων ∆ιευθύνσεων και Γραφείων, ενώ αντίθετα θα γίνουν κρίσεις - επιλογές Σχολικών Συµβούλων. Σε πρώτη φάση δεν θα γίνεται αναφορά σε περιοχές, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αλλαγές στη δοµή (θα καταργηθούν Γραφεία Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης και θα δηµιουργηθούν περισσότερες ∆ιευθύνσεις σε µεγάλους νοµούς καθώς και στο Λεκανοπέδιο και στον Ν. Θεσσαλονίκης).

Παράλληλα το επόµενο χρονικό διάστηµα και οπωσδήποτε πριν από το Πάσχα θα προκηρυχθούν περίπου 10.000 θέσεις διευθυντών σχολικών µονάδων Α/βάθµιας και Β/ βάθµιας εκπαίδευσης.
Το Υπουργείο θα ανακοινώσει τα σχετικά µετά τα µέσα Μαρτίου, όταν θα έχει ξεκαθαριστεί το τοπίο µε τις καταργήσεις -συνενώσεις -ιδρύσεις σχολικών µονάδων.

Οι τελευταίες συγκεντρώνουν τη δικαιολογηµένη αγανάκτηση εκπαιδευτικών και γονιών καθώς φαίνεται ότι το υπουργείο προσανατολίζεται να συγχωνεύσει ή να καταργήσει, σε πρώτη φάση,πάνω από 300 σχολεία πανελλαδικά.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΑΣΕΠ). Για τον γενικό διαγωνισµό των εκπαιδευτικών το Υπουργείο Παιδείας ακόµη δεν έχει καταλήξει όσον αφορά τον χρόνο διεξαγωγής του.
Σύµφωνα µε την υφυπουργό Παιδείας κ. Χριστοφιλοπούλου, η πρόθεση του Υπουργείου είναι να πραγµατοποιηθεί ο διαγωνισµός µέσα στο 2012, ωστόσο τόσο η ηµεροµηνία όσο και οι νέοι όροι διεξαγωγής του διαγωνισµού θα συγκεκριµενοποιηθούν στα τέλη του α΄ εξαµήνου του 2011.

∆εν θα υπάρχει στην προκήρυξη συγκεκριµένος αριθµός προσφερόµενων θέσεων εκπαιδευτικών, ωστόσο είναι φανερό ότι ο αριθµός των προσφερόµενων θέσεων και των ειδικοτήτων θα εξαρτηθεί από τον αριθµό των εκπαιδευτικών που θα κάνουν αίτηση συνταξιοδότησης καθώς και από τις εξελίξεις σε σχέση µε τις καταργήσεις - συνενώσεις - ιδρύσεις σχολείων.


Προ των πυλών η ηλεκτρονική καταγραφή πτυχίων
Του NIKOY MAΣΤΟΡΑ


Σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων θα καταχωριστούν όλοι οι τίτλοι σπουδών που χορηγούνται στη χώρα προκειµένου να δηµιουργηθεί το Εθνικό Προσοντολόγιο.

Όλα τα πτυχία, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, τίτλοι σπουδών κ.λ.π. που απονέµονται από οποιονδήποτε φορέα της εκπαίδευσης, δηµόσιο και ιδιωτικό, από το νηπιαγωγείο µέχρι το πανεπιστήµιο και από τα κέντρα οργάνωσης σεµιναρίων µέχρι τα κολέγια και την επαγγελµατική εκπαίδευση, θα µπαίνουν σε µια κοινή βάση δεδοµένων προκειµένου να ξεκινήσει η εφαρµογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ), σε αντιστοιχία του ευρωπαϊκού, µε 8 διαβαθµισµένα επίπεδα. Ήδη άρχισε η διαδικασία αντιστοίχισης των διάφορων τίτλων σπουδών προς τα επίπεδα, όπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Παιδείας.

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ) στην πράξη θα λειτουργήσει ως µηχανισµός «µετάφρασης» και διασαφήνισης των προσόντων, θα επιτρέπει την ευκολότερη κατανόησή τους και θα βοηθήσει εκπαιδευόµενους και εργαζόµενους που επιθυµούν να µετακινηθούν από χώρα σε χώρα ή να αλλάξουν θέση εργασίας ή ακόµη να αλλάξουν µαθησιακή διαδροµή.

Χρήστες του θα είναι τα άτοµα που σπουδάζουν ή που εργάζονται, φορείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου µάθησης και οι εργοδότες. Έτσι, όταν ξεκινήσει η εφαρµογή του Προσοντολογίου, ο ενδιαφερόµενος θα γνωρίζει ότι ο τίτλος σπουδών του οδηγεί σε συγκεκριµένο επίπεδο προσόντων, ενώ θα µπορεί να µεταπηδήσει σε επόµενο επίπεδο, ενδεχοµένως π.χ. να εισαχθεί σε πανεπιστήµιο από ΙΕΚ υπό προϋποθέσεις, χρησιµοποιώντας και άλλα προσόντα του, όπως η εργασιακή εµπειρία, τα διάφορα σεµινάρια κ.ά.

Αναµένεται ωστόσο σκληρή µάχη ως προς το επίπεδο όπου θα τοποθετηθούν τα πτυχία των κολεγίων, των εργαστηρίων σπουδών, των ΙΕΚ, των διαφόρων κέντρων κατάρτισης αλλά και των ΤΕΙ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.nqf.gov.gr
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ
Πηγή: Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 18/2/2011

Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011

Αρμαγεδδών με κατάργηση εκατοντάδων σχολείων


Με εκπαιδευτικό... Αρμαγεδδώνα ισοδυναμεί η επιχείρηση συγχώνευσης όλων των σχολείων με σχετικά μικρό αριθμό, ανεξάρτητα από το αν λειτουργούν σε αστικά κέντρα ή δύσβατες και ακριτικές περιοχές. Το υπουργείο Παιδείας μέχρι τέλος Φεβρουαρίου θέλει να έχει στα χέρια του τις λίστες κατάργησης-συγχώνευσης σχολείων, "προκειμένου το προσεχές σχολικό έτος να ξεκινήσει με τους ευνοϊκότερους όρους". Δηλαδή, με λιγότερα σχολεία, άρα λιγότερα έξοδα, αλλά κυρίως με λιγότερους εκπαιδευτικούς

Ο στόχος του σχεδίου είναι καθαρά λογιστικός. Υπολογίζεται ότι σε κάθε συγχώνευση χάνεται το 20% των οργανικών θέσεων. Οι "πλεονάζοντες" εκπαιδευτικοί θα τεθούν στη διάθεση της υπηρεσίας κι αν βρουν δουλειά εντός των ορίων των νομών που υπηρετούν, έχει καλώς. Διαφορετικά, το δισάκι τους στον ώμο και όπου τους βγάλει το... φύλλο πορείας. Νέοι διορισμοί ή προσλήψεις θα γίνουν ελάχιστοι. Με τους "υπεράριθμους" εκπαιδευτικούς, εκτιμούν ότι θα καλύψουν τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Αν η κυβέρνηση, παρά τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών και των τοπικών κοινωνιών, κυρίως των γονιών, καταφέρει να σβήσει από τον εκπαιδευτικό χάρτη κάθε σχολείο με μικρό αριθμό μαθητών, θα μιλάμε για κατάργηση χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Αποψιλώνουν τα σχολεία

Ποια σχολεία τελούν υπό κατάργηση; Άλλες πληροφορίες μιλούν για σχολεία με κάτω από 60 μαθητές (αυτή φαίνεται να είναι η ντιρεκτίβα για την περιφέρεια). Για τα αστικά κέντρα, υπάρχει άλλη οδηγία. Μετράνε κεφάλια και κόβουν σχολεία με λιγότερους από 130 μαθητές. Επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει. Τις... λίστες προγραφών καταρτίζουν οι διευθυντές εκπαίδευσης κρυφά από τους εκπαιδευτικούς και τις τοπικές κοινωνίες. Κάποιες πληροφορίες ξεφεύγουν και γίνεται χαμός (βλέπε σχόλια στη διαβούλευση). Πριν από λίγες ημέρες, η υφυπουργός Παιδείας, Εύη Χριστοφιλοπούλου, η οποία επιβλέπει το σχέδιο συγχωνεύσεων, προσπάθησε να βάλει στο παιχνίδι τους δήμαρχους. Τους ζήτησε μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου, το αργότερο, να έχουν "διαγράψει" από φόρμες που τους έχουν δοθεί με τις σχολικές μονάδες της περιοχής τους τα σχολεία που δεν χρειάζονται. Τρεις ημέρες μετά, τους φωνάζουν στο υπουργείο Παιδείας για μια συνάντηση γνωριμίας. Οι δήμαρχοι που θα σπεύσουν να διαγράψουν σχολεία, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, εκτός από το... "μαύρο" που θα φάνε, θα φορτωθούν και τα έξοδα της μεταφοράς των παιδιών σε άλλες περιοχές.

Τρέχα-τρέχα, οδηγέ...

Ο χρόνος μεταφοράς ορίζεται στη μισή ώρα για τα παιδιά του δημοτικού (να πάνε) και στα τρία τέταρτα για τα παιδιά γυμνασίων και λυκείων. Ωστόσο, οι διευθυντές εκπαίδευσης, όπως αποκαλύπτουν σύλλογοι γονέων, κάνουν σχέδια που καταστρατηγούν αυτά τα όρια. Επίσης, σύμφωνα με τις εντολές που τους έχουν δοθεί, πάνε να κλείσουν ακόμα και σχολεία τα οποία έχουν και σεβαστό αριθμό μαθητών, αλλά και άρτιες υποδομές.

Οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών εστιάζονται στις κοινωνικές και παιδαγωγικές επιπτώσεις που θα έχει η διαμόρφωση του νέου εκπαιδευτικού χάρτη. Τα σχόλια που διατύπωσαν γονείς και εκπαιδευτικοί στη διαβούλευση-εξπρές του υπουργείου Παιδείας δίνουν μια γεύση για την καταστροφή την οποία θα προκαλέσει η μαζική αποψίλωση σχολείων.

Θα βουλιάξουν τα τμήματα

Πληθωρικά τμήματα για να χωρέσουν όλοι στα "νέα" σχολεία, που, όμως, χτίστηκαν για να φιλοξενήσουν μικρό αριθμό μαθητών. Τότε, βλέπετε, δεν υπήρχε το Μνημόνιο και τα σχολεία χτίζονταν για λίγους μαθητές, ώστε να μπορούν τα παιδιά να αναπτύξουν στενές σχέσεις με τους δασκάλους τους και μεταξύ τους. Εκείνη την, προ Μνημονίου, εποχή είχε καθιερωθεί ως κυρίαρχη και η άποψη ότι τα μικρά τμήματα κάνουν καλό στην εκπαίδευση και σε όλη την Ευρώπη υπήρχε μέριμνα να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα. Εμείς, με 17 μαθητές ανά τμήμα στην πρωτοβάθμια, ήμαστε πάνω από τον μέσο όρο των χωρών - μελών της Ε.Ε. και παλεύαμε (οι εκπαιδευτικοί πρώτα και κύρια) για να προσαρμοστούμε και σ' έναν δείκτη καλό για τα παιδιά.

Τώρα, η κ. Χριστοφιλοπούλου θέτει ως όριο τους 25 μαθητές ανά τμήμα στα δημοτικά και τους 30 στα γυμνάσια και λύκεια, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 20 μαθητές. Στις αρχές του χρόνου έσκιζαν τα ιμάτιά τους ότι δεν υπάρχει ούτε ένα τριαντάρι τμήμα. Από την επόμενη χρονιά, τα τριαντάρια θα είναι ο κανόνας. Για το καλό των παιδιών, λέει η εγκύκλιος Χριστοφιλοπούλου. "Και γιατί ήταν κακό όταν στην τάξη μου είχα 17 παιδιά;" αναρωτιέται ένας "απλός δάσκαλος Πληροφορικής". "Τα έβαλα μόνα τους στα θρανία, για να μπορώ να κάθομαι δίπλα τους, κάθομαι στον Γιώργο, στο πρώτο θρανίο, σκύβω δίπλα του, βλέπω τι γράφει, μπράβο, αγόρι μου, σε βλέπω συνάδελφο σε λίγο καιρό, πάω στο δεύτερο θρανίο, όχι, Μαρία, δεν είναι αλγόριθμος αυτός που έγραψες και της παίρνω το στυλό να διορθώσω το αστείο λάθος της, και έτσι περνάει ο καιρός, ετοιμάζοντας αυτά τα παιδιά για τη μάχη των Πανελληνίων"...

Και στα κεραμίδια

Τώρα θα τα ξεχειλώσουμε τα τμήματα και θα βάλουμε και μαθητές στα κεραμίδια. Αλήθεια, τι απέγιναν οι μαθητές των σχολείων που καταργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, όταν δεν υπήρχαν αυτά τα προβλήματα και οι συγχωνεύσεις, παρ' ότι χωρίς σχεδιασμό, ήταν εντός πλαισίου... λογικής; Ο Ζαχαρίας Καψαλάκης, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου, δίνει την εξής εικόνα: "Εδώ και χρόνια καταργούνται χωρίς σχεδιασμό ολιγοθέσια σχολεία και οι μαθητές τους στοιβάζονται μαζί με τους μαθητές αστικών και ημιαστικών κέντρων σε μικρές αίθουσες, ενώ οι αυλές των σχολείων γέμισαν από λυόμενα για να χωρέσει όλος αυτός ο πληθυσμός".

Το θέμα της μεταφοράς είναι ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα (δείτε σχόλια διαβούλευσης), όπως και η μετακίνηση μαθητών σε αστικά κέντρα, με όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται κάτι τέτοιο. Τόμοι έχουν γραφτεί και γράφονται και σήμερα για τα πολυπληθή και απρόσωπα σχολεία (πολυδύναμα τα λέει η κ.Διαμαντοπούλου). Επιπλέον, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν σχολεία - "γκέτο", αφού κάποια από τα, υπό συγχώνευση, σχολεία έχουν 21% ή 30% ή 41% αλλοδαπούς και μετανάστες μαθητές, δηλώνουν εκπαιδευτικοί από ενώσεις καθηγητών της Αθήνας.

Του Στεφανάκου Π.
Πηγή: Εφημερίδα Η ΑΥΓΗ, 6/2/2011

Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2011

Μείωση κατά 20% του αριθμού των εκπαιδευτικών την επόμενη τετραετία


ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20%

Στόχος του Υπ.Παιδείας είναι να μειώσει σε ποσοστό 20% τον αριθμό των μονίμων εκπαιδευτικών στην τετραετία 2010-2013 – Σε κάθε συγχώνευση χάνεται το 20% των οργανικών θέσεων


Μια από τις βασικές επιδιώξεις της επιχείρησης του Υπουργείου Παιδείας «συγχωνεύσεις σχολείων» είναι η δραστική μείωση του αριθμού των μονίμων εκπαιδευτικών και των προσλήψεων νέων εκπαιδευτικών στη σχολική εκπαίδευση.

Είναι γνωστό ότι το 2010 συνταξιοδοτήθηκαν περίπου 11.500 εκπαιδευτικοί Α/βάθμιας και Β/βάθμιας. Την περίοδο 2011 - 2013 υπάρχει η εκτίμηση ότι το ρεύμα αποχωρήσεων θα συνεχιστεί με αποτέλεσμα συνολικά περίπου 35.000 εκπαιδευτικοί να συνταξιοδοτηθούν. Συνολικά, δηλαδή, την τετραετία 2010 – 2013 από τη σχολική εκπαίδευση αναμένεται να αποχωρήσουν 45.000 εκπαιδευτικοί, περίπου το ¼ όσων υπηρετούν σήμερα μόνιμα.

Το 2010 οι προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών ήταν μόλις 2850. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 που αφορά στον Προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού έτους 2011 από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων. Οι αποχωρήσεις υπολογίζονται την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους και αφορούν στο σύνολο του έτους αυτού.
Σύμφωνα, επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 περ. β του ν. 3899/2010 για τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού που θα διενεργηθούν στους κρατικούς φορείς του δημόσιου τομέα όσον αφορά στην εφαρμογή του λόγου ένα προς πέντε, συνυπολογίζονται στις προσλήψεις οι τυχόν μεταφορές και εντάξεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου με εξαίρεση τις μεταφορές προσωπικού που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄).

Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι την περίοδο 2010 – 2013 οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού δεν θα ξεπεράσουν τις 9.000 στην καλύτερη περίπτωση με αποτέλεσμα την ίδια περίοδο ο αριθμός των μόνιμων εκπαιδευτικών να μειωθεί περίπου κατά 35.000 ή σε ποσοστό 20% του συνόλου των σημερινών μόνιμα υπηρετούντων.

Το Υπουργείο Παιδείας για να αντιμετωπίσει τα χιλιάδες κενά που θα δημιουργηθούν εξαγγέλλει την συγχώνευση – κατάργηση σχολικών μονάδων. Όλοι γνωρίζουν ότι σε μια τυπική συγχώνευση 2 σχολικών μονάδων, με δεδομένο ότι θα λειτουργούν στο όριο της χωρητικότητας (όριο των 30 μαθητών ανά τμήμα στην δευτεροβάθμια - 25 στην πρωτοβάθμια) χάνεται το 20% των οργανικών θέσεων τουλάχιστον και βέβαια μειώνεται ο αριθμός των τμημάτων.

Απορεί κανείς για την υπουργική υποκρισία, με την οποία βαπτίζεται ως «παιδαγωγικό κριτήριο» η απαίτηση να στοιβαχτούν οι μαθητές στις αίθουσες προκειμένου το «νέο σχολείο» να κοστίζει φτηνότερα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ωστόσο πρέπει να πάρουμε υπόψη και μια άλλη πλευρά της επικοινωνιακής τακτικής του Υπουργείου Παιδείας στο θέμα των συγχωνεύσεων που στοχεύει στο να αδυνατίσει τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών. Το Υπουργείο Παιδείας με τη συνδρομή διαφόρων «προθύμων» διακινητών της πολιτικής του εστιάζει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να καλύπτουν το ωράριό τους σε 2 και 3 σχολεία. Αφήνει να εννοηθεί ότι με τη δημιουργία μεγάλων σχολικών μονάδων αυτό το πρόβλημα θα λυθεί και όλοι οι εκπαιδευτικοί θα καλύπτουν το σύνολο του ωραρίου τους σε μια σχολική μονάδα και δεν θα αναγκάζονται να «τρέχουν» σε πολλά σχολεία. Με λίγα λόγια κλείνει το μάτι στους ξενόγλωσσους εκπαιδευτικούς, στους εκπαιδευτικούς καλλιτεχνικών μαθημάτων, στους εκπαιδευτικούς πληροφορικής και σε άλλες ειδικότητες που δεν καλύπτουν ωράριο σε μια σχολική μονάδα. Να το πούμε καθαρά: Το Υπουργείο Παιδείας και στο θέμα αυτό χρησιμοποιεί τη γλώσσα του Αισώπου και της Χαλιμάς. Γιατί μπορεί με τη δημιουργία μεγάλων σχολικών μονάδων κάποιοι ελάχιστοι εκπαιδευτικοί των παραπάνω ειδικοτήτων να βρουν «στέγη» σε ένα σχολείο αλλά οι περισσότεροι θα χάσουν κάθε «στέγη». Οι συγχωνεύσεις θα μειώσουν δραστικά τα τμήματα με αποτέλεσμα αρκετοί εκπαιδευτικοί να περισσεύουν και να μην υπάρχει σχολείο γι αυτούς παρά μόνο σε άλλα ΠΥΣΔΕ – ΠΥΣΠΕ, ή και σε άλλους νομούς (αυτά προβλέπει ο νέος νόμος για τις μετακινήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών).

Και κάτι ακόμη. Είναι σίγουρο ότι το Υπουργείο Παιδείας, στα πλαίσια των επικοινωνιακών ελιγμών για την εξαγορά της συναίνεσης της κοινής γνώμης, θα παρουσιάσει κάποιες περιπτώσεις σχολείων που δύσκολα θα μπορούσε να επιχειρηματολογήσει κανείς για τη μη συγχώνευσή τους είτε λόγω του πολύ μικρού αριθμού μαθητών όταν δίπλα τους υπάρχει και άλλο σχολείο, είτε λόγω της στέγασης σε πολύ κακό κτίριο είτε για κάποιους άλλους λόγους. Στο ζήτημα αυτό πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας ότι η προβολή τέτοιων περιπτώσεων δεν γίνεται σε καμιά περίπτωση γιατί το Υπουργείο Παιδείας μοχθεί για τη λύση υπαρκτών προβλημάτων σχολικών μονάδων. Απλά χρησιμοποιείται ως δούρειος ίππος, ως προπέτασμα καπνού για να καλυφθεί η βασική κατεύθυνση για τη δημιουργία των φθηνών μαζικών σχολείων του Καλλικράτη που θα καλύπτουν μέρος των λειτουργικών τους δαπανών από χορηγούς γονείς (πληρώστε για θέρμανση, για φύλακα, για καθαρίστρια, για επισκευή των υπολογιστών και των διαδραστικών πινάκων που χάλασαν κλπ) και άλλους χορηγούς που καιροφυλακτούν.

Του Χρήστου Κάτσικα
Πηγή: Διαδικτυακός τόπος:www.alfavita.gr, 5/2/2011