Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011


Χριστός γεννάται σήμερον!


Καλά Χριστούγεννα!
Χρόνια Πολλά!

Παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες της Υπουργού Παιδείας σε επίκαιρα εκπαιδευτικά θέματα: εφεδρεία - διορισμοί - διαγωνισμός ΑΣΕΠ - διδασκαλεία - αποσπάσεις - ειδικότητα πληροφορικής

Παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες του υπ. Παιδείας σε θέματα των εκπαιδευτικών και των σχολείων (Εφεδρεία, διορισμούς, διαγωνισμό ΑΣΕΠ, Διδασκαλεία , αποσπάσεις, ειδικότητα πληροφορικής)
 
Ο θεσμός της εφεδρείας σε καμιά περίπτωση δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς και δεν μπορεί να βρει εφαρμογή στο χώρο της εκπαίδευσης, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας των σχολείων,
διαβεβαίωσε σήμερα η υπ. Παιδείας στη συνάντηση με το ΔΣ της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, ενώ ανακοίνωσε ότι:
  • Δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του συστήματος διορισμών των εκπαιδευτικών που θεσπίστηκε με το ν.3848/10, προωθείται σχετική ρύθμιση η μείωση του χρόνου υποχρεωτικής παραμονής από τα 3 στα 2 έτη. Επίσης διευρύνονται τα κίνητρα για την προαιρετική παραμονή των εκπαιδευτικών για δύο επιπλέον έτη.
  • Προωθούνται άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ στην ειδική αγωγή.
  • Τα νέα διδασκαλεία – κοινά για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα παρέχουν προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γενικής και τεχνικοεπαγγελματικής όλων των ειδικοτήτων.
  • Καθιστά απαραίτητη τη δημιουργία κλάδου εκπαιδευτικών πληροφορικής (ΠΕ19) στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Θα καλέσει την ομάδα εργασίας να επανεξετάσει τυχόν αδικίες ως προς τη μοριοδότηση των επιμέρους κριτηρίων και όποιες δυσλειτουργίες του συστήματος των αποσπάσεων διαπιστώθηκαν.
Ειδικότερα:
 
A. Προσυνταξιοδοτική Εφεδρεία Εκπαιδευτικών
Ο θεσμός της εφεδρείας ήταν μία πολιτική που εφαρμόστηκε πρώτη φορά και είχε περισσότερο συμβολικό, παρά δημοσιονομικό χαρακτήρα. Όπως επανειλημμένα έχει αποσαφηνιστεί από την Υπουργό Παιδείας ο θεσμός της εφεδρείας σε καμιά περίπτωση δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς και δεν μπορεί να βρει εφαρμογή στο χώρο της εκπαίδευσης, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας των σχολείων. Είναι επίσης σαφές ότι η ορθολογική διαχείριση του προσωπικού στο χώρο της εκπαίδευσης πρέπει να γίνεται βάσει θεσμών που εξασφαλίζουν αξιοκρατία και διαφάνεια, στο πνεύμα που υπηρετεί το σύστημα διορισμών που έχει εισαχτεί με το ν.3848/10.
 
 
B. Σύστημα διορισμών
Οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η βαθύτατη οικονομική κρίση την οποία περνά η πατρίδα μας αυτήν την περίοδο καθιστούν απαραίτητη την επανεξέταση μέτρων που αφορούν τις εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών. Στην κατεύθυνση αυτή, δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του συστήματος διορισμών των εκπαιδευτικών που θεσπίστηκε με το ν.3848/10, προωθείται σχετική ρύθμιση η μείωση του χρόνου υποχρεωτικής παραμονής από τα 3 στα 2 έτη. Επίσης διευρύνονται τα κίνητρα για την προαιρετική παραμονή των εκπαιδευτικών για δύο επιπλέον έτη, με τον διπλασιασμό του αριθμού των μονάδων μετάθεσης, που εξασφαλίζει ο εκπαιδευτικός που παραμένει για τρίτο και τέταρτο χρόνο.
Στο πλαίσιο της παραπάνω ρύθμισης θα δοθεί και στους εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν το σχολικό έτος 2010-11 η δυνατότητα να υποβάλλουν τώρα αίτηση μετάθεσης για το επόμενο σχολικό έτος. Θα εκδοθεί σχετική συμπληρωματική εγκύκλιος.
 
Γ. Διενέργεια διαγωνισμού ΑΣΕΠ (στην ειδική αγωγή)
Προωθούνται άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή (κλάδων ΠΕ61 & ΠΕ71), ώστε και μέσα στην κρίση να ενισχυθεί το μήνυμα ότι όλοι οι μαθητές έχουν ισότιμη πρόσβαση στη γνώση.
 
Δ. Αναβάθμιση του θεσμού των Διδασκαλείων
Προωθείται νομοθετική ρύθμιση που θα θέσει σε νέες βάσεις τη λειτουργία του θεσμού των Διδασκαλείων Εκπαίδευσης, με βάση τα πορίσματα επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ. Τα νέα διδασκαλεία – κοινά για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα παρέχουν προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γενικής και τεχνικοεπαγγελματικής όλων των ειδικοτήτων. Στο πλαίσιο του ανανεωμένου θεσμού θα διαμορφωθούν από ΑΕΙ που έχουν λάβει μέρος στην αξιολόγηση Προγράμματα Σπουδών, τα οποία θα έχουν διαφορετική διάρκεια φοίτησης, α) τρίμηνη β) εξαμηνιαία και γ) ετήσια. Η φοίτηση σε όλες τις μορφές θα είναι υποχρεωτική. Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων ετήσιας διάρκειας οι εκπαιδευτικοί θα επιλέγονται με εξετάσεις και θα τους χορηγείται εκπαιδευτική άδεια. Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων εξάμηνης και τρίμηνης φοίτησης οι εκπαιδευτικοί δεν φεύγουν από την τάξη και αξιοποιείται η μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Η επιτυχής φοίτηση θα παρέχει πιστοποίηση στον εκπαιδευτικό και θα μοριοδοτείται ανάλογα.
 
Ε. Ίδρυση κλάδου εκπαιδευτικών πληροφορικής (ΠΕ19) στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Η επιτυχής λειτουργία του θεσμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα (961 σχολεία ΕΑΕΠ) (;!!!), στο πλαίσιο του προγράμματος των οποίων διδάσκεται το μάθημα της πληροφορικής σε όλες τις τάξεις, καθιστά απαραίτητη τη δημιουργία κλάδου εκπαιδευτικών πληροφορικής (ΠΕ19) στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό η Υπουργός Παιδείας υπέγραψε σχετική Υπουργική Απόφαση.
ΣΤ. Αποσπάσεις με κριτήρια
Το τρέχον σχολικό έτος εφαρμόστηκε, για πρώτη φορά, αντικειμενικό σύστημα αποσπάσεων που στηρίζεται σε πρόταση ομάδας εργασίας, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ, καθώς και αιρετά μέλη υπηρεσιακών συμβουλίων. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική τομή, με την οποία δίνεται οριστικό τέλος στο όργιο ρουσφετιού, στις πελατειακές σχέσεις που αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, με την εμπλοκή μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, υπηρεσιακών παραγόντων, πολιτευτών, βουλευτών, υπουργών κ.ά. Μετά την πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος η Υπουργός, αποδεχόμενη σχετική πρόταση των ομοσπονδιών, θα καλέσει την ομάδα εργασίας να επανεξετάσει τυχόν αδικίες ως προς τη μοριοδότηση των επιμέρους κριτηρίων και όποιες δυσλειτουργίες του συστήματος διαπιστώθηκαν.
Ζ. Αξιοποίηση πλεονάζοντος χρόνου προϋπηρεσίας
Το θέμα της διευκρίνησης του τρόπου αξιοποίησης του πλεονάζοντος χρόνου προϋπηρεσίας που θα προκύψει από τους οριστικούς πίνακες κατάταξης έχει απασχολήσει το Υπουργείο Παιδείας, αφού η μη προσμέτρησή του δημιουργεί προβλήματα σχεδόν στο σύνολο των εκπαιδευτικών. Για το θέμα οι υπηρεσίες του Υπουργείου έχουν απευθύνει σχετικό ερώτημα στα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία και αναμένεται απάντηση.
Η. Αντιμετώπιση ιδιαίτερων προβλημάτων
Για τα ιδιαίτερα προβλήματα που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση της χώρας και στη ζωή των μαθητών θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν με διακριτικότητα και σεβασμό στην αξιοπρέπεια των παιδιών και των οικογενειών τους. Στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, δηλαδή εκεί που έχουμε μεγάλη σχολική διαρροή, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σε συνοικίες με εξαιρετικά μεγάλα προβλήματα υπάρχει ήδη ειδικό πρόγραμμα υποστήριξης των παιδιών, με τη βοήθεια των σχολικών επιτροπών των Δήμων.
Επίσης όπου αλλού διαπιστώνονται ιδιαίτερα προβλήματα θα υπάρχει στοχευμένη υποστήριξη των μαθητών σε συνεργασία με αρμόδια όργανα του σχολείου και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 
Πηγή: Διαδικτυακός τόπος: www.esos.gr, 22/12/2011

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011

Απολύσεις στο δημόσιο

ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ TASK FORCE ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΕΝΣΤΟΛΩΝ ΟΙ Δ.Υ. ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΜΙΣΟ
Απολύσεις... με Task Force στο Δημόσιο και εφεδρεία νούμερο δύο για τους πενηντάρηδες το 2012 ετοιμάζουν στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Εναρκτήριο λάκτισμα στον Αρμαγεδδώνα που έρχεται για τους εργαζομένους στο Δημόσιο αποτελεί η αποτυχία του μέτρου της εφεδρείας, την οποία επιβεβαίωσε χθες επισήμως ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δημήτρης Ρέππας.

 

Ταυτόχρονα βέβαιη θεωρείται η απομάκρυνση του ενός από τους δύο υπαλλήλους που υπηρετούν σήμερα στο Δημόσιο και ιδιαίτερα στο στενό πυρήνα του κράτους, καθώς τρόικα και κυβέρνηση έχουν συμφωνήσει (με βάση και το Μεσοπρόθεσμο) για 150.000 αποχωρήσεις ώς το 2015.

Μάλιστα ο κ. Ρέππας μιλώντας για πρώτη φορά για «καθαρόαιμες» απολύσεις υπαλλήλων χωρίς τον μανδύα της εφεδρείας, υπογράμμισε ότι παρόμοιες λύσεις μπορούν να συζητηθούν αρκεί να υπηρετούν τη μεταρρύθμιση του κράτους, να βασίζονται στην αξιολόγηση και να τεθούν στο τραπέζι ως συγκεκριμένη πρόταση.

Με αξιολόγηση

Αναλύοντας επακριβώς το πλαίσιο ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης είπε ότι απολύσεις «θα μπορούσαν να γίνουν μόνον εφόσον υπηρετούν μια συνολική ποιοτική μεταβολή της δημόσιας διοίκησης και κατόπιν αξιολόγησης με αυστηρά κριτήρια όλων των δομών της διοίκησης και των προσώπων. Υπάρχουν υπηρεσίες που δεν είναι χρήσιμες και υπάλληλοι που δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ρέππας, «αλλά αναζητούμε τη μέθοδο, τη διαδικασία αξιολόγησης των υπαλλήλων».

Ο υπουργός δεν απέκλεισε ακόμη την παράταση του χρόνου της εφεδρείας ώστε να υπάρξει ένα δεύτερο κύμα το 2012 και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να αλλάξουν τα κριτήριά της και να συμπεριλάβουν εργαζόμενους σε κατώτερα όρια ηλικίας, διευρύνοντας έτσι τη δεξαμενή των υπαλλήλων που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο πρόσωπό τους το μέτρο, στην περίπτωση βέβαια που κάτι τέτοιο ζητηθεί από την τρόικα, η οποία αναμένεται να αξιολογήσει τα αποτελέσματα τον Ιανουάριο. Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης χαρακτήρισε την εφεδρεία ως ένα δραστικό μέτρο, το οποίο «ρίχνει κάστρα και σπάει ταμπού» και παράλληλα παραδέχτηκε ότι τα αποτελέσματα είναι μέχρι στιγμής πτωχά.

Μόνο 10.000

Συγκεκριμένα, οι αποχωρήσεις έως τώρα δείχνουν ότι μόνο το ένα δέκατο των υπαλλήλων που έχουν υπογράψει τις διαπιστωτικές πράξεις (περίπου 10.000) θα ενταχθεί στην πραγματικότητα σε καθεστώς εφεδρείας ή σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, καθώς οι υπόλοιποι θα συνταξιοδοτηθούν κανονικά. Οι σχετικές αιτήσεις συνταξιοδότησης, μάλιστα, όπως είπε ο κ. Ρέππας, υποβλήθηκαν ώς τις 6 Οκτωβρίου 2011 ως συνέπεια του πολυνομοσχεδίου για το νέο βαθμολόγιο - μισθολόγιο στο Δημόσιο.

Παράλληλα, ο κ. Ρέππας στάθηκε στη συνεργασία του υπουργείου με την Task Force για τη μεταρρύθμιση του κράτους, την οποία χαρακτήρισε εποικοδομητική. Πρόθεση μάλιστα του υπουργείου, όπως έκανε γνωστό, είναι να υπογράψει με τους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής ομάδας δράσης και σχετικό μνημόνιο, στο οποίο θα περιγράφονται όλα τα μέτρα για την αναμόρφωση του κράτους και κυρίως η διαδικασία για την αξιολόγηση του προσωπικού και των δομών, καθώς και για τη δημιουργία του επιτελικού κράτους.

Κατά τον Δ. Ρέππα, οι αποχωρήσεις από το Δημόσιο, προκειμένου να έχουμε καλύτερο κράτος, μπορούν να γίνουν μόνον έπειτα από αξιολόγηση και σίγουρα όχι σε ένα διάστημα ενός-δύο μηνών, από τη στιγμή μάλιστα που δεν υπάρχουν και τα όργανα και οι απαραίτητες διαδικασίες. Οπως ανέφερε δε η αξιολόγηση μπορεί να γίνει και θα γίνει με την Task Force, με την οποία υπάρχει πολύ καλή συνεργασία, η οποία μάλιστα, «είναι πολύ προωθημένη σε σχέση με τα άλλα υπουργεία».

Αν και, όπως είπε, από τους 680.000-700.000 υπαλλήλους που υπάρχουν σήμερα στο στενό δημόσιο τομέα και τα ΝΠΔΔ, οι μισοί είναι εκπαιδευτικοί (περίπου 190.000 άτομα) και ένστολοι (περίπου 155.000 άτομα), όπου -όπως παραδέχθηκε- δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια αποχωρήσεων, υποστήριξε ότι θεωρεί εφικτό το στόχο για μείωση του Δημοσίου κατά 150.000 υπαλλήλους (από τους υπόλοιπους μισούς) μέχρι το 2015. «Ο στόχος είναι εφικτός. Πρέπει όμως αυτό να γίνει με προσοχή ώστε να μην υπάρξει ουσιαστική και λειτουργική κατάρρευση του κράτους».

Σε ερώτηση εάν αυτό μπορεί να γίνει και με απολύσεις, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης είπε χαρακτηριστικά πως «δεν έχουμε κανένα κόλλημα σε απολύσεις, όχι όμως όπως γίνονται σήμερα, αλλά ως αποτέλεσμα μιας μεταρρύθμισης στο κράτος, ύστερα από αξιολόγηση των υπαλλήλων».

Τέλος βέβαιη θα πρέπει να θεωρείται, η άρση της απόλυτης προστασίας της μονιμότητας στο Δημόσιο, κατά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2013, καθώς όπως όλα δείχνουν είναι κάτι που έχει ήδη τεθεί στην ημερήσια διάταξη.
Πηγή: Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 16/12/2011

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011

Ημερίδα για τα νέα αναλυτικά προγράμματα


Τα νέα αναλυτικά προγράμματα είναι προ των πυλών.
Ποιες είναι οι αλλαγές που επιφέρουν στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής;
Ποιος ο ρόλος των σχολικών βιβλίων στο νέο σχολείο;
Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα που αφορούν γενικότερα το παρόν και το μέλλον της  ελληνικής εκπαίδευσης, θα γίνει μια προσπάθεια να απαντηθούν στην ημερίδα που διοργανώνει ο Σύλλογος Αποφοίτων της Φιλοσοφικής Σχολής "Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ".
Ένα θέμα που ενδιαφέρει τους εκπαιδευτικούς τόσο της δευτεροβάθμιας όσο και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γι' αυτό η παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη!

Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 17.30 στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης, Γωνία Εθνικής Αμύνης και Αλεξάνδρου Σβώλου.

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011

Ποδαρικό από την εφορία για το... δίσεκτο 2012

ΤΟΣΟ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΣΤΙΣ 5.000 ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ, ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΟΛΩΝ

ΑΝ Η ΚΑΚΗ μέρα φαίνεται από το πρωί, τότε «σημαδούρα» για την κακή χρονιά είναι η...

 

Πρωτοχρονιά. Το ευτυχές 2012 -πέμπτο διαδοχικό έτος ύφεσης- θα ξεκινήσει με μείωση των καθαρών αποδοχών για όλους τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους η οποία θα ξεπεράσει ακόμη και το 10%. Τόσο η μείωση του αφορολογήτου στις 5.000 ευρώ όσο και η προείσπραξη της εισφοράς αλληλεγγύης μέσω του μισθού (είναι η λογιστική διευθέτηση όπως την είχε χαρακτηρίσει ο υπουργός Οικονομικών, μια διευθέτηση όμως που μας αναγκάζει να πληρώσουμε από τις αρχές του 2012 έναν φόρο που θα καταβάλλαμε στα μέσα του 2013) κουτσουρεύουν τους μισθούς όλων: ιδιωτικών και δημόσιων υπαλλήλων, νέων κάτω των 30 ετών και συνταξιούχων άνω των 65.

Ο σχετικός πίνακας συνοψίζει τις συνέπειες του διπλού φόρου με τον οποίο ξεκινάει η χρονιά. Για τον εργένη καθώς και τον εργαζόμενο με ένα ή δύο παιδιά, το «κούρεμα» κυμαίνεται από 2,64% έως 3,74%, ανάλογα με το ύψος των αποδοχών. Δηλαδή εργαζόμενος με μισθό 2.000 ευρώ το μήνα θα χάσει 66,7 ευρώ από τα καθαρά του. Σε χειρότερη μοίρα θα βρεθούν οι τρίτεκνοι και οι τετράτεκνοι. Ο εργαζόμενος με τρία παιδιά των 1.600 ευρώ θα αποχαιρετίσει 162,58 ευρώ και θα ψάχνει να βρει για ποιο λόγο μειώθηκαν οι αποδοχές του κατά 10,16%. Δεν θα γλιτώσει ούτε ο συνταξιούχος άνω των 65 ετών. Και γι' αυτόν το αφορολόγητο θα μειωθεί από τις 12.000 ευρώ, που ήταν για το 2011, στα... 5.000 ευρώ. Αφορολόγητο 9.000 ευρώ κρατούν μόνο όσοι έχουν σύνταξη κάτω των 650 ευρώ το μήνα, δηλαδή ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο των 9.000 ευρώ. Ολοι οι υπόλοιποι θα υποστούν ετήσια επιβάρυνση 700 ευρώ. Ο,τι ισχύει για τους άνω των 65 ισχύει και για τους κάτω των 30.

Κι αυτά θα είναι μόνον η αρχή. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, πρέπει να εξοφλήσουμε με τα χαράτσια του 2011. Εντός του πρώτου διμήνου πρέπει να πληρωθούν:

1. Η προτελευταία και η τελευταία δόση του πολυεκκαθαριστικού.

2. Η δεύτερη δόση από το χαράτσι της ΔΕΗ.

3. Το ΕΤΑΚ του 2009 από όσους δεν το έχουν πληρώσει.

4. Ο ΦΑΠ του 2010 και η έκτακτη εισφορά στην ακίνητη περιουσία.

Βέβαια, οι δύο τελευταίοι φόροι -που βαρύνουν κυρίως μεγαλοϊδιοκτήτες- θα εισπραχθούν υπό μία προϋπόθεση: ότι το υπουργείο Οικονομικών θα καταφέρει να θέσει σε λειτουργία το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο. Προς το παρόν, το έργο έχει ανατεθεί στους... φορολογούμενους, οι οποίοι καλούνται να ελέγξουν τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους και να τα διορθώσουν εφόσον χρειαστεί, προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθούν μια σειρά από εκκαθαριστικά φόρων (ΕΤΑΚ 2009, ΦΑΠ 2010, ΦΑΠ 2011, έκτακτη εισφορά ακινήτων).

Κάποιοι που θα πάρουν την απόφαση να τακτοποιήσουν τις αυθαιρεσίες στα ακίνητά τους, όπως και αυτοί που μπήκαν στη διαδικασία τακτοποίησης των ημιυπαιθρίων, θα πληρώνουν τις δόσεις για όλη τη διάρκεια του 2012.

Όσοι καταφέρουν να αντεπεξέλθουν σε όλα αυτά τα «χτυπήματα» πρέπει να προετοιμαστούν και για το ισχυρότερο: το εκκαθαριστικό του 2012. Για τους περισσότερους θα αποτελέσει πραγματικό εφιάλτη, καθώς συμπυκνώνει μια σειρά από μέτρα τα οποία, ενώ έχουν νομοθετηθεί, δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί:

1. Η αύξηση κατά 40% των τεκμηρίων διαβίωσης. Χαμηλοσυνταξιούχοι, αγρότες, νέοι εργαζόμενοι, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τεκμαρτό εισόδημα ύψους 10-12.000 ευρώ για... πλάκα. Αρκεί μόνο ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο. Τώρα που το αφορολόγητο είναι στις 5.000 ευρώ, τα τεκμήρια θα οδηγούν αυτομάτως σε επιβολή φόρου αρκετών εκατοντάδων ευρώ.

2. Η κατάργηση της έκπτωσης των αποδείξεων. Αν μάλιστα δεν καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε το 25% του εισοδήματος του 2011 σε αποδείξεις, θα πληρώσουμε επιπλέον φόρο. Ως εισόδημα, θεωρείται είτε το πραγματικό είτε το τεκμαρτό.

3. Μέσω του εκκαθαριστικού του 2012, θα εισπραχθεί η εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2011. Άρα στο φόρο που αναλογεί από την κλίμακα θα πρέπει να προσθέσουμε και ποσό ύψους 1%-4% επί του εισοδήματος ως «καπέλο».

4. Η μείωση του αφορολογήτου στις 5.000 ευρώ μάς έχει δημιουργήσει μια αναδρομική υποχρέωση, καθώς το μέτρο ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου 2011. Πάνω από 400-500 ευρώ επιπλέον φόρος θα εμφανιστεί μόνο εξαιτίας αυτού του μέτρου στα εκκαθαριστικά του 2012.

5. Ψαλιδίστηκαν όλες οι φορολογικές εκπτώσεις: τόκοι στεγαστικών δανείων, ενοίκια κύριας κατοικίας, φροντιστήρια παιδιών κ.λπ.

Του Θάνου Τσίρου
Πηγή: Εφημερίδα ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 11/12/2011

"Ellada, agapi mou"

Στους λόγους που πρέπει η Ευρώπη να αγαπά την Ελλάδα αναφέρεται ο καθηγητής Etienne Roland. Ζητά να μην αφεθούν οι τεχνοκράτες να την εξευτελίζουν και να τη γονατίζουν.
Σε άρθρο του στην Γαλλική εφημερίδα "Le monde" με τίτλο "Ellada, agapi mou" ο Etienne Roland, πρώην διευθυντής της Γαλλικής Σχολής στην Αθήνα και καθηγητής της ελληνικής αρχαιολογίας στο πανεπιστήμιο Paris I Panthéon καυτηριάζει την εικόνα που δίνεται για την χώρα μας.
O καθηγητής εκφράζει, τη δυσαρέσκεια του για τις επιθέσεις που δέχεται η χώρα μας την οποία χαρακτηρίζει κοιτίδα του πολιτισμού.
"Αισθάνομαι βαθιά ταπεινωμένος, όταν μία εφημερίδα τολμά να ισχυρίζεται, ότι η Ελλάδα είναι μία" χώρα ίσως λιγότερο "ευρωπαϊκή" απ' ότι φαίνεται", σημειώνει και προσθέτει:
"Είμαι ταπεινωμένος, όταν οι Γάλλοι συμπατριώτες μου κάνουν αυτό το κακό στην ιστορία και παρουσιάζουν το μύθο του Έλληνα ψεύτη και πονηρού".
Στη συνέχεια ο κ. Roland, εξηγεί γιατί η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα και σίγουρα είναι περισσότερο ευρωπαϊκή από χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία.
"Δεν θα σταθώ παρά σε μερικά σημεία. Αν η Ελλάδα δεν είναι μία ευρωπαϊκή χώρα, ποιος αξίζει αυτόν τον τίτλο; Οι Γερμανοί ή η δόλια Αλβιόνα, της οποίας ο πιο μεγάλος της ποιητής Byron, έχει ήδη κατηγορηθεί για την λεηλασία της χώρας του Ομήρου;
Πιο Ευρωπαϊκή είναι η Αγγλία που δεν θέλει καμία ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και κυρίως σε εκείνες τις χώρες που της στοιχίζουν χρήματα; Δεν είναι αυτή που έφερε στην Ελλάδα τον στρατό και τον βασιλιά στο τέλος του Β Παγκοσμίου Πολέμου προκαλώντας έναν κατακλυσμό, τον οποίο η χώρα επρόκειτο να πληρώσει πολύ ακριβά. Και αυτό έγινε στη χώρα που μπορεί μάλιστα να καυχηθεί για την αντίσταση της κατά της ναζιστικής κατοχής", αναφέρει ο κ. Rolland.

Θεμέλιο η ελληνική κουλτούρα
Ο καθηγητής εξηγεί τους λόγους ο Βαλερί Ζισκάρ Ντ' Εστέν ήθελε την επιστροφή της Ελλάδας στην Ευρώπη και πάλεψε γι' αυτό.
"Ο Ντ' Εστέν ήθελε να επιστρέψει την Ελλάδα στην Ευρώπη επειδή, λέει, η δημοκρατία και η κουλτούρα προέρχονταν από αυτή την χώρα. Ίσως, να υπήρχαν περισσότερα να πούμε για αυτή την αθηναϊκή δημοκρατία, τη δουλεία και τον ιμπεριαλισμό.
Αλλά η έμφαση είναι σε λάθος σημείο, γιατί το πρόβλημα δεν είναι να γνωρίσουμε που γεννήθηκε η δημοκρατία, το πρόβλημα είναι να αναγνωρίσουμε ότι η ελληνική κουλτούρα, ας την πούμε ελληνορωμαϊκή, είναι το μοναδικό θεμέλιο μέσα σε μία ιστορία που δημιουργήθηκε μέσα σε αντιπαλότητες και παγκόσμιους πολέμους. Αυτή η διάσημη ελληνική κουλτούρα έθρεψε την Αναγέννηση, τα γράμματα όπως και τις τέχνες, τους κλασσικούς μας του 17ου αιώνα και εμπότισε τις ελίτ του 18ου αιώνα ανά τον κόσμο. Ο 19ος αιώνας έπαιξε έναν ουσιαστικό ρόλο στην εξάπλωση των ελληνικών τεχνών και γραμμάτων δημιουργώντας ένα ρεύμα "νεο-κλασσικό" που το ξαναβρίσκουμε στο Εδιμβούργο- το οποίο ήταν ένα από τα κέντρα και όπου ήθελαν να χτίσουν έναν Παρθενώνα", σημειώνει.

Υπάρχει κράτος χωρίς χρέη;
Στη συνέχεια, αφού αναφέρεται στις επιδόσεις της Ελλάδας στις τέχνες και τον πολιτισμό, αλλά και στους μεγάλους Έλληνες του 20ου αιώνα, καλεί τους επικριτές της χώρας μας να αναρωτηθούν αν υπάρχει κράτος χωρίς χρέη.
"Όσο για τις κατηγορίες για απάτη και σπατάλη, ποια χώρα δεν σπατάλησε δεκάδες δισεκατομμύρια πρόσφατα;" αναρωτιέται, και καταλήγει ζητώντας να μην αφήνουμε τους τεχνοκράτες να γονατίζουν τους φίλους μας.
"Δεν σημαίνει κάτι αν η Ελλάδα είναι περισσότερο ή λιγότερο ευρωπαϊκή, δεδομένου ότι τα θεμέλια της Ευρώπης δεν υπάρχουν χωρίς τον ελληνισμό. Ανακαλούμε ότι η Ευρώπη είναι μία φοινικική πριγκίπισσα που την απήγαγαν οι Κρήτες, δημιουργώντας συγκρούσεις ανάμεσα στην Δύση και στην Ανατολή. Η Ευρώπη έχει επίσης ανατολίτικες ρίζες. Η Ευρώπη δεν υπάρχει για να θεμελιώσει τράπεζες και τραπεζίτες, υπάρχει για να θεμελιώσει μία κουλτούρα και μία κουλτούρα ελληνική είναι ένα από τα στοιχεία που μας ενώνουν. Δυστυχώς υπάρχουν πια πολύ λίγα!
Ζήτω η Ελλάδα! Ας μην αφήνουμε τους τεχνοκράτες να γονατίζουν τους φίλους και αδερφούς μας και ακόμα λιγότερο να τους εξευτελίζουν και να μας εξευτελίζουν".


Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011

Μετέωρος o διαγωνισμός εκπαιδευτικών

ΠΡΟΣ ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Η οικονομική κρίση οδηγεί σε ματαίωση τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών. Επρόκειτο να διεξαχθεί το 2012. Θα συμμετείχαν περίπου 100.000 υποψήφιοι καθηγητές, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί. Μελετάται η διενέργεια διαγωνισμού περιορισμένης κλίμακας για ειδικότητες στις οποίες παρατηρείται έλλειψη διδακτικού προσωπικού.


Μετέωρος o διαγωνισμός εκπαιδευτικών

Στον «αέρα» βρίσκεται ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος επρόκειτο να γίνει το 2012. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο διαγωνισμός τον οποίο περιμένουν με αγωνία σχεδόν 100.000 νέοι υποψήφιοι δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και καθηγητές δεν θα γίνει λόγω της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα και με δεδομένο ότι και την ερχόμενη σχολική χρονιά ο αριθμός των διορισμών θα κινηθεί σε «μηδενικά επίπεδα», όπως έγινε και φέτος.

Πηγή: Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ, 7/12/2011