Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών: ένας χρόνος πλέον στην οργανική - οι αιτήσεις τον Δεκέμβριο


Σταματάει επιτέλους η ανάλγητη διάταξη του Νόμου 3848/2010 της Διαμαντοπούλου, η οποία προέβλεπε την υποχρεωτική τριετή παραμονή των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών στην οργανική θέση διορισμού τους, ενώ για τους παλαιότερους εκπαιδευτικούς που έπαιρναν μετάθεση τούς υποχρέωνε να παραμείνουν τουλάχιστον δύο χρόνια στη νέα οργανική τους θέση.
Έτσι με το νομοσχέδιο που κατατίθεται σύντομα στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση, επανέρχεται σε ισχύ η διάταξη των Προεδρικών Διαταγμάτων 50/1996 και 100/1997, τα οποία προβλέπουν για όλους ετήσια υποχρεωτική παραμονή στην οργανική τους θέση (ό,τι ίσχυε δηλαδή  μέχρι και το 2010).
Ειδικά για φέτος οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για μετάθεση θα πραγματοποιηθούν μέχρι 31/12/2012, ενώ από του χρόνου επανέρχεται κανονικά ο μήνας Νοέμβριος ως μήνας μεταθέσεων. Παρόλα αυτά το υπόλοιπο χρονοδιάγραμμα προβλέπεται να τηρηθεί κανονικά και να ανακοινωθούν οι μεταθέσεις, όπως κάθε χρόνο, προς τα τέλη Μαρτίου ή το αργότερο αρχές Απριλίου.
Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 8 του Π.Δ. 50/1996 προβλέπεται (σε υπογράμμιση τα επίμαχα σημεία):
Άρθρο 8, Π.Δ. 50/1996
Γενικές προϋποθέσεις μετάθεσης
1. Για τη μετάθεση εκπαιδευτικών που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτού του Π.Δ. απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις .

2. Για τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία το μήνα Σεπτέμβριο, ως ημερομηνία διορισμού λογίζεται η 1η Σεπτεμβρίου.

3. Ο χρόνος προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική τους θέση, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα.

4. Δεν απαιτείται η συμπλήρωση ενός έτους στην οργανική θέση στις περιπτώσεις της μετάθεσης ειδικών κατηγοριών καθώς και στις περιπτώσεις μετάθεσης από σχολείο σε ΣΜΕΑ.

............................................................................................................................

Στο άρθρο 8 του Π.Δ. 100/1997, προβλέπονται τα ακόλουθα (στην ουσία ισχύει για τις μεταθέσεις μόνο αυτό το άρθρο, αφού περιέχει στο σύνολό του το προηγούμενο άρθρο, ενώ έχουν προστεθεί και κάποιες άλλες περιπτώσεις):
Άρθρο 8, Π.Δ. 100/1997
Γενικές προϋποθέσεις μετάθεσης
Το άρθρο 8 του Π.Δ.5Ο/96 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
1. Για τη μετάθεση εκπαιδευτικών που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτού του Π.Δ. απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στη κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
2. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης.
3. Για τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία το μήνα Σεπτέμβριο ως ημερομηνία διορισμού λογίζεται η 1η Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος που θεμελιώνει δικαίωμα μετάθεσης μπορεί να προκύπτει από συνυπολογισμό σωρευτικά χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί τμηματικά κατά τη διάρκεια διδακτικού έτους.
4. Δεν απαιτείται η συμπλήρωση ενός έτους στην οργανική θέση στις περιπτώσεις της μετάθεσης ειδικών κατηγοριών καθώς στις περιπτώσεις μετάθεσης από σχολείο μη ειδικής αγωγής σε ΣΜΕΑ.
5. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστεί σε δυσπρόσιτο σχολείο με τη διαδικασία του άρθρου 41 του Ν. 1143/81 και διανύουν την τριετή υποχρεωτική υπηρεσία τους στο σχολείο δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης το Νοέμβριο του σχολικού έτους με τη λήξη του οποίου συμπληρώνουν τα τρία έτη.

Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012

Το σχέδιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

 
Πώς θα βαθμολογούνται οι δάσκαλοι και οι καθηγητές

«Φρένο» στις προαγωγές εκπαιδευτικών, στη διεκδίκηση θέσεων στελεχών εκπαίδευσης και κατ' επέκταση στη μισθολογική τους εξέλιξη για όσους δασκάλους και καθηγητές δεν κρίνονται θετικά από τις διαδικασίες αξιολόγησης, βάζει το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

Οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ετησίως ή ανά δύο χρόνια ως προς το υπηρεσιακό τους έργο και από σχολικό σύμβουλο κάθε τέσσερα χρόνια για το παιδαγωγικό και το


Σύμφωνα με την πρόταση της ομάδας εργασίας του υπουργείου Παιδείας που βρίσκεται στα χέρια του κ. Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ετησίως ή ανά δύο χρόνια ως προς το υπηρεσιακό τους έργο και από σχολικό σύμβουλο κάθε τέσσερα χρόνια για το παιδαγωγικό/διδακτικό τους έργο.


Οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ετησίως ή ανά δύο χρόνια ως προς το υπηρεσιακό τους έργο και από σχολικό σύμβουλο κάθε τέσσερα χρόνια για το παιδαγωγικό και το διδακτικό τους έργο

Επίσης, ο κάθε εκπαιδευτικός θα έχει ατομικό φάκελο αξιολόγησης στον οποίο θα περιγράφονται (και από τον ίδιο) όλες οι δράσεις στις οποίες έχει συμμετάσχει. Οι εκπαιδευτικοί που δεν θα κρίνονται θετικά, θα πρέπει να παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα και θα επαναξιολογούνται στον τομέα που υστερούν μετά από ένα χρόνο. Θα μπορούν να διεκδικούν θέσεις ευθύνης μόνο όσοι αξιολογούνται για το εκπαιδευτικό τους έργο «πολύ καλά» και «εξαιρετικά». Η αξιολόγηση, σύμφωνα με την πρόταση της ομάδας εργασίας του υπουργείου Παιδείας, έχει διαπιστωτικό και διαμορφωτικό χαρακτήρα και διακρίνεται σε ετήσια και περιοδική.

Η ετήσια αξιολόγηση έχει διττό χαρακτήρα και διακρίνεται σε έμμεση και άμεση.

Κάθε εκπαιδευτικός συνεκτιμά και αξιολογεί τους δείκτες του εκπαιδευτικού έργου με βάση τεκμήρια (ατομικός φάκελος/portfolio) που αφορούν τον ίδιο (συμμετοχή στην οργάνωση και διοίκηση του σχολείου, διδακτικό και παιδαγωγικό έργο, σχολική ζωή). Η έκθεση αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και ο ατομικός φάκελος αποτελούν τα βασικά τεκμήρια που λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού από τον Διευθυντή του σχολείου και τον Σχολικό Σύμβουλο.

Πώς θα βαθμολογούνται οι δάσκαλοι και οι καθηγητές

  • Η έμμεση αξιολόγηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας. Η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης του σχολείου βασίζεται στη συνεκτίμηση των τεκμηρίων του σχολείου και στοιχείων από τους ατομικούς φακέλους των εκπαιδευτικών (portfolio) (διδακτικό και παιδαγωγικό έργο, συμμετοχή σε δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, κ.λπ.).
  • Η άμεση αξιολόγηση που γίνεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας αφορά στην αξιολόγηση των παραμέτρων του διοικητικού-υπηρεσιακού έργου και της επαγγελματικής συνέπειας του εκπαιδευτικού. Η κρίση γίνεται κατ' έτος ή ανά διετία με ατομική έκθεση στο τέλος του σχολικού έτους. Η ατομική έκθεση αξιολόγησης αποτελεί ουσιώδες τεκμήριο αξιολόγησης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς οι οποίοι μετακινούνται από μία σχολική μονάδα σε άλλη.
  • Η οργάνωση του ατομικού φακέλου/portfolio, η ατομική έκθεση αξιολόγησης του Διευθυντή σε συνδυασμό με την ετήσια έκθεση της Σχολικής μονάδας έχουν ως στόχο να επιβεβαιώσουν τα θετικά σημεία του εκπαιδευτικού έργου ή να επισημάνουν αδυναμίες ή παραλείψεις και να τον προτρέψουν να βελτιωθεί ενόψει της περιοδικής αξιολογικής διαδικασίας.

Ο σκοπός της περιοδικής αξιολόγησης

Η περιοδική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συνδέεται με την επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη του εκπαιδευτικού και με υπηρεσιακές διαδικασίες του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως π.χ. είναι η επιλογή στελεχών.

Στην πρόταση της ομάδας εργασίας, προβλέπεται και έκτακτη αξιολογική κρίση η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί για λόγους που εκτιμά η υπηρεσία ή ο εκπαιδευτικός.

Η περιοδική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού πραγματοποιείται από τον Σχολικό Σύμβουλο στην οποία εντάσσει και την ετήσια αξιολόγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Το τελικό αποτέλεσμα της αξιολογικής κρίσης βασίζεται στη συνεκτίμηση των δεδομένων που έχουν παραχθεί καθ' όλη τη διάρκεια της αξιολογικής περιόδου (π.χ. 4 έτη, ανάλογα με τον προβλεπόμενο χρόνο για τις προαγωγές και την κρίση/επιλογή των στελεχών).

Την ευθύνη για τη σύνταξη της τελικής αξιολογικής έκθεσης του έργου των εκπαιδευτικών έχει ο Σχολικός Σύμβουλος και σε αυτήν χρησιμοποιείται περιγραφική κλίμακα, η οποία χαρακτηρίζει τον τρόπο επιτέλεσης του έργου τους (ελλιπώς, επαρκώς, πολύ καλά, εξαιρετικά).

Η φιλοσοφία και οι στόχοι του συστήματος

Σύμφωνα με το σχέδιο, η αξιολόγηση έχει διαπιστωτικό, διαμορφωτικό, παιδαγωγικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Ειδικότερα, η αξιολόγηση συμβάλλει: α) στη διαπίστωση της ποιότητας, των λειτουργιών και των αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού έργου στις δομές και τις σχολικές μονάδες και του έργου των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, β) στην επίλυση δυσλειτουργιών, αδυναμιών και προβλημάτων που παρατηρούνται σε επίπεδο δομών, διαδικασιών και ανθρώπινου δυναμικού, γ) στη διάχυση των καλών πρακτικών στα σχολεία όλης της χώρας, ως βασικού συντελεστή υποστήριξης των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες της επιμόρφωσης και της ανατροφοδότησης του έργου τους, δ) στην υποστήριξη της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, ε) στη διαρκή ενημέρωση της κοινωνίας, της Πολιτείας και των εκπαιδευτικών σχετικά με το επιτελούμενο έργο.

«Σκοπός του συστήματος της αξιολόγησης δεν είναι η βαθμολόγηση της απόδοσης των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων, αλλά η αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου ως μιας συνεχούς διαδικασίας ενίσχυσης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου προς όφελος των μαθητών και της κοινωνίας», αναφέρεται στην πρόταση.

Επιμόρφωση
Οι εκπαιδευτικοί των οποίων το έργο αξιολογείται ως «επαρκές» είναι προακτέοι ενώ οι εκπαιδευτικοί το έργο των οποίων έχει αξιολογηθεί ως «ελλιπές» σε κάποιο πεδίο, παρακολουθούν ενισχυτικό/διαμορφωτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης και η αξιολόγησή τους στο συγκεκριμένο πεδίο επαναλαμβάνεται το επόμενο έτος.

Μάλιστα, προβλέπεται ότι η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού ως «πολύ καλό» και/ή «εξαιρετικό» χρησιμοποιείται, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν, κατά την κρίση της υποψηφιότητάς τους στην κατάληψη θέσης ευθύνης. Ενδεχομένως και υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσε να προβλεφτεί ότι στο μέλλον μόνον όσων το εκπαιδευτικό έργο κρίνεται ως «πολύ καλό» και/ή «εξαιρετικό» θα έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για κατάληψη θέσης στελέχους.

Του ΜΙΧΑΛΗ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗ
Πηγή: Εφημερίδα ΤΟ ΕΘΝΟΣ, 18/11/2012 

Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012

Έσπασε τα ταμεία στη Μόσχα η πρεμιέρα της ταινίας για το γέροντα Παΐσιο

Τη Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στη Μόσχα η πρεμιέρα της ρωσικής ταινίας – ντοκυμαντέρ για τον Γέροντα Παΐσιο.
Η επιτυχία της ταινίας ήταν τόση που οι διοργανωτές αναγκάστηκαν να την προβάλουν τρεις φορές και ο κόσμος περίμενε υπομονετικά τη σειρά του να τη δει.
Ευχαριστούμε το κινηματογραφικό στούντιο ΠΟΚΡΟΒ και ιδιαίτερα τον π. Κυπριανό Γιασένκο για την ευγενή παραχώρηση της άδειας τοποθέτησης της ελληνικής έκδοσης της ταινίας στο κανάλι μας.
Δείτε την ταινία στην ελληνική γλώσσα:

: Κανάλι Rum Orthodox
Πηγή:kostasxan.blogspot.com

Σημείωση: Πατήστε τη ροδέλα κάτω δεξιά και αλλάξτε την ποιότητα εικόνας σε 480 για να έχετε καλύτερη θέαση.

Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012

Τα 20 σημεία "φωτιά" του πολυνομοσχεδίου για εργασιακά, συντάξεις και την τσέπη μας

Διαβάστε αναλυτικά τις ανατροπές που φέρνει το πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται το βράδυ στην Ολομέλεια της Βουλής:
Ανατροπές σε συντάξεις, εργασιακά, επιδόματα, ασφαλιστικό σύστημα και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φέρνει το Μνημόνιο.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα το "Έθνους", το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων διατάξεις για δραστικές περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, καταργήσεις δώρων και κοινωνικών επιδομάτων, ανατροπές στα εργασιακά, αυξήσεις φόρων σε τσιγάρα, υγραέριο, αποχωρήσεις 2.000 δημοσίων υπαλλήλων μέσα στις επόμενες 50 ημέρες, απελευθέρωση μετατάξεων, αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών αλλά και της συμμετοχής των ασφαλισμένων στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης.
Στα δημοσιονομικά, πέρα από το «τέλος» των δώρων που έρχεται από το νέο έτος, δραστικές είναι οι κλιμακωτές περικοπές στις συντάξεις αλλά και στις αποδοχές των υπαλλήλων που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια.
Επίσης πλήρες οικογενειακό επίδομα τέκνων θα δικαιούνται μόνο όσοι έχουν εισόδημα έως 6.000 ευρώ.
Από τις διαρθρωτικές αλλαγές αυτές που έχουν προκαλέσει τις εντονότερες αντιδράσεις ακόμη και εντός της κυβέρνησης είναι το «ψαλίδισμα» των αποζημιώσεων, η «διαγραφή» του οικογενειακού επιδόματος και οι αλλαγές στο καθεστώς υπολογισμού του κατώτατου μισθού.
Εξάλλου, μεγάλος αριθμός επαγγελματιών αντιτίθεται στο άνοιγμα όλων των κλειστών επαγγελμάτων αλλά και στην απελευθέρωση πώλησης προϊόντων από υπεραγορές τροφίμων.
Θα πρέπει να υπενθυμιστεί πως τα «δύσκολα» μέτρα δεν σταματούν εδώ, καθώς η κυβέρνηση μέσα στο προσεχές διάστημα θα ολοκληρώσει και θα φέρει στη Βουλή το φορολογικό νομοσχέδιο, από τις ρυθμίσεις του οποίου αναμένεται να προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις περίπου 3 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη διετία.

Οι 20 ανατροπές που φέρνει το νέο μνημόνιο:
1. Αυξάνεται στα 67 το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση. Εναλλακτικά απαιτούνται 40 έτη ασφάλισης και το 62ο έτος.
2. Μειώνονται από 5% έως 15% οι συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ.
3. Καταργούνται τα δώρα σε όλους τους συνταξιούχους και τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους.
4. Γίνονται αυστηρότερα τα κριτήρια για την καταβολή σύνταξης στους ανασφάλιστους υπερήλικες και στις άγαμες θυγατέρες.
5. Μειώνεται το εφάπαξ σε 23 Ταμεία.
6. Aυστηρά εισοδηματικά κριτήρια για τα οικογενειακά επιδόματα.
7. Αλλάζει ο τρόπος καθορισμού του κατώτατου μισθού.
8. Παγώνουν οι τριετίες μέχρι να πέσει η ανεργία κάτω από το 10% και δεν προβλέπεται επίδομα γάμου.
9. Μειώνονται οι αποζημιώσεις απόλυσης.
10. Περικοπές στα ειδικά μισθολόγια έως 27%.
11. Νέες μειώσεις αποδοχών στους υπαλλήλους των ΔΕΚΟ.
12. «Καπέλο» 1 ευρώ ανά συνταγή (2014).
13. «Εισιτήριο» 25 ευρώ για κάθε ασθενή που εισάγεται για νοσηλεία στο ΕΣΥ (2014).
14. Αύξηση της εισφοράς των ασφαλισμένων του ΟΓΑ από 14,65 σε 25,87 ευρώ.
15. Αυξάνεται η τιμή των τσιγάρων 40 με 60 λεπτά το πακέτο και 1,4 ευρώ ο καπνός για τα «στριφτά».
16. Αυξάνεται κατά 10 λεπτά η τιμή του υγραερίου κίνησης.
17. «Γκάζι» για μετακινήσεις προσωπικού σε όλο το Δημόσιο. Μειώνεται ο αριθμός των μετακλητών (20%).
18. Σε διαθεσιμότητα οι ΔΕ και ΥΕ Διοικητικού (αορίστου χρόνου), που έχουν μπει στο Δημόσιο χωρίς ΑΣΕΠ.
19. Για 3 χρόνια θα ισχύει το δικαίωμα διορισμού των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ. Μετά θα χάνουν το δικαίωμα διορισμού.
20. Πλήρης απελευθέρωση επαγγελμάτων.

Πηγή: news247.gr

Τι αλλάζει σε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και αποζημιώσεις απόλυσηςΜισθοί, συντάξεις, επιδόματα και υπηρετούντες δημόσιοι υπάλληλοι, είναι, μεταξύ άλλων (καθώς υπάρχει και η ανατροπή στο ισχύον εργασιακό καθεστώς), τα μεγάλα θύματα του 3ου Μνημονίου, το νομοσχέδιο του οποίου κατατέθηκε χθες στη Βουλή, με τη μορφή του ενός άρθρου.
Με το νέο Μνημόνιο, καταργούνται τα δώρα για όλους τους συνταξιούχους και τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους, εισάγονται κλιμακωτές μειώσεις στις συντάξεις που φθάνουν έως και το 25%, γίνονται περικοπές στα ειδικά μισθολόγια έως το 27% για τους βασικούς μισθούς, καθώς και μειώσεις στις αποδοχές των αιρετών και των υπαλλήλων των φορέων της γενικής κυβέρνησης (ΝΠΙΔ κατά κύριο λόγο), ενώ τον δρόμο της εξόδου από το Δημόσιο, έως το τέλος του έτους, παίρνουν 2.000 υπάλληλοι.
Παράλληλα, καταργούνται όλα τα κοινωνικά επιδόματα και αντικαθίσταται από ένα, το οποίο, όμως, θα χορηγείται με εισοδηματικά κριτήρια.
Ειδικότερα, για τη δαπάνη για τους μισθούς προβλέπονται τα εξής:
- Καταργούνται, από 1/1/2013, τα επιδόματα εορτών και αδείας για όλους τους λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, και των ΟΤΑ. Με τις ίδιες διατάξεις, καταργούνται τα επιδόματα εορτών και αδείας και για όλους τους υπαλλήλους και τους μισθωτούς των ΝΠΙΔ.
-Αναστέλλεται, από 1/1/2013 και έως το τέλος του 2016, η χορήγηση των Κινήτρων Επίτευξης Στόχων (ΚΕΣ) και των Δημοσιονομικών Στόχων (ΚΕΔΣ) στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ.
-Ισχύουν, αναδρομικά από 1/8/2012, οι μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια, οι οποίες κυμαίνονται από 3% έως και 27%, όσον αφορά τους βασικούς μισθούς ιατρών του ΕΣΥ, πανεπιστημιακών, ένστολων , διπλωματών και δικαστικών. Επίσης, «ψαλιδίζονται» και τα επιδόματα που λαμβάνουν. Επιπλέον, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών θα καθορισθεί ο χρόνος και ο τρόπος επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών, λόγω της εφαρμογής των διατάξεων που προβλέπουν την περικοπή των αποδοχών των αμειβομένων με ειδικά μισθολόγια.
-Τίθενται τα 1.900 ευρώ τον μήνα, ως ανώτατο πλαφόν για όλους τους εργαζόμενους σε φορείς και οργανισμούς της Γενικής Κυβέρνησης.
-Μειώνεται κατά 50% η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων. Η μείωση αυτή, επεκτείνεται αυτομάτως και στην αντιμισθία των συμπαραστατών του δημότη και της επιχείρησης και των περιφερειακών συμπαραστατών του πολίτη και της επιχείρησης.
-Καταργείται και η καταβολή αποζημίωσης στους αιρετούς από τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων, των οικονομικών επιτροπών των δήμων, των επιτροπών ποιότητας ζωής των δήμων και των λοιπών επιτροπών των Δημοτικών Συμβουλίων, καθώς και των διοικητικών επιτροπών του άρθρου 164 του ν.382/2010.
-Μειώνονται εκ νέου οι αποδοχές των γενικών γραμματέων υπουργείων, των γενικών γραμματέων αποκεντρωμένων διοικήσεων, καθώς και των ειδικών γραμματέων υπουργείων.
-Προβλέπεται η πλήρης ένταξη των υπαλλήλων της ΕΥΠ και της Προεδρίας της Δημοκρατίας στις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου.
-Καταργείται, από 1/1/2013, το χρονοεπίδομα που καταβάλλεται στους δικηγόρους με έμμισθη εντολή του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

Στις συντάξεις, προβλέπονται:
-Μειώσεις για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα έως 25%. Η μείωση βαίνει αυξανόμενη, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης ή των συντάξεων, ως εξής:
α. Για ποσά σύνταξης/συντάξεων από 1000,01 έως 1500,00 ευρώ, η μείωση ανέρχεται σε 5%.
β. Για ποσά σύνταξης/συντάξεων από 1.500,01 έως 2000,00 ευρώ, η μείωση ανέρχεται σε 10%.
γ. Για ποσά σύνταξης/συντάξεων από 2000,01 έως 3000,00 ευρώ, η μείωση ανέρχεται σε 15%.
δ. Για ποσά σύνταξης/συντάξεων από 3000,01 έως 4000,00 ευρώ, η μείωση ανέρχεται σε 20%.
ε. Για ποσά σύνταξης/συντάξεων από 4000,01 ευρώ και άνω, η μείωση ανέρχεται σε 25%.
Για τους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα, οι περικοπές φθάνουν έως και το 15%, ως εξής:
α) Για συνολικά καταβαλλόμενο ποσό άνω των 1.000, ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ.
β) Από 1.500,01 ευρώ έως και 2.000,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 10% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ.
γ) Από 2.000,01 ευρώ και άνω, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ.
Για τον προσδιορισμό του ανωτέρω κατά περίπτωση ποσοστού μείωσης, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της σύνταξης ή των συντάξεων, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί την 31/12/2012 μετά την τυχόν παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.
- Αυξάνεται, κατά 2 έτη, από 1/1/2013 το κατά περίπτωση όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από την ημερομηνία αυτή και εφεξής.
-Καταργείται για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, γενικά, η χορήγηση δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος άδειας.
-Το όριο ηλικίας του 60ου έτους, ως προϋπόθεση για την καταβολή του ΕΚΑΣ, αυξάνεται από 1/1/2014 στο 64ο έτος .
-Θεσπίζεται από 1/1/2013 ανώτατο όριο στη σύνταξη που καταβάλλεται στις άγαμες θυγατέρες θανόντων συνταξιούχων του Δημοσίου, το οποίο ανέρχεται στα 720 ευρώ μηνιαίως.
Ταυτόχρονα, προβλέπονται περαιτέρω περιορισμοί στο σχετικό δικαίωμα. Έτσι, σε περίπτωση που η δικαιούχος έχει και άλλα εισοδήματα, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης όταν το ποσό των εισοδημάτων αυτών υπερβαίνει τα 8640 ευρώ ετησίως (αναγωγή σε ετήσια βάση του ποσού των 720 ευρώ).
Εάν τα εισοδήματά της είναι μικρότερα του ανωτέρω ετήσιου ποσού, αλλά με συνυπολογισμό και του ποσού της κύριας σύνταξης το υπερβαίνουν, η κύρια σύνταξη των 720 ευρώ μειώνεται κατά το υπερβάλλον ποσό (η αναπροσαρμογή της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων, δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που αυτά είναι ανήλικα ή ανάπηρα κατά ποσοστό 67% και άνω ή σπουδάζουν).
- Καταργείται η συνταξιοδότηση από το Δημόσιο των βουλευτών και των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ α΄ βαθμού που θα εκλεγούν μετά την ισχύ του νόμου αυτού, και μειώνονται οι καταβαλλόμενες στα πρόσωπα αυτά συντάξεις ή χορηγίες,

Στα οικογενειακά επιδόματα, αλλάζει ριζικά το καθεστώς που τα διέπει:
-Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων θα καταβάλλεται βάσει κλιμακούμενου εισοδηματικού κριτηρίου .
Οι οικογένειες που δικαιούνται το επίδομα αυτό, διαιρούνται αναλόγως του ισοδυνάμου εισοδήματος σε τέσσερις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: (α) έως έξι χιλιάδες ευρώ, που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, (β) από 6.001- 12.000 ευρώ, που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος, και (γ) από 12.001- 18.000 ευρώ, που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.
Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, ως εξής: 40 ευρώ ανά μήνα για ένα εξαρτώμενο τέκνο, 80 ευρώ ανά μήνα για δύο εξαρτώμενα τέκνα, 130 ευρώ ανά μήνα για τρία εξαρτώμενα τέκνα και 180 ευρώ ανά μήνα για τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα.
Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τετάρτου, καταβάλλεται, πέραν των ανωτέρω, μηνιαίο επίδομα 60 ευρώ. Για τον υπολογισμό της εισοδηματικής κατηγορίας, θα λαμβάνεται υπόψη το εκκαθαριστικό του προηγούμενου της χορήγησης έτους.

Στο νομοσχέδιο υπάρχει ειδική διάταξη για τη διαθεσιμότητα και την έξοδο των υπαλλήλων από το Δημόσιο, η οποία προβλέπει τα εξής:
-Εισάγεται, στη μεγαλύτερη δυνατή έκτασή του, ο θεσμός της υποχρεωτικής μετάταξης ή μεταφοράς προσωπικού, ενώ εισάγεται η διαθεσιμότητα. Η κατάργηση των θέσεων έχει ως άμεση συνέπεια την αυτοδίκαιη θέση σε διαθεσιμότητα των υπαλλήλων, για την οποία εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις.
Η διαθεσιμότητα διαρκεί ένα έτος, μετά την πάροδο του οποίου ο υπάλληλος απολύεται, εφόσον δεν μεταταχθεί ή μεταφερθεί σε άλλη θέση.
-Ο θεσμός της διαθεσιμότητας λόγω κατάργησης οργανικών θέσεων, αναμορφώνεται και διευρύνεται όσον αφορά τις παρεχόμενες δυνατότητες, δεδομένου ότι το προσωπικό που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, εκτός από τις προβλεπόμενες ήδη από το ισχύον δίκαιο περιπτώσεις εκούσιας μετάταξης, μπορεί επιπλέον να μετατάσσεται υποχρεωτικά ή να μεταφέρεται με ταυτόχρονη μεταβολή της υπηρεσιακής σχέσης του σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή να μετακινείται πρόσκαιρα ή να υπάγεται σε προγράμματα επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης..
-Η τυχόν μη συμμόρφωση του υπαλλήλου με την πράξη υποχρεωτικής μετάταξης ή υποχρεωτικής τοποθέτησής του για ορισμένο χρόνο ή υπαγωγής του σε πρόγραμμα επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης, οδηγεί σε άμεση απόλυσή του.
-Καταργούνται οι οργανικές θέσεις σε ορισμένες κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, για τις οποίες κρίνεται ότι δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φορέων στους οποίους ανήκουν οργανικά.
Ειδικότερα, η περίπτωση αφορά θέσεις των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού- Λογιστικού, Διοικητικού- Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων υπαλλήλων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής.
Στη σχετική διάταξη τονίζεται χαρακτηριστικά ότι «με την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, αναμένεται τουλάχιστον 2.000 υπάλληλοι να ενταχθούν στο πρόγραμμα εφέτος, σύμφωνα με το οποίο είτε θα μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες, είτε θα αποχωρήσουν.
Έτσι, η χώρα ανταποκρίνεται και στη δέσμευσή της, η οποία προβλέφθηκε σε αντικατάσταση τής ήδη νομοθετημένης υποχρέωσης αποχώρησης 15.000 υπαλλήλων το 2012».

Επίσης, στην πλήρη; απελευθέρωση επαγγελμάτων και υπηρεσιών προχωρά η κυβέρνηση με το πολυνομοσχέδιο.
Οι ρυθμίσεις, ειδικότερα, αφορούν:
1. Στο επάγγελμα του ορκωτού εκτιμητή
2. Στην απελευθέρωση της υπηρεσίας εκμίσθωσης ιδιωτικής χρήσης επιβατηγών αυτοκινήτων (παροχή υπηρεσίας μίνι βαν από ξενοδοχεία)
3. Στη διάθεση βρεφικού γάλακτος (έως 6μηνών) ελεύθερα και όχι μόνο από φαρμακεία
4. Στην τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε υπεραγορές τροφίμων
5. Στα επαγγέλματα του λογιστή και του φοροτεχνικού και ιδίως στην άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος
6. Σε παρεμβάσεις στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης
7. Στο επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή, τις επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης και τα ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας
8. Στους οδοντοτεχνίτες, Η βεβαίωση λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου θα χορηγείται πλέον όχι μόνον σε όσους έχουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, αλλά και σε φυσικά πρόσωπα και εταιρίες με οποιαδήποτε νομική μορφή, με την προϋπόθεση να ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος ο κάτοχος βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη
9. Στους φυσικοθεραπευτές. Η βεβαίωση λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας θα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα και σε εταιρίες με οποιαδήποτε νομική μορφή από την οικεία περιφέρεια
10. Στην ελεύθερη πώληση και διακίνηση εφημερίδων, περιοδικών και εν γένει εντύπων από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
11. Στην ελεύθερη μίσθωση φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους έως και 3,5 τόνων από επιχειρήσεις και ιδιώτες.
*Παράλληλα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρύθμιση για το ζήτημα της καταβολής από τις τράπεζες των 555,6 εκατ. ευρώ, που οφείλουν στο Δημόσιο για τη στήριξη που έχουν λάβει μέσω προνομιούχων μετοχών.

Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012

Οι μειώσεις μισθών και συντάξεων στους εκπαιδευτικούς από το 2011 έως το 2013


ή τι κερδίζουν όσοι δεν κάνουν απεργία! 
To 2011 η μείωση του μισθού των νηπιαγωγών και δασκάλων απέφερε στο κράτος εκατομμύρια €. Ήταν η χρονιά που γυρίσαμε στα σχολειά το Σεπτέμβρη και μάθαμε εμβρόντητοι πως για 4 μήνες θα είχαμε μια αναδρομική κράτηση μισθού 300 € και πάνω.
Τον Ιούλη του 2011 που ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος διέδιδαν πως η κράτηση θα ισχύσει από τότε που ψηφίστηκε και μετά. Δηλαδή για 5 ή 6 μήνες. Δεν τους έβγαιναν όμως τα κουκιά και εκμεταλλεύτηκαν νομική διάταξη που επέτρεπε αναδρομική κράτηση από την αρχή του έτους και την επέβαλαν από την 1 Ιανουαρίου του 2011.
Βρεθήκαμε να πληρώνουμε ξαφνικά και τις τρέχουσες νέες κρατήσεις και τις αναδρομικές.
Πώς επιβιώσαμε με την ξαφνική ανατροπή του οικογενειακού μας προϋπολογισμού η ψυχή μας το ξέρει.
Πολλοί τότε σκέφτηκαν: αφού είμαστε σε περίοδο οικονομικής κρίσης, ας το αποδεχτούμε. Για το καλό μας είναι, να βγούμε γρηγορότερα από την κρίση.
Το 2012 η έναρξη της εφαρμογής του νέου μισθολογίου απέφερε στο κράτος 81.492.815 € και με απλά λόγια κατέβασε το μισθό του νεοδιοριζόμενου κατά 8.000 € ετησίως στις μεικτές αποδοχές.
Η μείωση ήταν πρωτοφανής για τα παγκόσμια δεδομένα. Το 1/3 του ετήσιου μισθού χάθηκε μέσα σε μια μέρα και η μείωση ήταν ανάλογη και στα επόμενα κλιμάκια (περίπου 7.000 € το χρόνο)
Στην Ελλάδα που η απαιτούμενη προϋπηρεσία για να αγγίξεις το μέγιστο μισθό είναι τα 33 χρόνια, η μείωση μισθού για την πλειοψηφία των συναδέλφων είναι τραγική και αφορά τα περισσότερα έτη της εργασίας τους. Δεν είναι για παράδειγμα όπως στην Αγγλία και τη Δανία που μετά από μια δεκαετία διδασκαλίας αμείβεσαι με το μέγιστο μισθό.
Σε αυτές τις εκτιμήσεις δε συνυπολογίζουμε ό,τι καινούριο έρχεται να προστεθεί στις εκροές[1] του οικογενειακού προϋπολογισμού του κάθε εκπαιδευτικού που αυτόματα σημαίνει κι άλλη μείωση εσόδων (χαράτσι ΔΕΗ, αύξηση τιμής πετρελαίου, ατομικό χαράτσι, αυξημένα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου, αναδρομικά χαράτσια, αγορά φαρμάκων, πληρωμή ιατρικών επισκέψεων κ.ά.)
Οι μειώσεις είναι δυσβάσταχτες και ιδιαίτερα για τους εκπαιδευτικούς με τη λιγότερη προϋπηρεσία.
 

 
Το 2013 προβλέπεται πως οι μειώσεις των μισθών και των συντάξεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας θα αποφέρουν στο κράτος 213.659.445 €, δηλαδή θα πάρουν από τις τσέπες μας περίπου τρεις φορές περισσότερα από ό,τι άρπαξαν το 2012.
Συμπεραίνουμε τελικά πως όποιος δε συμμετείχε στις απεργίες του 2011 και του 2012 επέλεξε έναν ακριβό τρόπο διαβίωσης, δηλαδή επέλεξε να πληρωθεί τις ημέρες της απεργίας τα 60 € περίπου τη μέρα (περίπου 500€ το χρόνο ), δηλώνοντας ταυτόχρονα και τη συγκατάθεση του στη μείωση του μισθού του, χαρίζοντας απλόχερα περίπου από 7.500€ για κάθε επόμενο χρόνο στο κράτος (2012,2013,2014………∞) Επίσης καταδίκασε κι όσους δεν ήθελαν τη μείωση του μισθού τους και απεργούσαν.
Άρα στην επικείμενη απεργία δε θα συμμετέχουν όσοι
  • - μπορούν να παρέχουν εργασία χωρίς να αμείβονται, γιατί προφανέστατα διαθέτουν άλλα εισοδήματα
  • - αποδέχονται να τριπλασιαστούν οι μειώσεις στο μισθό τους και
  • - επιθυμούν να κάνουν δώρο στο κράτος χιλιάδες € για τα επόμενα χρόνια
Υ.Γ 1. Ο πίνακας στην αρχή του άρθρου αποτυπώνει πόσο κοστίζουν νηπιαγωγοί και δάσκαλοι, συνταξιούχοι και ενεργοί στο κράτος. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού του 2013.
2. Ο δεύτερος πίνακας από την «έκθεση της ευρωπαϊκής επιτροπής για τους μισθούς και τα επιδόματα των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων στην Ευρώπη το 2011 και 2012»
[1] Για να μιλήσουμε στη «γλώσσα» τους.
 
Πηγή: Διαδικτυακός τόπος: e-πύλη εκπαίδευσης.

Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012

Έξι μέτρα για την εκπαίδευση

Τα έξι μέτρα για την παιδεία (χρέωση σχολικών βιβλίων,συγχωνεύσεις ΑΕΙ-σχολείων, μείωση αριθμού αναπληρωτών και ωρομισθίων, ωράριο, μετακινήσεις)      
   

Τα έξη μέτρα για την παιδεία (χρέωση σχολικών βιβλίων,συγχωνεύσεις ΑΕΙ-σχολείων, μείωση αριθμού αναπληρωτών και ωρομισθίων, ωράριο, μετακινήσεις)

Έξι μέτρα που στοχεύουν στην εξοικονόμηση πόρων περιλαμβάνει η εισηγητική έκθεση του υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2013, που κατατέθηκε , προς ψήφιση, στη Βουλή. Ειδικότερα , προβλέπεται:

1. Οι συγχωνεύσεις τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ χωρίς μείωση του αριθμού των εισελθόντων φοιτητών.
2. Η περικοπή του κόστους των βιβλίων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς τα βιβλία θα χρεώνονται στους γονείς των μαθητών για το σχολικό έτος με υποχρέωση επιστροφής ή αλλιώς πληρωμής για όσα δεν επιστραφούν.
3. Η δομική αναθεώρηση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με στόχο την περικοπή του μισθολογικού κόστους των αναπληρωτών καθηγητών με τη βέλτιστη αξιοποίηση των μόνιμων εκπαιδευτικών και την ορθολογικότερη κατανομή τους στις οργανικές θέσεις.
4. Ο εξορθολογισμός του μισθολογικού κόστους του μη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού της Ανώτατης Εκπαίδευσης από την μείωση του αριθμού των τμημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
5. Η μείωση της κρατικής επιχορήγησης στους κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, όπως Ομοσπον-δίες, Αθλητικά Κέντρα, Θέατρα, Μουσεία, Φεστιβάλ, καθώς η δαπάνη μισθοδοσίας προσωπικού θα καλύπτεται από κρατική επιχορήγηση, ενώ οι μη λειτουργικές δαπάνες θα καλύπτονται από άλλες προσόδους των ίδιων των φορέων.
6. Οι συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση:
Οι πολιτικές και οι δράσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι-σμού αφορούν το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος (και στις 3 βαθμίδες), αλλά και τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας και Τεχνολογίας, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού.

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου θα καλύψουν κυρίως δαπάνες για:
• τη μισθοδοσία εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων που στελεχώνουν τις σχολικές μονάδες, τα ΑΕΙ, τα ΤΕΙ και τις διοικητικές περιφερειακές υπηρεσίες εκπαίδευσης,
• τη συνέχιση του προγράμματος πρόσθετης διδακτικής στήριξης,
• την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχορηγούμενων από το ΥΠΘΠΑ φορέων (νπδδ, νπιδ),
• την καταβολή των εισφορών σε διεθνείς οργανισμούς, κυρίως για την κάλυψη υποχρεώσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας,
• τη στήριξη των ερευνητικών φορέων,
• την κάλυψη λειτουργίας των δημόσιων ΙΕΚ,
• την κάλυψη διαφοράς κομίστρου από την παροχή του δικαιώματος μειωμένης μετακίνησης φοιτη-τών ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, και
• την προμήθεια φοιτητικών συγγραμμάτων.
Επίσης, στους τομείς Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι προβλεπόμενες πιστώσεις θα καλύψουν κυρίως δαπάνες:
• μισθοδοσίας προσωπικού και πρόσληψης εποχικού προσωπικού κυρίως για την ανάγκη φύλαξης μουσείων και αρχαιολογικών χώρων,
• συντήρησης, διαμόρφωσης και προστασίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, με στόχο την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς,
• λειτουργικών αναγκών των αρχαιολογικών υπηρεσιών.

Πηγή: Διαδικτυακός τόπος: www.esos.gr